cuantos anos cotizar para jubilarse
Assegura la teva jubilació

Quants anys cal cotitzar per a la jubilació?

Febrer 17, 2021 5 min 18 vegades compartit

Durant els darrers anys, la legislació ha patit nombroses modificacions. Tant és així, que avui dia saber quants anys cotitzats es necessiten per jubilar-se pot ser una preocupació per a molts treballadors que ja es plantegen retirar-se.

Per això, en aquest apunt parlarem sobre tot el que cal tenir en compte a l’hora de calcular quants anys has de tenir cotitzats per accedir a la jubilació. Si vols descobrir els paràmetres que necessites conèixer per saber la prestació que et correspon, segueix llegint!

Abans de començar

Abans de ficar-nos de ple en la matèria, hem de recordar la reforma de les pensions que va entrar en vigor a Espanya el 2013 i que va modificar l’edat legal de jubilació, situant-la en els 67 anys a partir del 2027. Des de l’aprovació d’aquesta mesura, l’edat de jubilació es va endarrerint progressivament, a un ritme de dos mesos per any, fins a arribar als 67 anys el 2027. Paral·lelament, també augmenten els anys cotitzats per jubilar-se amb la pensió màxima, ja que passaran dels 35 als 38 anys i sis mesos.

Així doncs, aquesta reforma no solament augmentarà el període mínim de cotització, sinó que permet adaptar el sistema de pensions a l’augment de l’esperança de vida, situada actualment prop dels 82 anys a Espanya.

Com impacten els anys cotitzats per jubilar-se?

Per calcular l’edat de jubilació i la pensió corresponent, es tindrà en compte l’import de les cotitzacions a la Seguretat Social i el nombre d’anys cotitzats.

Període de cotització segons l’edat

Abans de la modificació que hem esmentat, l’edat mínima per jubilar-se era de 65 anys. Ara, aquest mínim augmentarà a un ritme de tres mesos anuals i, al seu torn, ho farà de manera proporcional el nombre d’anys cotitzats a la Seguretat Social.

Així doncs, quants anys cal cotitzar per jubilar-se amb la pensió mínima? Si el 2020 el període mínim de cotització per jubilar-se als 65 era de 37 anys, el 2022 correspondrà a un mínim de 37 anys i tres mesos. I així fins a arribar als 38 anys i sis mesos previstos per al 2027.

A la taula següent es mostren els percentatges de la pensió segons els anys que s’han cotitzat el 2022:

image1 1
Font: Seguritat Social

És important aclarir que a la taula es fa un resum tenint en compte els anys complets cotitzats. Això no obstant, el càlcul de la pensió es fa prenent com a referència els mesos complets treballats.

La Seguretat Social ens facilita una taula de jubilació per anys cotitzats, una eina molt útil en la qual podem trobar els períodes mínims de cotització fixats fins al 2027.

D’acord amb el quadre, el 2022 cal haver cotitzat un mínim de 37 anys i sis mesos per jubilar-se als 65 anys i cobrar el 100% de la pensió. O bé haver complert l’edat legal per accedir a la pensió si no s’arriba a aquest mínim: 66 anys i 2 mesos.

image2 1
Font: Seguritat Social

Aplicació del complement per maternitat

A les dones que hagin tingut dos o més fills, biològics o adoptats, se’ls aplicarà un complement per maternitat. Es tracta d’un percentatge aplicable a la pensió que cobren, que serà:

 • Del 5% en el cas que tinguin dos fills.
 • Del 10% en el cas que hi hagi tres fills.
 • Del 15% en el cas que els fills siguin quatre o més.

Aquest complement de pensió no s’aplica en el cas de jubilació anticipada voluntària ni en el de jubilació parcial.

Com ens podem garantir la millor pensió?

Totes aquestes dades són molt útils, però com hem d’interpretar-les per accedir a la millor pensió possible? En primer lloc, cal que tinguis en compte la teva edat, el teu coixí d’estalvi i els teus ingressos. T’expliquem totes les claus que has de conèixer per optar a la millor pensió possible.

L’edat de jubilació

Com ja hem vist, l’edat és determinant per cobrar la jubilació en funció dels anys cotitzats i de l’augment de l’edat mínima. Com sabem, l’augment de l’esperança de vida també comporta un augment del nombre d’anys en què s’haurà de viure amb aquesta pensió.

L’estalvi diari

Estalviar en el dia a dia, com si fos una despesa fixa i inamovible, serà clau per aconseguir un coixí que complementi la teva pensió. Amb temps i constància, podràs posar a treballar aquests estalvis i treure’n la màxima rendibilitat possible.

Un altre dels punts importants amb relació a l’estalvi privat es troba en la fiscalitat que ofereixen eines com els plans de pensions, els PIES i les AIELT. Ara bé, cal estudiar cada cas particular per analitzar quins avantatges fiscals ofereixen aquestes eines.

Així doncs, a quant pujarà la pensió?

Tenint en compte tots els canvis que pot patir la teva pensió en un futur, és evident que una bona planificació és clau. Pots consultar el simulador de jubilació de la Seguretat Social i conèixer una estimació real de la futura pensió que rebràs quan et retiris. Es tracta d’una eina molt completa, ja que també t’indica una previsió estimada de l’estalvi que has de dur a terme per poder cobrir tots els anys que et quedin per gaudir un cop hagis finalitzat la teva etapa laboral.

Conclusió

Després de la reforma de les pensions, que com hem vist portarà modificacions cada any fins al 2027, és normal que ens sorgeixin dubtes a l’hora de fer una estimació de la nostra pensió de jubilació.

És important tenir en compte totes les característiques del règim al qual pertanyem, els anys exactes que hem cotitzat i l’any en el qual tinguem pensat jubilar-nos. D’aquesta manera, podrem fer un càlcul el més aproximat possible de la prestació que rebrem.

Temes relacionats
¿Tienes alguna duda?
 1. Con 31 años cotizados y 58 años. Si ahora voy al paro. ¿Que, cuando y cuanto cobraré de jubilación? ¿estos años de Laguna hasta la jubilacion ¿en qué me afectan? ¿sería recomendable cotizados particularmente estos años de Laguna a la seguridad social?
  Muchísimas gracias de antemano.

  1. Hola Maria José, para poder jubilarte a los 61 años, debes cumplir todos los requisitos establecidos en la ley:
   Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad exigida que en cada caso resulte de aplicación en función de los años cotizados.Estar inscrito en el Inem como mínmos 6 meses antes de la fecha de solicitud de jubilación anticipada.Haber cotizado como mínimo 33 años de los cuales, como mínimo 2, deben estar entre los últimos 15 añosQue el despido se haya producido como consecuencia de un expediente de regulación de empleo.
   Te adjuntamos link de la Seguridad Social donde puedes consultar toda la información, y te emplazamos a que contactes con la Seguridad Social para que puedan determinar cómo afectan los años en los que hayas estado en el paro.