Home pensant en l'estalvi del pla de pensions.
Assegura la teva jubilació

Què és i com funciona un pla de pensions?

gener 13, 2022 4 min 34 veces compartido

Un pla de pensions és un producte d’estalvi per a la jubilació amb importants avantatges fiscals. Complementa la pensió pública de jubilació per poder mantenir una qualitat de vida determinada després de la retirada professional.

Quant puc aportar?

En un pla de pensions podem aportar fins a 1.500 euros anuals. L’avantatge fiscal principal és que eixa aportació -fins el màxim de 1.500 euros- redueix la base imposable en la declaració de la renda. Per posar-ne un exemple, si la base imposable de la renda són 25.000 euros i l’aportació és de 1.500 euros anuals, la base imposable es quedaria en 23.500 euros.

Quan m’hauria de fer un pla de pensions?

Tots els experts coincideixen: com més aviat millor. D’aquesta manera, l’estalvi serà el més alt possible. Si s’endarrereix, l’esforç d’estalvi haurà de ser més gran. Les projeccions demogràfiques indiquen que després de la jubilació cal tenir coberts uns 20 anys, ja que l’esperança de vida mitjana se situa en els 85 anys.

I per què un pla de pensions?

El sistema públic de pensions a Espanya, tal com està pensat avui, funciona amb les aportacions que els cotitzadors, és a dir, empreses i treballadors, duen a terme a la Seguretat Social. Dit d’una altra manera, els qui treballen avui financen la prestació per jubilació dels que ja estan retirats. Això és el que es coneix com a solidaritat intergeneracional i és una de les bases del sistema de pensions espanyol.

La tendència, segons els experts, és que cada vegada hi haurà més persones retirades –s’estima que el 2050 els més grans de 65 anys seran més del 20% del total– i menys treballadors cotitzant per elles. És a dir, l’envelliment de la població espanyola està fent insostenible el futur d’una pensió d’acord amb les expectatives de vida i per això és recomanable tenir un pla de pensions per complementar la pensió pública.

Quins avantatges aporta un pla de pensions?

  • T’ofereix l’opció de recuperar els diners estalviats: Qualsevol aportació que tingui més de 10 anys d’antiguitat es podrà recuperar, juntament amb els rendiments generats, sense límits de quantitat. Si es disposa d’un pla de pensions previ al 2015 es podran recuperar tots els diners acumulats en el pla de pensions fins al 31 de desembre de 2014, però no les aportacions posteriors efectuades al pla. Caldrà esperar fins que aquestes aportacions tinguin 10 anys d’antiguitat.
  • Et dona l’opció de decidir com vols cobrar: És possible triar com rebre els diners estalviats. Per exemple, es pot fer en forma de capital (un pagament únic), en forma de renda financera (pagaments periòdics) o totes dues (una part en forma de capital i una altra part en forma de renda financera).
  • Et proporciona un seguit d’avantatges fiscals: Un dels avantatges del pla de pensions, com ja s’ha apuntat, és la possibilitat de beneficiar-se d’una deducció fiscal de fins a un 56%. Els tipus impositius varien en funció de l’escala autonòmica. Per exemple, a Catalunya, Astúries i Andalusia el tipus marginal màxim de l’escala general de gravamen és del 56%. A Cantàbria, Múrcia i Extremadura és del 55%. A Canàries és del 53,08%. A València és del 54%. A Aragó, Illes Balears, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Galícia, Navarra, Ceuta i Melilla és del 52%. A la Rioja i Madrid és del 51,90%. A Gipuzkoa és del 49% i a Araba i Bizkaia és de fins al 45%. Pots consultar aquí els tipus per comunitats autònomes.
  • La rendibilitat que es pot obtenir de les aportacions realitzades: Aquestes aportacions es gestionen a través de fons en els quals s’inverteix en funció del pla contractat (renda fixa, renda variable, renda mixta). Segons el perfil de risc, les aportacions s’invertiran en els diferents productes que més s’adaptin a les necessitats de cadascú. Els perfils més joves solen destinar un major percentatge de la seva cartera a productes de renda variable, mentre que, a mesura que el client s’acosta a l’edat de jubilació, el pes de la seva cartera recau en més proporció sobre productes de renda fixa.

I quin és el següent pas?

A més a mes, també pots consultar quin pla de pensions s’adapta més a tu a l’assessor de plans.

Més informació:

Criteris per triar un pla de pensions

Heretar un pla de pensions. Com cal fer-ho i quant pagaré

Temas relacionados
¿Tienes alguna duda?
  1. Buenos días
    Quiero rebajar mi base líquida para la declaración de 2018 y para eso me gustaría saber cuanto tengo que aportar a un plan de pensiones previo a contratar uno. En mi comunidad autónoma hay varias deducciones para la base inferior a 24mil euros. Para ajustarme a dicho importe tendría que colocar el exceso en un plan de pensiones? Gracias

    1. Hola NoeliaTe pasamos el link des del cual podrás acceder al cuadro sobre los límites de reducción del IRPF, ya que con los datos facilitados no podemos darte una cifra. Cabe tener en cuenta que las aportaciones anuales máximas a Planes actualmente son :La aportación anual máxima es de 8.000 euros.El Límite máximo para aportaciones a favor de personas con alguna minusvalía: las aportaciones anuales máximas, incluyendo sus propias aportaciones, es de 24.250 euros, las aportaciones realizadas por cada una de las personas que no son titulares del plan deben ser como máximo de 10.000 euros, independientemente de las aportaciones que realicen a su propio plan.Límite máximo para aportaciones a favor del cónyuge que darán derecho a reducción: La aportación anual máxima es de 2.500 eurosEstos límites son aplicables conjuntamente a todos los planes de pensiones individuales, asociados y de empleo, planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo de dependencia severa o gran dependencia, así como a mutualidades de previsión social.