que voy a cobrar cuando me jubile
Assegura la teva jubilació

Quantia de la pensió pública

Maig 22, 2019 7 min 95 vegades compartit

Com es determina la quantia de la pensió pública de jubilació? Es duu a terme mitjançant uns càlculs en què principalment es té en compte el nivell de cotització del treballador –quant ha pagat a la Seguretat Social– i el temps que ho ha fet –els anys de cotització al sistema.

Concretament, les prestacions públiques contributives per jubilació es fixen en funció de la base reguladora (quant s’ha pagat) i el percentatge de la base reguladora (el temps de cotització).

Què és la base reguladora?

És el nivell de cotització d’un contribuent al sistema. No és el mateix que un salari i té un mínim i un màxim. Es tracta de la mitjana de la base de cotització durant un nombre determinat d’anys previs a la jubilació. A partir de l’any 2022, la base reguladora serà el quocient que resulta de dividir per 350 les bases de cotització de l’interessat durant els 300 mesos immediatament anteriors al del mes previ al del fet causant, com es mostra en la taula següent:

Any Nre. mesos computables / Divisor
Anys computables
2013 192 / 224 16
2014 204 / 238 17
2015 216 / 252 18
2016 228 / 266 19
2017 240 / 280 20
2018 252 / 294 21
2019 264 / 308 22
2020 276 / 322 23
2021 288 / 336 24
2022 300 / 350 25

El canvi de 15 a 20 anys per calcular la base reguladora és especialment important per als treballadors autònoms i treballadors d’altres règims, els quals tenen llibertat per fixar les seves bases de cotització, al marge dels seus salaris.

Per ser exactes, i per compensar les dues pagues extres anuals, el càlcul de la base reguladora és el següent:

Mitjana de les bases reguladores durant els 300 mesos anteriors a la data causant de jubilació (25 anys x 12 mesos)
_______________________________
350 (25 anys x 14 pagues)

Què és el percentatge de la base reguladora?

És el temps de cotització. El treballador cobra un percentatge de la base reguladora segons el nombre d’anys que ha cotitzat. Per cobrar el 100% de la base reguladora, el treballador necessitarà haver cotitzat a partir del 2027 un total de 37 anys i un mínim de 15 si es vol accedir a la jubilació.

En cas de no tenir els anys necessaris per cobrar el 100% de la pensió de jubilació, s’aplica un coeficient reductor per cada mes que falta. Fins a l’any 2027 s’estableix un període transitori i gradual, en el qual els percentatges són els següents:

PERCENTATGE – JUBILACIÓ – ANYS COTITZATS
PERÍODE D’APLICACIÓ PRIMERS
15 ANYS
ANYS ADDICIONALS TOTAL
Anys % MESOS
ADDICIONALS
COEFICIENT % ANYS ANYS %
2013 a 2019 15 50 de l’1 al 163
83 restants
0,21
0,19
34,23
15,77
15 50 Total 246 mesos 50,00 20,5 35,5 100
2020 a 2022 15 50 de l’1 al 106
146 restants
0,21
0,19
22,26
27,74
15 50 Total 252 mesos 50,00 21 36 100
2023 a 2026 15 50 de l’1 al 49
209 restants
0,21
0,19
10,29
39,71
15 50 Total 258 mesos 50,00 21,5 36,5 100
A partir del 2027 15 50 de l’1 al 248
16 restants
0,19
0,18
47,12
2,88
15 50 Total 264 mesos 50,00 22 37 100

També cal recordar que hi ha bonificacions per a aquells treballadors que allarguin la seva vida laboral més enllà dels 67 anys.

Quan em podré jubilar?

Per calcular la pensió de jubilació és important saber quan és possible jubilar-se. Per fer-ho, cal saber quina és l’edat de jubilació, que el 2027 quedarà fixada en 67 anys, com es pot veure en aquest gràfic:

Any Períodes cotitzats Edat exigida
2013 35 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 35 anys i 3 mesos 65 anys i 1 mes
2014 35 anys i 6 mesos o més 65 anys
Menys de 35 anys i 6 mesos 65 anys i 2 mesos
2015 35 anys i 9 mesos o més 65 anys
Menys de 35 anys i 9 mesos 65 anys i 3 mesos
2016 36 anys o més 65 anys
Menys de 36 anys 65 anys i 4 mesos
2017 36 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 36 anys i 3 mesos 65 anys i 5 mesos
2018 36 anys i 6 mesos o més 65 anys
Menys de 36 anys i 6 mesos 65 anys i 6 mesos
2019 36 anys i 9 mesos o més 65 anys
Menys de 36 anys i 9 mesos 65 anys i 8 mesos
2020 37 anys o més 65 anys
Menys de 37 anys 65 anys i 10 mesos
2021 37 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 37 anys i 3 mesos 66 anys
2022 37 anys i 6 mesos o més 65 anys
Menys de 37 anys i 6 mesos 66 anys i 2 mesos
2023 37 anys i 9 mesos o més 65 anys
Menys de 37 anys i 9 mesos 66 anys i 4 mesos
2024 38 anys o més 65 anys
Menys de 38 anys 66 anys i 6 mesos
2025 38 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 38 anys i 3 mesos 66 anys i 8 mesos
2026 38 anys i 3 mesos o més 65 anys
Menys de 38 anys i 3 mesos 66 anys i 10 mesos
A partir del 2027 38 anys i 6 mesos o més 65 anys
Menys de 38 anys i 6 mesos 67 anys

Quines són les quanties de les pensions de jubilació el 2018?

Pensió de jubilació d’un titular amb 65 anys o més
Amb cònjuge a càrrec, 788,90 euros.
Sense cònjuge, 639,30 euros.
Amb cònjuge no a càrrec, 606,6 euros.

Pensió de jubilació d’un titular menor de 65 anys
Amb cònjuge a càrrec, 739,40 euros.
Sense cònjuge, 598 euros.
Amb cònjuge no a càrrec, 565,2 euros.

Pensió de jubilació amb 65 anys procedent de gran invalidesa
Amb cònjuge a càrrec, 1.183,40 euros.
Sense cònjuge, 959 euros.
Amb cònjuge no a càrrec, 910 euros.

Pensió màxima mensual
2.580,13 euros

Com pot canviar en el futur el sistema de pensions?

Actualment, la Seguretat Social es finança principalment amb les quotes que paguen treballadors i empreses. En el sistema públic espanyol de pensions, anomenat de repartiment, els treballadors actuals paguen les pensions dels jubilats actuals. El sistema funciona mentre hi hagi prou treballadors actius per pagar als pensionistes.

Quin és el problema? Que l’augment de l’esperança de vida, que per si mateix és una bona notícia, significa que s’han de pagar pensions durant més temps, la qual cosa dificulta la viabilitat del sistema. Amb la disminució de l’índex de natalitat en l’actualitat, tot fa preveure que el problema s’agreujarà durant els propers anys. L’evolució demogràfica fa que el sistema públic de pensions a Espanya sigui difícil de mantenir en el futur.

Les previsions, segons els experts, són que la pensió mínima sigui semblant al salari mínim interprofessional, i la pensió màxima tres vegades la mínima.

Quines opcions d’estalvi tinc per a la meva jubilació?

Actualment hi ha diverses opcions. El pla de pensions, el pla individual d’estalvi sistemàtic (PIES) i l’assegurança d’estalvi individual a llarg termini (AIELT) són les tres eines principals per estalviar amb previsió. Gaudeixen, a més, d’importants avantatges fiscals.

Planejar el futur de cara a la jubilació requereix prendre decisions estratègiques importants. Cal conèixer quants diners es necessitaran per a la jubilació. Per això s’ha posat en marxa una nova eina que ajuda a calcular-ho.

Es tracta del simulador de jubilació, que calcula en funció de diferents paràmetres –com els ingressos previstos un cop jubilat i també els ingressos actuals– quina és la diferència que resultarà entre els uns i els altres, tenint en compte les aspiracions que un s’ha marcat per als seus anys després de retirar-se de la vida laboral. És un bon exercici per conèixer on es vol arribar de cara al futur en matèria econòmica, i si és necessari utilitzar alguna de les eines disponibles d’estalvi privat per complementar la pensió pública de jubilació. L’eina del simulador és molt senzilla i, en quatre simples passos, és possible saber el nivell d’ingressos que es tindrà durant la jubilació i si cal disposar de més o menys recursos per complementar la pensió de l’Estat.

Més informació:

Els futurs pensionistes viuran pitjor que els actuals. Com podem evitar-ho?

Vivim més anys i hem d’estalviar més per a la pensió (tot i que a Espanya som els més mal preparats per a la jubilació)

Temes relacionats
¿Tienes alguna duda?
  1. Actualment estic prejubilat amb regim especial cotitzant 957e euros mensual qprox.per cobrar el maxim de pensio.
    El dupte es : puc cotitzar menys import mensual i cobrar el maxim de pensió?.

    gracies

    1. Hola Genís. El càlcul de la pensió de jubilació dependrà de diversos factors: anys cotitzats, base de cotització i anys que et quedin per l’edat oficial de jubilació. A la nostra pàgina web tens al teu abast un simulador que et permet calcular l’import de la teva pensió.

  2. Si he cotizado 5 años en el extranjero, concretamente en Alemania, debo exportar mi cotizacion a España? Si lo hago cobrare tambien la pension Alemna?

    1. Hola María,te animamos a que contactes con la Seguridad Social para puedan estudiar tu caso en concreto.