Assegura la teva jubilació

Com accedir a la jubilació especial als 64 anys?

febrer 19, 2021 4 min 5 veces compartido

D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, és possible accedir a la jubilació anticipada voluntària.

Abans era possible sol·licitar la jubilació especial als 64 anys, és a dir, un any abans de l’edat de jubilació, i percebre el 100% de la pensió sota certes condicions. Aquesta mesura va ser aprovada el 2013 per tal de fomentar l’ocupació de les persones més joves.

En aquests casos, l’empresa havia de demostrar que substituiria la persona que pensava jubilar-se de manera anticipada per un treballador més jove i, a més, aquesta havia de tenir els anys cotitzats requerits per a la jubilació.

A partir del 2015 la situació canvia i, segons la legislació actual, la jubilació anticipada es pot sol·licitar 2 anys abans de la jubilació ordinària, però amb una reducció del percentatge de l’import de la pensió.

Requisits per accedir a la jubilació anticipada voluntària

Actualment, l’edat de jubilació s’està allargant de manera gradual des dels 65 anys fins als 67, límit que s’assolirà el 2027, segons l’esquema que mostrem a la taula següent:

AnyTemps cotitzatEdat
202037 o més anys65 anys
2020Menys de 37 anys65 anys i 10 mesos
202137 anys i 3 mesos o més65 anys
2021Menys de 37 anys i 3 mesos66 anys
202237 anys i 6 mesos o més65 anys
2022Menys de 37 anys i 6 mesos66 anys i 2 mesos
202337 anys i 9 mesos o més65 anys
2023Menys de 37 anys i 9 mesos66 anys i 4 mesos
202438 o més anys65 anys
2024Menys de 38 anys66 anys i 6 mesos
202538 anys i 3 mesos o més65 anys
2025Menys de 38 anys i 3 mesos66 anys i 8 mesos
202638 anys i 3 mesos o més65 anys
2026Menys de 38 anys i 3 mesos66 anys i 10 mesos
A partir del 202738 anys i 6 mesos o més65 anys
A partir del 2027Menys de 38 anys i 6 mesos67 anys

Font: Institut Nacional de la Seguretat Social

Per sol·licitar la jubilació anticipada voluntària cal que tinguis 2 anys menys que l’edat de jubilació ordinària. Per exemple, el 2021 l’edat de jubilació és de 65 anys per a un total de 37 anys i 3 mesos cotitzats; i si les cotitzacions no arriben al nombre indicat quan es compleixen 65 anys, l’edat de jubilació és de 66 anys.

En altres paraules, per accedir a la jubilació anticipada voluntària cal tenir 35 anys de cotització; en el cas de la jubilació anticipada forçosa, el nombre d’anys cotitzats és de 33.

Import de la pensió en el cas de la jubilació anticipada voluntària

En funció del nombre de trimestres en què se sol·liciti la jubilació anticipada amb relació a l’edat establerta i els anys cotitzats, hi haurà una reducció de l’import de la pensió.

Les reduccions s’apliquen de la manera següent:

38 anys i 6 mesos cotitzats8%
Entre 38 anys i 6 mesos i menys de 41 anys i 6 mesos cotitzats7,5%
Entre 41 anys i 6 mesos i menys de 44 anys i 6 mesos6,8%
44 anys i 6 mesos o més6,5%

A més, l’import màxim de la pensió es veurà disminuït en un 0,5% trimestral.

Aquesta escala no és aplicable en el cas de jubilacions anticipades motivades per la naturalesa tòxica, penosa, insalubre o perillosa del lloc de treball, persones amb discapacitat o mutualistes. En aquests casos, les condicions de jubilació són diferents.

Quant cobraré si sol·licito la jubilació anticipada

Perquè puguis conèixer quant cobraràs en cas que sol·licitis la jubilació anticipada, posem al teu servei una eina que et permetrà estimar quant necessitaràs per cobrir les teves necessitats. És el nostre simulador de jubilació, que partint de paràmetres específics et pot donar una idea de quant cobraràs segons el moment en què sol·licitis la teva jubilació.

La importància d’un pla de pensions per a la jubilació anticipada

Planificar el futur és molt important; si et vols jubilar abans de l’edat legal, ja saps que cobraràs menys import en la teva pensió.

Per això, és molt recomanable disposar d’un instrument financer que et permeti complementar el que percebràs per la teva pensió de jubilació, com ho són el pla individual d’estalvi sistemàtic (PIES) i l’assegurança individual d’estalvi a llarg termini (AIELT).

Els plans de pensions t’ofereixen un cert avantatge fiscal: pots deduir 2.000 euros en la teva declaració anual de la renda, sempre que aquest import no superi el 30% dels rendiments nets del treball.

Temas relacionados