tramos irpf 2021
Redueix els teus impostos

Quins són els diferents trams de l’IRPF el 2024?

Febrer 6, 2024 8 min 5 vegades compartit

Com cada any arriba la campanya de la Renda i ens toca passar comptes amb Hisenda. Aquesta cita està marcada al calendari cada primavera, i el 2024 s’avança al 3 d’abril per presentar la Declaració de la Renda de l’any 2023.

Així, l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) és el que aplica Hisenda als ingressos obtinguts anualment. És una de les variables que canvia cada any als Pressupostos Generals de l’Estat i els trams de l’IRPF indiquen quin percentatge del tribut ha de pagar cada contribuent. No podem perdre de vista aquestes modificacions a l’hora de fer la Declaració de la Renda.

L’IRPF és de caràcter personal perquè té en compte les circumstàncies personals i familiars de cadascú, i progressiu perquè augmenta segons els ingressos del contribuent: el percentatge o tipus de gravamen varia de manera proporcional a la renda.

És per això que s’especifiquen els trams d’aquest impost en cada publicació dels Pressupostos Generals, i cada tram marca la quantitat que has de pagar en la teva propera Declaració de la Renda. Vols saber quins són els diferents trams de l’IRPF el 2024? En aquest apunt t’expliquem com funcionen, quins canvis hi ha als trams, les exempcions i com pots calcular quant pagaràs d’IRPF aquest any. Comencem!

Els canvis als trams de l’IRPF per al 2024

Quina quantitat d’ingressos hem de pagar a Hisenda? Per calcular-ho hi ha els anomenats trams de l’IRPF. Per a cada tram es paga un percentatge diferent del nostre salari. Cal tenir en compte que aquestes quantitats que els contribuents tributen el 2024 s’aplicaran a la Declaració de la Renda del 2025 respecte a l’exercici de l’any anterior.

L’IRPF té en compte els conceptes següents:

 • La base imposable: és la quantitat sobre la qual s’apliquen les deduccions (depèn de les Comunitats Autònomes).
 • La base liquidable: és el resultat d’aplicar les reduccions de l’IRPF en la base imposable.

Els trams de l’IRPF el 2023 van canviar sobretot per a les rendes més altes, per a les quals van pujar els impostos: per a les rendes a partir dels 300.000 euros, les contribucions van pujar dos punts, i per a les de més de 200.000 euros, les contribucions van pujar tres punts.

Però també hi ha canvis per a les rendes més baixes. El 2024 hi haurà rebaixes fiscals per als treballadors els sous dels quals no arribin als 35.200 euros bruts anuals. I l’estalvi encara serà més significatiu per als qui cobrin entre 15.000 i 21.000 euros anuals, ja que estan exempts de presentar la Declaració de la Renda del 2023 els qui tinguin ingressos inferiors a 22.000 euros anuals en una única font d’ingressos. El principal canvi d’aquest any és l’ampliació del límit mínim exempt per presentar la Declaració, que ha passat dels 14.000 als 15.000 euros.

Les taules de l’IRPF el 2024

Els trams de l’IRPF per al 2023 queden així segons els ingressos anuals:

 • Fins a 12.450 euros: 19%, 9,5% de tipus estatal i 9,5% de tipus autonòmic
 • De 12.450 euros fins a 20.200 euros: 24%, 12% de tipus estatal i 12% de tipus autonòmic
 • De 20.200 euros fins a 35.200 euros: 30%, 15% de tipus estatal i 15% de tipus autonòmic
 • De 35.200 euros fins a 60.000 euros: 37%, 18,5% de tipus estatal i 18,5% de tipus autonòmic
 • De 60.000 euros fins a 300.000 euros: 45%, 22,5% de tipus estatal i 22,5% de tipus autonòmic
 • Més de 300.000 euros: 47%, 24,5% de tipus estatal i 22,5% de tipus autonòmic

L’IRPF és recaptat per l’Agència Tributària, però està cedit en part a les comunitats autònomes i a cada regió tenen deduccions pròpies. Així, cada percentatge final es divideix en dues parts: l’estatal i l’autonòmic. Actualment, cap comunitat autònoma té una tarifa de l’IRPF igual a l’estatal i, en molts casos, ni tan sols coincideixen amb el nombre de trams.

Aquests trams d’IRPF corresponen a l’exercici del 202 a falta de confirmació en els pròxims Pressupostos Generals de l’Estat, on l’impost estimat autonòmic pot variar en algunes regions.

Per exemple, la Regió de Múrcia ha reduït els tipus aplicables a tots els trams i Andalusia els ha retallat per a les bases imposables a partir dels 28.000 euros. La Comunitat Valenciana els ha apujat per a les rendes per damunt dels 140.000 euros de base imposable i és on menys paguen les rendes més baixes. Sens dubte, les diferències són més que evidents i així ho han demostrat les dades de l’estudi del Registre d’Economistes i Assessors Fiscals, òrgan especialitzat del Consell General d’Economistes d’Espanya, que reflecteixen les diferències degudes al signe polític i ideològic de cada regió.

Rendes exemptes de l’IRPF el 2024

Hi ha algunes rendes que, malgrat que s’han de declarar, estan exemptes de pagar l’IRPF:

 • Persones que perceben la prestació de la Seguretat Social de l’Ingrés Mínim Vital
 • Prestacions i pensions per actes de terrorisme
 • Pensions per a persones víctimes de lesions de la Guerra Civil
 • Baixa per maternitat o paternitat
 • Indemnització per acomiadament
 • Beques públiques
 • Indemnitzacions d’assegurances per accidents
 • Premis de loteries, apostes i sortejos
 • Pensió d’aliments a favor dels fills
 • Prestacions per incapacitat i gran invalidesa
 • Prestacions per incapacitat permanent
 • Feines fetes a l’estranger (fins als 60.100 €)
 • Dietes i treball en espècie
 • Rendes de persones amb discapacitat
 • Alguns premis literaris
 • Ajudes per a esportistes d’alt nivell
 • Plans d’Estalvi a Llarg Termini
 • PIES rescatats en forma de renda vitalícia

Què són els trams d’estalvi IRPF?

Hi ha retencions per a la renda de treball, però també per a la renda d’estalvi. Els trams d’estalvi són el tipus d’impost que s’aplica sobre la quantitat que tinguis estalviada. Depenen de la base liquidable i la quota íntegra (el resultat d’aplicar les retencions de l’IRPF corresponents a la base liquidable). Per al 2023, la taula dels trams d’estalvi queda de la manera següent:

 • Fins a 6.000 euros: 19%
 • Des de 6.000 euros fins a 49.999 euros: 21%
 • Des de 50.000 euros fins a 199.999 euros: 23%
 • Més de 200.000 euros: 27%
 • Més de 300.000 euros: 28%

A la xifra resultant cal afegir-li les possibles deduccions, tant les generals com les autonòmiques, per conèixer la quantitat total que caldrà pagar.

Com pots calcular quant pagaràs d’IRPF?

Les retencions de l’IRPF les estima Hisenda amb un càlcul en què té en compte diverses variables: l’edat del contribuent, la seva situació familiar, laboral i el seu sou. L’ocupador va traient aquestes retencions del sou mensual del treballador. Si al final de l’any fiscal aquests càlculs no són correctes, s’ajusten en la Declaració de la Renda. Per això, pot sortir a tornar o a pagar.

Com ja hem comentat, per calcular l’IRPF, es tenen en compte la base imposable i la base liquidable. Aquests són els passos que cal seguir per calcular la quantitat exacta que has de pagar a l’Agència Tributària:

 • Comença sumant tot el que has guanyat (pagues extres incloses) abans que el teu ocupador et tregui les retencions.
 • A aquesta xifra anterior li has de restar el mínim per contribuent i l’individual. Inclou les deduccions i reduccions (fills, persones grans a càrrec teu, etcètera) i calcula la teva base imposable (a partir de la qual et cobraran el tipus corresponent).
 • A aquesta xifra cal aplicar-li el tipus que et correspongui. És a dir, un 19% als primers 12.500 euros, un 24% de 12.450 euros fins a 20.200 euros… i així successivament.

Recapitulem

L’IRPF creix en la seva recaptació per a l’Estat, sobretot respecte als impostos al consum: en aquest darrer any és l’impost pel qual el Govern ha recaptat més. Amb la campanya de la Declaració de la Renda en marxa, és important tenir en compte que es tracta d’un tribut personal i progressiu, que funciona per trams en relació amb els ingressos anuals del treballador: com més gran sigui la renda, més percentatge d’IRPF haurem de pagar.

Cada mes es reté en la nòmina del treballador mitjançant un càlcul que fa Hisenda, però si aquest càlcul no s’ajusta amb el que està fixat als trams o en relació amb les circumstàncies personals del contribuent, els pagaments s’ajustaran a l’hora de fer la Declaració de la Renda. És possible que hagis de pagar més del que has aportat, o potser has aportat massa i Hisenda t’ho haurà de tornar.

Per calcular l’IRPF que has de pagar, cal que tinguis en compte la base imposable, la quantitat sobre la qual s’aplica aquest impost, i la base liquidable, el resultat d’aplicar les reduccions de l’IRPF en la base imposable.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.