Todo lo que debes saber sobre la jubilación en España
Assegura la teva jubilació

Tot el que has de saber sobre la jubilació a Espanya

Febrer 17, 2021 5 min 26 vegades compartit

Tenir present el futur és la millor manera de donar forma a una etapa de la vida en què la tranquil·litat i la seguretat són fonamentals. En el procés de planificar la nostra jubilació apareixen dubtes i volem solucions. Aquí trobaràs totes les respostes a qüestions com: què cobraràs quan et jubilis, a quina edat et pots jubilar, els anys que has de cotitzar per cobrar la pensió o com jubilar-te anticipadament, entre altres punts.

Què cobraré quan em jubili

Amb tota seguretat, la pregunta que tots ens fem més sovint quan pensem en el futur és què cobraré quan em jubili. Actualment sabem que el sistema públic de pensions a Espanya es mostra insuficient per garantir una pensió adequada als jubilats. Quant haig d’estalviar avui per mantenir el meu nivell de vida en el futur? Sens dubte, una pregunta que requereix prendre decisions estratègiques importants.

És per això que recentment s’ha posat en funcionament una nova eina, el simulador de jubilació, que permet conèixer els diners que cobrarem de pensió pública i el que estimem que necessitarem per viure en els propers anys. Un exercici que ajuda a veure amb més claredat quant necessitem estalviar si volem mantenir un nivell de vida determinat.

Quants anys cal cotitzar per a la jubilació

Una altra de les qüestions clau quan es planifica el futur consisteix a saber quants anys cal cotitzar per jubilar-se. En aquest punt és important recordar que des del 2013 l’edat de jubilació augmenta progressivament any rere any fins a arribar als 67 el 2027. Per poder cobrar el 100% de la pensió al 2020 cal haver cotitzat més de 37 anys, una xifra que augmentarà fins a 38 anys i mig el 2027.

Les estadístiques diuen que els menors de 40 anys no són conscients de com afectarà l’augment de l’esperança de vida el seu futur i, tanmateix, tots els estudis ens ensenyen que tindrà un impacte molt gran en la nostra pensió i en el nostre benestar. Per prendre bones decisions a la vida és important estar ben informat; si vols saber què fer per gaudir d’una jubilació tranquil·la, també.

Com et pots jubilar anticipadament

Com que cada persona és única, és possible que n’hi hagi que, per la circumstància que sigui, vulguin jubilar-se anticipadament. Si aquesta és l’opció triada és fonamental saber que, per accedir al retir anticipat, és imprescindible haver cotitzat un mínim de 35 anys a la Seguretat Social. A més, existeixen diferents modalitats:

  • La jubilació anticipada voluntària, que es pot sol·licitar si es té complerta una edat que sigui inferior en dos anys a l’edat de jubilació ordinària.
  • La jubilació anticipada forçosa, a la qual es pot accedir si es té complerta una edat quatre anys inferior a l’edat de jubilació ordinària, i en aquest cas els anys de cotització serien 33.
  • I, finalment, l’ordinària, que en 2027 serà de 67 anys.

Cal tenir en compte que l’avançament de la jubilació, en qualsevol dels casos, suposa una penalització en la quantia de la pensió.

Llegeix també: Les 10 preguntes que t’has de fer abans de jubilar-te

D’altra banda, hi ha qui voldrà accedir a la prejubilació als 61 anys; també qui optarà a la jubilació especial als 64 anys, o el qui, de manera excepcional, podrà jubilar-se als 60 anys. Tots ells casos diferents que confirmen la varietat de circumstàncies que hi pot haver a l’hora de jubilar-se i que mostren la necessitat de preguntar a experts quan vulguem assessorar-nos per planejar el nostre futur.

Jubilació parcial o jubilació flexible?

En aquest punt és important destacar dues modalitats de jubilació: la flexible i la parcial. La primera és aplicable a aquells pensionistes que s’han jubilat completament i que en un moment determinat volen tornar a la vida activa. Pel que fa a la segona, la parcial, és important saber qui pot accedir-hi i qui no. Resumint, els qui s’acullen a la jubilació parcial són els contribuents que encara no s’han jubilat, que volen cobrar una pensió i que continuaran treballant.

D’acord amb les dades, com ara l’augment de l’esperança de vida o la taxa de dependència, entre d’altres, són molts els qui s’adonen de la importància de l’estalvi per al futur. Els plans de pensions o els plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIES) són dues eines que ens ajudaran a mantenir una qualitat de vida adequada després de jubilar-nos.

Alternatives per complementar la teva jubilació

El primer que cal saber és què és un pla de pensions. Es tracta d’un producte d’estalvi per a la jubilació que té importants avantatges fiscals i que ajuda a complementar la pensió pública. Les aportacions a aquesta eina d’estalvi redueixen la base imposable en la declaració de la renda. La seva màxima aportació són 2.000 euros anuals, que és l’import màxim deduïble en la declaració de la renda.

Per exemple, si l’aportació al pla de pensions és de 2.000 euros i la base imposable és de 25.000 euros, aquesta última quedarà en 23.000 euros.

D’altra banda, un PIES és una altra eina d’estalvi per a la jubilació que disposa d’un interès garantit, l’aportació màxima del qual és també de 8.000 euros anuals, i 240.000 euros l’aportació màxima total. El PIES està pensat per aconseguir una renda vitalícia de cara a la jubilació.

Renda vitalícia

Què és una renda vitalícia? Es tracta d’un ingrés mensual per a tota la vida amb l’objectiu de cobrir una caiguda d’ingressos o per quan ens jubilem. Si s’opta per rescatar el PIES en forma de renda vitalícia, els rendiments queden exempts de tributació.

Autònoms

Si ets autònom, pots trobar informació específica per a la teua jubilació en el cas dels treballadors autònoms.

Temes relacionats