Informació legal sobre VidaCaixa

La titularitat d’aquesta pàgina web és de VidaCaixa, S.A.U, d’Assegurances i Reassegurances, amb domicili social a Paseo de la Castellana 189, plantes 1 i 2, 28046 Madrid (Espanya), amb NIF A58333261, i inscrita en el RM de Madrid, tom 36790, foli 217, inscripció 94, full M-658924.

VidaCaixa, és una entitat subjecta al règim legal establert per a les entitats asseguradores, l’entitat gestora de fons de pensions supervisada per Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP).

Així mateix, VidaCaixa és soci promotor de les entitats de previsió social voluntària GeroCaixa EPSV, GeroCaixa PIME EPSV i GeroCaixa PRIVADA PENSIONS EPSV i entitat encarregada de la gestió del patrimoni afecte als plans de previsió integrats en les esmentades entitats de previsió social voluntària.