tramos irpf 2021
Redueix els teus impostos

Quins són els diferents trams de l’IRPF el 2022?

setembre 20, 2022 6 min 1 vegades compartit

L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) és un impost personal que aplica Hisenda als ingressos obtinguts anualment. És una de les variables que canvia cada any en els Pressupostos Generals de l’Estat i es determina en els trams de l’IRPF. A l’hora de fer la Declaració de la Renda, és un impost que no hem de perdre de vista.

L’IRPF és un impost progressiu perquè funciona per trams, la qual cosa vol dir que augmenta segons els ingressos: com més alts, més elevada és la contribució. És per això que s’especifiquen els trams d’aquest impost en cada publicació dels Pressupostos Generals, i cada tram marca la quantitat que has de pagar en la pròxima Declaració de la Renda. Si vols saber com funcionen, quins canvis hi ha en els trams de l’IRPF per al 2022, les exempcions i com pots calcular quant pagaràs d’IRPF el 2022, segueix llegint. T’ho expliquem tot en aquest apunt!

Els canvis en els trams de l’IRPF per al 2022

Per calcular quina quantitat dels nostres ingressos hem de pagar a Hisenda, hi ha els anomenats trams de l’IRPF. Per a cada tram es paga un percentatge diferent del nostre salari. Cal tenir en compte que aquestes quantitats s’apliquen a la Declaració de la Renda de l’exercici anterior, és a dir, del 2021.

L’IRPF té en compte els conceptes següents:

 • La base imposable: és la quantitat sobre la qual s’apliquen les deduccions (depèn de les Comunitats Autònomes).
 • La base liquidable: és el resultat d’aplicar les reduccions de l’IRPF a la base imposable.

Els trams de l’IRPF el 2022 han canviat aquest any sobretot per a les rendes més altes, per a les quals han pujat els impostos, uns 36.000 contribuents, el 0,17% del total a Espanya. Per a les rendes a partir dels 300.000 euros, les contribucions pugen dos punts. Per a les de més de 200.000 euros, les contribucions pugen tres punts.

Les taules de l’IRPF el 2022

Els trams de l’IRPF per al 2022 queden així, segons els ingressos anuals:

 • Fins a 12.450 euros: 19%
 • De 12.450 euros fins a 20.200 euros: 24%
 • De 20.200 euros fins a 35.200 euros: 30%
 • De 35.200 euros fins a 60.000 euros: 37%
 • De 60.000 euros fins a 300.000 euros: 45%
 • Més de 300.000 euros: 47%

Cada percentatge es divideix en dues parts: el que cobra el Govern de la comunitat autònoma on resideixes i el que va directament al Govern d’Espanya. L’IRPF és estatal, però les comunitats autònomes s’emporten el 50% de la recaptació.

La Regió de Múrcia ha reduït els tipus aplicables a tots els trams i Andalusia els ha retallat per a les bases imposables a partir dels 28.000 euros. La Comunitat Valenciana els ha apujat per a les rendes per sobre dels 140.000 euros de base imposable.

Pel que fa a la resta de comunitats, les taules es mantenen sense canvis respecte a l’any passat. 

Rendes exemptes

Hi ha algunes rendes que, encara que s’hagin de declarar, estan exemptes de pagar l’IRPF:

 • Baixa per maternitat
 • Indemnització per acomiadament
 • Beques públiques
 • Indemnitzacions d’assegurances per accidents
 • Premis de loteries, apostes i sortejos
 • Pensió d’aliments a favor dels fills
 • Prestacions per incapacitat i gran invalidesa
 • Prestacions per incapacitat permanent
 • Feines efectuades a l’estranger (fins a 60.100 €)
 • Dietes i treball en espècie
 • Rendes de persones amb discapacitat
 • Alguns premis literaris
 • Ajudes per a esportistes d’alt nivell
 • Plans d’Estalvi a Llarg Termini
 • PIES rescatats en forma de renda vitalícia

Què són els trams d’estalvi?

Hi ha retencions per a la renda de treball, però també per a la renda d’estalvi. Els trams d’estalvi són el tipus d’impost que s’aplica sobre la quantitat que tinguis estalviada. Depenen de la base liquidable i la quota íntegra (el resultat d’aplicar les retencions de l’IRPF corresponents a la base liquidable). Per al 2022, la taula dels trams d’estalvi queda de la manera següent:

 • Fins a 6.000 euros: 19%
 • Des de 6.000 euros fins a 49.999 euros: 21%
 • Des de 50.000 euros fins a 199.999 euros: 23%
 • Més de 200.000 euros: 26%

A la xifra resultant cal afegir-li les possibles deduccions (generals i autonòmiques) per conèixer la quantitat total que s’ha de pagar.

Com pots calcular quant pagaràs d’IRPF el 2022?

Les retencions de l’IRPF les estima Hisenda amb un càlcul en el qual té en compte diverses variables: l’edat del contribuent, la seva situació familiar, laboral i el seu sou. L’ocupador va traient aquestes retencions del sou mensual del treballador. Si al final de l’exercici (és a dir, de l’any fiscal) aquests càlculs no eren correctes, s’ajusten en la Declaració de la Renda. De manera que pot sortir a retornar o a pagar.

Com ja hem comentat, per calcular l’IRPF, es tenen en compte la base imposable i la base liquidable. Aquests són els passos que cal seguir per calcular la quantitat exacta que has de pagar a l’Agència Tributària:

 • Comença sumant tot el que has guanyat (pagues extres incloses) abans que el teu ocupador et tregui les retencions.
 • A aquesta xifra anterior, li has de restar el mínim per contribuent i l’individual. Inclou-hi les deduccions i reduccions (fills, persones grans al teu càrrec, etcètera) i calcula la teva base imposable (a partir de la qual et cobraran el tipus corresponent).
 • A aquesta xifra li has d’aplicar el tipus que et correspongui. És a dir, un 19% als primers 12.500 euros, un 24% de 12.450 euros fins a 20.200 euros… I així successivament.

Recapitulant

En definitiva, l’IRPF és un impost progressiu i funciona per trams. Aquests trams tenen en compte els ingressos anuals del treballador, i com més renda, més percentatge d’IRPF hem de pagar.

Aquest impost se’ns reté mes a mes mitjançant un càlcul que duu a terme Hisenda. Si quan fem la Declaració de la Renda, aquest càlcul no es correspon exactament amb la realitat, els pagaments s’ajusten. És possible que hagis de pagar més del que has aportat, o pot ser que hagis aportat massa i Hisenda t’hagi de tornar diners.

Per calcular l’IRPF que has de pagar, es tindrà en compte la base imposable, la quantitat sobre la qual s’aplica aquest impost, i la base liquidable, el resultat d’aplicar les reduccions de l’IRPF a la base imposable.

Temes relacionats