persona fent la declaració de la renda
Redueix els teus impostos

Declaració de la Renda. Tot el que has de saber

abril 4, 2022 6 min 9 veces compartido

Tots els residents a Espanya que hagin obtingut ingressos en un any natural han de fer la declaració de la renda. Rendir comptes amb l’Agència Tributària té els seus terminis i pot fer-se de diverses maneres. Cada any s’incorporen novetats, com es veurà a continuació.

Dates i terminis per a presentar la declaració de la renda

El 6 d’abril i el 30 de juny marquen les dates d’inici i final oficials per a la declaració de la renda el 2022. Si s’efectua domiciliació bancària del pagament, el termini finalitza el 27 de juny de 2022. Si un presenta la declaració de la Renda fora de termini haurà d’atenir-se a la sanció corresponent per part d’Hisenda.

Com es fa la declaració de la renda

Existeixen diferents maneres de fer la declaració de la renda. Es pot optar per la via presencial o bé realitzar els tràmits online, a través de Renda Web o l’app de l’Agència Tributària. En aquest punt és important saber com se sol·licita cita prèvia i com accedir a l’esborrany per poder presentar els comptes al Hisenda. És important assessorar-se bé abans de fer qualsevol pas ja que en funció de com fem la declaració – conjunta o per separat, per exemple – el resultat a pagar pot variar notablement.

Quines novetats hi ha enguany?

Cada any s’incorporen novetats en la declaració de la renda a tenir en compte a l’hora de presentar-la. Deduccions, reduccions, exempcions, ajudes… El contribuent ha d’estar atent perquè és possible que pugui acollir-se a alguna de les noves mesures i rebaixar la seva factura fiscal.

Què hi ha de nou el 2021?

S’ha inclòs un sisè tram en l’escala de gravamen que s’aplica a la base liquidable general. Amb l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2021, es va incloure un tram que afecta les rendes superiors als 300.000 euros i a les quals se’ls aplica un tipus general del 47%. L’esquema queda així:

 • 19% fins a 12.450 euros.
 • 24% entre 12.450 euros i 20.200 euros.
 • 30% entri de 20.200 euros fins a 35.200 euros.
 • 37% entre 35.200 euros i 60.000 euros.
 • 45% entre 60.000 euros fins a 300.000 euros.
 • 47% a partir de 300.000 euros.

Recordar que l’IRPF és un impost de caràcter progressiu, per la qual cosa s’apliquen els tipus per tram a cada quantitat inclosa en el tram.

Quant a l’estalvi, s’incrementa en tres punts la tributació de les rendes de capital i d’estalvi a partir dels 200.000 euros, que tributaran al 26%. Queda així:

 • 19% fins a 6.000 euros.
 • 21% entre 6.000 i 50.000 euros.
 • 23% entri de 50.000 euros i 200.000 euros.
 • 26% a partir de 200.000 euros

En 2021 va haver-hi una reducció de les desgravacions de plans de pensions privats individuals a 2.000 euros com a aportació màxima, mentre que es va elevar el límit conjunt de reducció (partícip i empresa) de 8.000 a 10.000 euros en els plans d’empresa.

Destacar que per aquest any fiscal (2022), les aportacions personals a plans de pensions han sofert una nova reducció i no podran superar els 1.500 euros anuals.

Autònoms i declaració de la renda

Els treballadors per compte propi com aquells per compte d’aliena, han de presentar la declaració de la renda en els terminis fixats per Hisenda. No obstant això, els autònoms compten amb altres maneres de tramitar els seus impostos amb l’Agència Tributària diferents a les d’un assalariat. És important conèixer bé els detalls sobre l’IRPF per als autònoms per a no cometre errors que poden implicar sanció per part de l’Administració.

Si estic jubilat, haig de fer la declaració de la renda?

La resposta és sí. Ara bé, només hauran de presentar-la aquells jubilats els ingressos dels quals siguin superiors als 22.000 euros anuals. Si no s’arriba a aquest llindar no és necessari fer la declaració de la renda per jubilats. Així mateix, existeixen una sèrie d’excepcions a la norma que convé conèixer, com que si els rendiments del capital mobiliari (inversions) és inferior a 1.500 euros a l’any no cal rendir comptes per això amb l’Agència Tributària. Les retencions en les pensions de jubilació a Espanya varien segons els ingressos. Per exemple, en el cas de les pensions que no arribin als 12.000 euros l’any, les retencions són inferiors a l’1%. A partir d’aquesta quantitat, les retencions s’incrementen per trams i van passant des del 2,61% (tram entre 12.001 i 18.000 euros anuals) al 8,70% (tram entre 18.001 i 24.000 euros anuals), 11,83% (tram entre 24.001 i 30.000 euros anuals) i 15,59% (per al tram superior als 30.000 euros anuals).a Espanya varien del 7% al 19% segons els ingressos.

Declarar a Hisenda l’estalvi per al futur

Els productes d’estalvi han de declarar-se a Hisenda. En funció de quin sigui l’eina que s’utilitza computaran d’una manera o un altre per a Hisenda, modificant el tractament fiscal que puguin tenir.

 • Plans de pensions: hi ha avantatges fiscals per als plans de pensions que ajuden al fet que disminueixin els rendiments pels quals es tributa. L’any que deixem enrere va haver-hi una reducció de les desgravacions de plans de pensions privats individuals a 2.000 euros com a aportació màxima, mentre que es va elevar el límit conjunt de reducció (partícip i empresa) de 8.000 a 10.000 euros en els plans d’empresa. Així, per a la declaració de la renda 2021, el límit financer, que és la quantitat màxima a aportar, era de 2.000 euros anuals. Per a la declaració de la renda que fem l’any que ve cal tenir en compte que la quantia màxima a deduir en les aportacions a plans de pensions individuals es redueix a 1.500 euros, mentre que s’eleva la quantitat màxima per als plans d’ocupació, que tenen un límit de 8.500 euros. Així, entre ambdues, l’aportació total de 2022 es quedaria en 10.000 euros anuals.
 • Fons d’inversió: formen part de la base d’estalvi i compten com a pèrdua o guany patrimonial. D’aquesta manera, si es venen es paga pels guanys obtinguts. Existeixen deduccions que es poden aplicar en declarar els fons d’inversió en la declaració de la renda.
 • PPA: Les aportacions als Plans de Previsions Assegurats també rebaixen la base per la qual es tributa. Quan es rescata compte com a rendiments del treball i ha de pagar-se IRPF. En aquest altre post t’expliquem tot sobre com respons davant Hisenda si tens un PPA.

Més informació:

Les onze novetats en la declaració de la Renda

Com accedir i realitzar tràmits en la seu electrònica de la Seguretat Social?

Temas relacionados