cuantos anos cotizar para jubilarse
Assegura la teva jubilació

Quants anys cal cotitzar per a la jubilació?

Febrer 17, 2021 8 min 18 vegades compartit

Per donar resposta a aquesta pregunta, cal tenir en compte en primer lloc el període transitori que endarrereix l’edat legal de jubilació a Espanya fins a arribar als 67 anys el 2027. Aquesta reforma de les pensions va entrar en vigor el 2013 i, com a conseqüència d’aquesta, també augmentarà progressivament el període mínim de cotització.

Aquests canvis es produeixen, entre altres raons, pels canvis demogràfics que afecten Espanya i el conjunt de la Unió Europea i dels països desenvolupats a tot el món. Entre aquestes transformacions es troba l’augment de l’esperança de vida, que a Espanya se situa actualment al voltant dels 82 anys. Els experts estimen que aquest indicador augmentarà entorn de quatre anys per cada dècada en els propers anys.

Així doncs, per accedir a la pensió de jubilació contributiva, es tenen en compte dos factors clau: l’edat biològica i els anys cotitzats a la Seguretat Social.

Impacte de l’augment de l’esperança de vida

Les estadístiques diuen que els menors de 40 anys no són conscients de com afectarà l’augment de l’esperança de vida el seu futur. Això no obstant, tots els estudis ens revelen que tindrà un impacte molt gran en la pensió i el benestar. Per prendre bones decisions a la vida és important estar ben informat.

El cert és que, per exemple, des de la Unió Europea ja han alertat sobre l’envelliment de la població i de les conseqüències que tindrà en les futures pensions i en el benestar dels ciutadans. Una de les principals conclusions que es poden extreure de l’informe La UE al món és que el nombre de persones amb 65 anys o més grans es doblarà respecte a les que es troben en edat laboral. Aquestes dades suposen una reducció a la meitat del nombre de treballadors per pensionista en el futur, amb les conseqüències òbvies que això comporta per al sistema actual de repartiment a Espanya, en què els treballadors paguen les pensions als jubilats.

Període de cotització segons l’edat

Complint el període mínim de cotització exigit, qualsevol persona es pot jubilar als 65 anys. Ara bé, aquest mínim, tal com s’ha comentat, augmentarà a un ritme de 3 mesos anuals. És a dir, si el període mínim de cotització per jubilar-se als 65 el 2020 és de 37 anys o més, el 2021 correspondrà a 37 anys i 3 mesos o més. I així fins a arribar als 38 anys i 6 mesos el 2027.

En el cas de no poder acreditar el període mínim de cotització, caldrà esperar fins a complir l’edat legal de jubilació –que també augmenta anualment– o bé optar per la jubilació anticipada. Tanmateix, aquesta última opció implica uns coeficients reductors, de manera que no es cobraria el 100% de la pensió.

Taula de jubilació per anys cotitzats

Una eina molt útil per saber quants anys has de cotitzar per cobrar el 100% de la pensió és la taula de jubilació per anys cotitzats de la Seguretat Social. S’hi mostren els períodes mínims de cotització fixats fins al 2027, així com la corresponent edat legal de jubilació en cas de no poder acreditar els anys cotitzats.

D’acord amb el quadre, el 2020 caldrà haver cotitzat 37 anys o més per jubilar-se als 65 anys i cobrar el 100% de la pensió. O bé haver complert l’edat legal de jubilació si no s’assoleix aquest mínim: 65 anys i 10 mesos.

AnyPeríodes cotitzatsEdat exigida
201335 anys i 3 mesos o més
Menys de 35 anys i 3 mesos
65 anys
65 anys i 1 mes
201435 anys i 6 mesos o més
Menys de 35 anys i 6 mesos
65 anys
65 anys i 2 mesos
201535 anys i 9 mesos o més
Menys de 35 anys i 9 mesos
65 anys
65 anys i 3 mesos
201636 anys o més
Menys de 36 anys
65 anys
65 anys i 4 mesos
201736 anys i 3 mesos o més
Menys de 36 anys i 3 mesos
65 anys
65 anys i 5 mesos
201836 anys i 6 mesos o més
Menys de 36 anys i 6 mesos
65 anys
65 anys i 6 mesos
201936 anys i 9 mesos o més
Menys de 36 anys i 9 mesos
65 anys
65 anys i 8 mesos
202037 anys o més
Menys de 37 anys
65 anys
65 anys i 10 mesos
202137 anys i 3 mesos o més
Menys de 37 anys i 3 mesos
65 anys
66 anys
202237 anys i 6 mesos o més
Menys de 37 anys i 6 mesos
65 anys
66 anys i 2 mesos
202337 anys i 9 mesos o més
Menys de 37 anys i 9 mesos
65 anys
66 anys i 4 mesos
202438 anys o més
Menys de 38 anys
65 anys
66 anys i 6 mesos
202538 anys i 3 mesos o més
Menys de 38 anys i 3 mesos
65 anys
66 anys i 8 mesos
202638 anys i 3 mesos o més
Menys de 38 anys i 3 mesos
65 anys
66 anys i 10 mesos
A partir del 202738 anys i 6 mesos o més
Menys de 38 anys i 6 mesos
65 anys
67 anys
Fuente: Seguretat Social.

Període de cotització per a la pensió mínima

Pel que fa als casos en què no es pot acreditar una vida laboral de tants anys, l’Estat estableix un període mínim de cotització genèric de 15 anys, dos dels quals han d’estar inclosos dins dels 15 anys immediatament anteriors a la jubilació.

Amb aquests 15 anys de cotització, tot treballador pot accedir a la pensió contributiva mínima, que és del 50% de la base reguladora i s’anirà incrementant amb cada dia de més que cotitzis.

A la taula següent es mostren els percentatges de la pensió segons els anys que s’han cotitzat. Aquesta taula té validesa per als anys 2020, 2021 i 2022.

Anys cotitzats Percentatge de pensió
15 anys 50 %
16 anys 52,52 %
17 anys 55,04 %
18 anys 57,56 %
19 anys 60,08 %
20 anys 62,6 %
21 anys 65,12 %
22 anys 67,64 %
23 anys 70,16 %
24 anys 72,64 %
25 anys 74,92 %
26 anys 77,2 %
27 anys 79,48 %
28 anys 81,76 %
29 anys 84,04 %
30 anys 86,32 %
31 anys 88,6 %
32 anys 90,88 %
33 anys 93,16 %
34 anys 95,44 %
35 anys 97,72 %
36 anys 100 %

És important aclarir que a la taula es fa un resum en relació amb anys complets cotitzats. Això no obstant, el càlcul de la pensió es fa tenint en compte els mesos treballats.
A més, per fer el càlcul es tenen en compte els mesos complets. És a dir, si es treballen 35 anys, 1 mes i 22 dies, els últims 22 dies no entren en el còmput.

Aplicació del complement per maternitat

A les dones que hagin tingut 2 o més fills, biològics o adoptats, se’ls aplica un complement per maternitat. Es tracta d’un percentatge aplicable a la pensió que cobrin a partir de l’1 de gener de 2016. Aquest percentatge és:

 • Del 5% en el cas de dos fills.
 • Del 10% amb tres fills.
 • Del 15% en el cas de quatre o més fills.

El complement de pensió no és aplicable en els casos d’accés anticipat a la jubilació per voluntat de la interessada ni en els de jubilació parcial.

Com ens podem garantir la millor pensió?

D’acord amb aquestes dades, un es pregunta com es pot garantir la millor pensió. Per donar resposta a aquesta qüestió cal tenir en compte tres coses:

 • L’edat, perquè això determina com has d’invertir.
 • El coixí d’estalvi, perquè això condiciona la liquiditat.
 • Els ingressos, perquè és important optimitzar la fiscalitat.

L’edat de jubilació

Com ja hem vist, el factor edat és determinant per, d’una banda, cobrar la jubilació en funció dels anys cotitzats i de l’augment de l’edat de jubilació. Així mateix, d’altra banda, d’acord amb l’augment de l’esperança de vida, cal preveure un augment de la franja d’anys en què s’haurà de viure amb la pensió i els estalvis.

Dit d’una altra manera, si fa 30 anys calia cobrir 10 anys des de la jubilació fins al màxim de l’esperança de vida del moment, avui aquesta franja pràcticament s’ha doblat i es preveu que augmenti en els propers anys.

L’estalvi diari

L’estalvi és important amb relació al coixí d’ingressos. A més dels consells per estalviar de cara a la jubilació, convé tenir en compte que amb temps, constància i rendibilitat els nostres estalvis rendeixen més. A l’apunt del blog de VidaCaixa “Com puc treure el màxim partit dels meus estalvis?” expliquem que el problema d’estalviar és que al principi sembla que dona molt poc de si. Això no obstant, amb perseverança, al final les passes es van allargant i la rendibilitat et fa fer salts enormes. Per això és molt important la constància. Estalviar cada mes, com si fos una despesa fixa. I, sobretot, no tocar-ho, ja que tornaries a la casella de sortida.

Un altre dels punts importants amb relació a l’estalvi privat es troba en la fiscalitat que ofereixen eines com els plans de pensions, els PIES i les AIELT, és a dir, quins són els seus avantatges fiscals. En el pla de pensions, per exemple, es pot efectuar una aportació màxima de 2.000 euros anuals, totalment deduïbles a la declaració de l’IRPF, una quantitat que és igual en el PIES. En el cas de l’AIELT, la xifra és de 5.000 euros per persona i any.

Els ingressos: quant cobraràs?

Molts es pregunten quant cobraran quan es jubilin després d’informar-se sobre el seu futur. Amb el simulador de jubilació de la Seguretat Social pots conèixer una estimació real de la futura pensió que rebràs quan et retiris, així com quina és la previsió d’estalvi que has de dur a terme per poder cobrir tots els anys que et quedin per gaudir un cop hagis finalitzat la teva etapa laboral.

Temes relacionats
¿Tienes alguna duda?
 1. Con 31 años cotizados y 58 años. Si ahora voy al paro. ¿Que, cuando y cuanto cobraré de jubilación? ¿estos años de Laguna hasta la jubilacion ¿en qué me afectan? ¿sería recomendable cotizados particularmente estos años de Laguna a la seguridad social?
  Muchísimas gracias de antemano.

  1. Hola Maria José, para poder jubilarte a los 61 años, debes cumplir todos los requisitos establecidos en la ley:
   Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad exigida que en cada caso resulte de aplicación en función de los años cotizados.Estar inscrito en el Inem como mínmos 6 meses antes de la fecha de solicitud de jubilación anticipada.Haber cotizado como mínimo 33 años de los cuales, como mínimo 2, deben estar entre los últimos 15 añosQue el despido se haya producido como consecuencia de un expediente de regulación de empleo.
   Te adjuntamos link de la Seguridad Social donde puedes consultar toda la información, y te emplazamos a que contactes con la Seguridad Social para que puedan determinar cómo afectan los años en los que hayas estado en el paro.