Assegura la teva jubilació

Set bons consells per estalviar de cara a la jubilació

Març 16, 2019 4 min 32 vegades compartit

La jubilació és un moment de la vida que hem de preparar de la millor manera possible, amb dedicació i intel·ligència, amb l’objectiu de mantenir el nivell de vida que desitgem. Es tracta de planejar el futur amb temps, per viure amb tota la tranquil·litat i seguretat en el moment en què finalitzi la nostra etapa al món laboral.

Aspectes com el càlcul de la pensió pública, saber quan puc jubilar-me, quina és l’edat de jubilació a Espanya o quant cal estalviar per a la jubilació són punts que hem de prendre en consideració en aquest capítol.

Tot seguit detallem set bons consells per aconseguir arribar a la jubilació amb la seguretat de tenir el futur cobert de la millor manera possible. Són els següents:

  1. Tenir clars els nostres objectius vitals

Es tracta d’intentar conèixer quants diners un estima que necessitarà un cop es jubili. Depenent del nivell de vida que desitgi, l’esforç d’estalvi serà més o menys gran, sempre en funció de quan es comenci a estalviar. El director del programa d’Educació Financera de l’IEF i associat d’EFPA Espanya, Jordi Martínez, explica al blog de VidaCaixa que, en els cursos d’educació financera que duen a terme arreu d’Espanya, quan tracten el tema de la jubilació la primera cosa que pregunten als seus alumnes és quants diners creuen que necessitaran a partir de la jubilació i durant els anys que els quedin per gaudir. “Molts obren els ulls quan calculen quants diners necessiten per jubilar-se”, assegura Martínez.

  1. Calcular la pensió que ens quedarà

Hi ha nombroses eines a disposició del públic per poder realitzar aquesta estimació. A principis de novembre del 2015, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social va posar en marxa la seva pròpia calculadora de la pensió pública, una eina per conèixer quina serà la pensió pública estimada quan un es jubili. Aquesta web constitueix un pas previ a l’enviament d’una carta als més grans de 50 anys sobre la pensió que els quedarà i que és un compromís de l’actual Govern espanyol.

  1. Saber quina és l’esperança de vida prevista en el meu entorn

Per fer els càlculs dels diners que necessitarem un cop ens jubilem, una bona dada que cal tenir en compte és l’esperança de vida del país on residim. Atès que actualment l’esperança de vida a Espanya se situa al voltant dels 82 anys, i tenint en compte que la jubilació en els propers anys serà als 67, hem de poder cobrir amb tranquil·litat i seguretat almenys 15 anys.

  1. Calcular quants diners necessitaré

Un cop un es fa a la idea dels anys que necessitarà cobrir, convé saber quants diners caldrà estalviar per complementar la pensió pública i mantenir el nivell de vida al qual aspirem. En aquest apunt de VidaCaixa es duu a terme un càlcul aproximat d’un cas fictici que pot servir de guia per conèixer a què ens podem enfrontar de cara al futur.

  1. Saber a quina edat cal començar a estalviar

Tots els experts coincideixen: com més aviat es comenci a estalviar, millor. En aquest sentit, Jordi Gual, Director Executiu de Planificació Estratègica i Economista en Cap de CaixaBank, recomana “començar molt aviat a estalviar per complementar la pensió pública, cosa aconsellable per tenir durant la jubilació el nivell de vida al qual aspirem”. Com podem fer-ho? “Cada mes, a la nòmina, és aconsellable separar immediatament una quantitat a un altre compte diferent, que no s’ha de tocar. En aquest compte s’estalvia i, gràcies a la màgia de l’interès compost, es va acumulant un estalvi que es podrà utilitzar en el moment de la jubilació”, explica Gual.

  1. Conèixer quines eines hi ha per estalviar

Hi ha diferents maneres d’estalviar de cara al futur. Les més conegudes són el pla de pensions, el pla individual d’estalvi sistemàtic (PIES) i l’assegurança d’estalvi individual a llarg termini (AIELT). En l’apunt del blog de VidaCaixa Tres eines clau per invertir els teus estalvis de cara a la jubilació, expliquem com són aquestes eines, què ens aporten i en què es diferencien l’una de l’altra.

  1. Saber quins avantatges fiscals obtinc amb el meu estalvi

Un dels aspectes més interessants de les eines que hem comentat en el punt anterior rau en els avantatges fiscals que ens proporciona. Per explicar quins són els avantatges fiscals dels plans de pensions, PIES i AIELT, es pot consultar aquesta entrada al blog de VidaCaixa, on es detallen els punts principals d’aquests avantatges fiscals en l’estalvi privat.

Temes relacionats