Informació legal ‘Ruta 67’

VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, (d’ara endavant “VidaCaixa”) és l’entitat titular del portal de VidaCaixa o del website al qual ha accedit

L’accés al portal o a qualsevol dels websites de VidaCaixa i a la informació relativa a qualssevol dels productes i serveis que hi conté comporta l’acceptació de les condicions generals previstes en aquest Avís Legal. Per això n’ha de llegir atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts al portal o en qualsevol dels websites de VidaCaixa.

Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de l’última actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de l’última actualització. VidaCaixa es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en què entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal o dels websites des d’aquesta data.

Els continguts de qualsevol de les pàgines web, en especial les referències informatives i publicitàries, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen cap oferta vinculant. VidaCaixa es reserva el dret d’introduir modificacions o d’ometre parcialment o totalment els continguts actuals quan ho consideri oportú, així com el d’impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

VidaCaixa pot incloure en qualsevol dels seus websites continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l’autorització dels titulars, com ara a xarxes socials i a altres informacions. En cap d’aquests casos, VidaCaixa no serà responsable de les pàgines i dels continguts de tercers, així com del seu funcionament i disponibilitat.

Contractació de productes i serveis

La contractació dels productes i serveis de VidaCaixa que en cada moment estiguin disponibles en aquest lloc web (d’ara endavant, “els productes i serveis”) es farà a través de la mediació de CaixaBank, SA, (d’ara endavant, “CaixaBank”), en qualitat d’operador de bancassegurances de VidaCaixa.

Per fer-ho, l’usuari ha de disposar dels sistemes identificatius i de signatura que CaixaBank exigeixi en cada cas.

La contractació dels productes i serveis requereix, com a condició essencial, la subscripció prèvia de les condicions contractuals del producte o servei que correspongui.

L’usuari queda informat i accepta que les informacions contingudes al lloc web sobre la formalització dels productes o serveis no impliquen cap oferta o l’inici d’una relació negocial amb VidaCaixa, sinó que en qualsevol cas es requereix el compliment dels requisits que s’estableixin a cada un dels documents contractuals esmentats de conformitat amb la normativa aplicable.


Navegació i personalització

La simple navegació a través dels websites de VidaCaixa té caràcter gratuït i tampoc no exigeix el registre previ de l’usuari. No obstant això, l’accés, la contractació o la utilització d’alguns productes o serveis pot requerir que l’usuari es registri. En aquest cas, cada un dels productes i serveis esmentats es regeix per les seves pròpies condicions específiques, sens perjudici de les condicions aquí previstes.

En alguns dels portals o websites s’oferirà a l’usuari la possibilitat que pugui personalitzar les pàgines, incloent-hi fons de pantalla diferents, o bé que pugui configurar els accessos als seus productes i serveis favorits, fent que la navegació i la localització dels recursos utilitzats sigui eficient, funcional i que, per tant, s’adapti als gustos i als usos de cada usuari.

Informació sobre la participació en el blog

En participar en el blog de VidaCaixa allotjat al lloc web, l’usuari és l’únic responsable dels missatges que difongui a través dels mateixos. VidaCaixa no es fa responsable davant de qualsevol reclamació que es pogués plantejar en relació amb qualsevol comentari que hagués pogut difondre a través del lloc web.

A fi de mantenir un entorn agradable per a tothom, l’usuari ha d’observar i complir la informació recollida en aquests punts.

VidaCaixa es reserva el dret de publicar els comentaris que l’usuari enviï o, fins i tot, el d’eliminar comentaris que:

 • Siguin difamatoris, injuriosos, falsos, enganyosos, infundats o no provats; insultants, amenaçadors o grollers, obscens, sexualment explícits, racistes, provocadors, sexistes, homòfobs, o discriminatoris o censurables per qualsevol altre motiu. Això inclou les paraules que incloguin asteriscs, números o altres caràcters en substitució d’algunes de les seves lletres.
 • No s’estimin relacionats amb la temàtica del blog o del lloc web.
 • Incloguin informació de contacte o dades personals com, per exemple, números de telèfon, adreces postals o de correu electrònic i comptes bancaris, entre d’altres.
 • Promocionin productes o serveis de tercers.
 • Pugui considerar-se que representen l’ús de sistemes de missatgeria electrònica per enviar missatges no sol·licitats de forma indiscriminada (spam).
 • Resultin d’alguna manera il·legals o no compleixin la totalitat de la regulació establerta en aquestes condicions generals d’accés i ús o en qualsevol altra política d’ús del lloc web de VidaCaixa.
 • Vulnerin, directament o indirectament, drets de VidaCaixa o de tercers, incloent-hi la violació de drets de propietat industrial i intel·lectual, secrets comercials, know-how, així com el dret a l’honor, a la intimitat i a la mateixa imatge.
 • Pretenguin suplantar la identitat d’un altre usuari o pretenguin fer-se passar per altres persones.
 • Incloguin enllaços a altres pàgines web o procedeixin d’un nom d’usuari el contingut del qual infringeixi aquests punts, i una altra instrucció o normativa referent al blog al lloc web.
 • L’usuari ha de respectar la resta d’usuaris en tot moment. L’usuari ha de ser tolerant i respectuós amb els missatges i les opinions dels altres usuaris. Es poden suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic del blog.
 • VidaCaixa pot reproduir, modificar o difondre els missatges publicats al blog en els termes i utilitzant els mitjans que estimi més convenients, sense que per això li correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

VidaCaixa no és la responsable del que es publica al blog, ni es garanteix la veracitat o exactitud de cap informació que s’hi publiqui. Correspon al remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut. No garantim la disponibilitat ni la continuïtat del blog, així que el podem modificar, suspendre o eliminar sense avís previ i en qualsevol moment.

En el cas que l’usuari consideri que s’està veient afectat per actuacions il·legals o contràries a aquesta política, o bé que detecti un mal ús del blog per part d’altres usuaris, ho pot posar en coneixement de VidaCaixa a través del correu electrònic blog@vidacaixa.es, indicant en la referència de l’assumpte “Moderació del blog” perquè puguem adoptar les mesures que considerem més adequades.

En tot cas, l’usuari ha de mantenir indemne VidaCaixa davant de qualsevol reclamació que pogués presentar un altre usuari pels missatges que hagués difós al blog, o bé per qualsevol altra conducta vinculada o derivada de la utilització del blog.

Seguretat

El portal i els websites de VidaCaixa estan proveïts dels certificats, segells o acreditacions de seguretat i qualitat necessaris per oferir un entorn segur als usuaris. Tanmateix, li recomanem que consulti i que llegeixi atentament les Recomanacions de seguretat que VidaCaixa posa al portal a disposició de tots els usuaris.

Recomanacions de seguretat
Mesures de prudència

 • Utilitzi versions actualitzades dels navegadors.
 • Navegui per llocs web coneguts.
 • No deixi desatesos els ordinadors o els mòbils mentre estan connectats.
 • No accepti l’execució de programes el download dels quals s’activi sense que ens ho sol·liciti.
 • Conegui l’existència d’hoaxes (virus enganyosos). (Per als usuaris experts.)
 • Protegeixi les dades personals, de contacte, financeres, etcètera.

Recomanacions per protegir les dades

 • Utilitzi versions actualitzades dels navegadors.
 • Navegui per llocs web coneguts.
 • No deixi desatesos els ordinadors o els mòbils mentre estan connectats.
 • No accepti l’execució de programes el download dels quals s’activi sense que ens ho sol·liciti.
 • Conegui l’existència d’hoaxes (virus enganyosos). (Per als usuaris experts.)
 • Protegeixi les dades personals, de contacte, financeres, etcètera.

Suports físics (disc d’arrencada)

 • És important no guardar la còpia de seguretat al mateix lloc on tenim l’ordinador, ja que, en cas d’accident o de robatori, podríem perdre les dues coses.
 • És molt recomanable tenir sempre a mà un disc d’arrencada i, per si calgués, el sistema operatiu per instal·lar-lo. Amb aquest sistema és possible, de vegades, corregir un error o, almenys, salvar la nova informació que no s’hagi registrat en l’última còpia de seguretat.
 • Cal crear un disc d’arrencada nou cada vegada que s’efectua una actualització crítica del sistema.
 • Per si no fos possible corregir l’errada i calgués reinstal·lar el sistema també s’aconsella tenir sempre disponible el CD d’instal·lació.

Versions del software (sistema operatiu)

També s’haurien de mantenir actualitzats el sistema operatiu i els programes, amb les correccions recomanades.

Habitualment, els fabricants actualitzen els programes a mesura que, a través de l’ús massiu d’aquests programes, es detecten errors. També acostumen a ampliar les mesures de seguretat i és important, tant per a l’estabilitat correcta del sistema com per a la seva seguretat davant de possibles atacs, anar introduint totes les correccions recomanades.

Política de privacitat i protecció de dades

VidaCaixa compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat bancària.

VidaCaixa ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, per tal d’evitar, en la mesura possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan se sol·liciti l’emplenament d’un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà el client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l’adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades o cedides amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als clients i usuaris que ens comuniquin, com més aviat millor, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Política de cookies

Les pàgines web de VidaCaixa disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que puguin servir per personalitzar-ne l’accés en visites successives, fer més segura la navegació, recollir informació estadística sobre la navegació efectuada o conèixer preferències dels usuaris.

La política de cookies de VidaCaixa està subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat al sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’aquesta política, VidaCaixa l’ha d’informar de les cookies que fa servir en cada un dels seus llocs web (“Informació sobre les cookies utilitzades”) i, quan calgui, en sol·licitarà el consentiment per poder utilitzar-les.

Portals mòbils i geolocalització

Algunes de les pàgines web de VidaCaixa estan adaptades per a l’ús en dispositius mòbils, per la qual cosa és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del portal o als dels diferents websites.

Així mateix, algunes de les pàgines web adaptades per a dispositius mòbils o a les aplicacions poden disposar de funcions de geolocalització amb la finalitat de determinar, quan l’usuari l’activi, la ubicació del dispositiu esmentat en cada moment. Per això, d’aquesta manera podrà accedir als serveis que necessitin geolocalització i que VidaCaixa tingui disponibles.

L’accés als serveis esmentats requereix l’activació per part de l’usuari de la funció de geolocalització al dispositiu mòbil, la qual pot desactivar en qualsevol moment.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal i les pàgines web de VidaCaixa, les pàgines que comprèn i la informació o elements que hi conté inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals VidaCaixa o les empreses del Grup CaixaBank són titulars o llicenciataris legítims.

VidaCaixa no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements que contenen les pàgines web de VidaCaixa en cas que la seva titularitat no correspongui a VidaCaixa ni a les empreses del Grup CaixaBank.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense l’autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari es pot descarregar o fer còpia d’aquests elements exclusivament per a un ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de VidaCaixa. En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas, això no significa una autorització o llicència sobre els drets de propietat de VidaCaixa o de les empreses del Grup CaixaBank.

Queda prohibit, excepte en els casos en què expressament ho autoritzi VidaCaixa, establir enllaços, hipervincles o links des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de VidaCaixa diferents de la pàgina principal del seu portal, així com presentar les pàgines web de VidaCaixa o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

VidaCaixa no garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines web de VidaCaixa, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

VidaCaixa no és responsable de la informació ni d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de les pàgines web de VidaCaixa mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació ni d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de VidaCaixa o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de VidaCaixa, tret d’autorització expressa d’aquesta última.

VidaCaixa i els seus proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o prestats a través de les pàgines web de VidaCaixa per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix grup econòmic, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l’anterior, puguin produir-se per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d’aplicació, i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del portal de VidaCaixa.

Ni VidaCaixa ni els proveïdors d’informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions, errors, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o bé per qualsevol altra causa aliena al control de VidaCaixa; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de VidaCaixa; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Legislació aplicable

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.