como saber si tengo que declarar a hacienda
Redueix els teus impostos

Qui està obligat a fer la declaració de la renda?

març 20, 2022 6 min 10 vegades compartit

Presentar la declaració és un tràmit que gairebé tots els contribuents a Espanya hem de dur a terme. Això no obstant, no tots els contribuents tenen l’obligació de fer la declaració de la renda; hi ha algunes excepcions que potser t’interessa conèixer.

Si no hem retut mai comptes amb Hisenda, segur que ens sorgeixen molts dubtes: quin és el mínim per fer la declaració de la renda?, qui està obligat a fer-la?, quan l’haig de fer? Saber-ho és molt fàcil, tan sols cal que coneguis la procedència dels teus ingressos i sàpigues si superen o no els límits marcats. T’explicarem tots els detalls, les excepcions, les obligacions i les quantitats mínimes. Continua llegint!

Qui està obligat a fer la declaració de la renda?

El primer que has de saber és que tots els contribuents que declarin la seva renda, cal que ho facin o bé confirmant un esborrany online al web de l’Agència Tributària (Renda WEB) o bé presentant una declaració presencial o telefònica.

Quin és el mínim per fer la declaració de la renda?

En general, el mínim per fer la declaració de la renda és de 22.000 euros anuals. Tot seguit veurem exactament els supòsits en els quals es dona aquesta situació pel que fa a l’any fiscal 2021:

 • Els treballadors per compte d’altri que han rebut un sou superior a 22.000 euros.
 • Els treballadors que han rebut entre 14.000 i 22.000 euros durant el període 2021 de diversos pagadors.
 • Els treballadors autònoms.
 • Les persones que han rebut ingressos patrimonials o de rendiment de capital mobiliari de més de 1.600 euros anuals.
 • Les persones que han rebut com a mínim 1.000 euros bruts de rendes mobiliàries imputades, rendiments de lletres del Tresor o subvencions relacionades amb l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat.

Deduccions

També estan obligats a declarar els contribuents que es beneficien de les deduccions següents:

 • Aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat, plans de pensions, plans de previsió assegurats o mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència que redueixin la base imposable.
 • Deducció per inversió en habitatge.
 • Deducció per doble imposició internacional (quan el contribuent és resident fiscal en dos països alhora).

Qui no té l’obligació de declarar la renda?

Ja hem vist que la majoria de contribuents a Espanya tenen l’obligació de fer la declaració de la renda; tanmateix, hi ha algunes excepcions i rendiments que no cal declarar. Quines són aquestes excepcions? Vegem-les.

 • Rendiments del treball iguals o inferiors a 22.000 euros anuals:
  • Si procedeixen d’un únic pagador.
  • Si no superen en total 1.500 euros quan són diversos pagadors.
  • Si procedeixen de prestacions passives com les pensions de la Seguretat Social, plans de pensions, assegurances col·lectives, mutualitats de previsió social, plans de previsió social empresarial, plans de previsió assegurats o prestacions d’assegurances de dependència.

Si has estat sota un ERTO durant el 2021, és possible que tinguis dubtes a l’hora de fer la teva declaració. En aquest cas, es considera que has tingut dos pagadors (el SEPE, que és l’organisme que abona l’ERTO, i la teva empresa) i tindràs l’obligació de fer la declaració de la renda si has ingressat més de 14.000 euros.

 • Rendiments íntegres de capital mobiliari i guanys patrimonials:
  • Els rendiments del capital mobiliari i els guanys patrimonials es consideren beneficis d’accions, interessos a compte o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva, entre d’altres. Si el límit conjunt no supera els 1.600 euros anuals no s’ha de declarar.
 • Rendes immobiliàries, rendiments de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges:

En general, no estan obligats a fer la declaració de la renda els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, del capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials d’una quantia inferior a 500 euros.

Quan cal fer la declaració de la renda el 2022?

Per complir els terminis de la campanya de la Renda 2021 i sol·licitar cita prèvia si ho necessites, cal que coneguis totes les dates i els límits. A partir del 6 d’abril podràs començar a presentar online (via web o aplicació mòbil) la declaració de la renda i el 30 de juny s’acaba el termini per dur-ho a terme de manera general. Entremig, les dates clau per presentar la teva declaració de manera presencial o telefònica són les següents:

 • El 3 de maig s’inicia el termini de sol·licituds de cita prèvia per presentar la renda telefònica.
 • El 5 de maig comencen les cites per presentar la declaració per telèfon.
 • El 26 de maig s’inicia el termini de sol·licitud de cita prèvia per presentar la declaració presencial.
 • L’1 de juny comença l’atenció presencial amb cita prèvia a les oficines de l’Agència Tributària.

Recapitulant: els mínims per fer la declaració de la renda

A grans trets, els contribuents que hagin ingressat més de 22.000 euros durant l’any fiscal 2021 han de fer la declaració de la renda. A més, en el cas de les persones afectades per un ERTO, tan freqüents els darrers anys a causa de la pandèmia, també hauran de declarar si han ingressat més de 14.000 euros. Això no obstant, com hem pogut veure, hi ha certes excepcions i ingressos que no cal declarar.

Cada any, les circumstàncies i la situació econòmica canvien, de manera que també ho fan els requisits fiscals. Informa’t sobre les novetats en la declaració de la renda, els terminis i les dates, depenent de si necessites cita prèvia o si la presentaràs online, perquè no se t’escapi cap detall i estiguis al dia amb Hisenda.

Temes relacionats