tramos irpf 2021
Redueix els teus impostos

Quins són els diferents trams de l’IRPF?

març 18, 2021 6 min

Els diferents trams d’IRPF marquen la quantitat de diners que hauràs de pagar en la propera declaració de la renda. Analitzarem els trams previstos per a aquest any en els següents apartats.

Hi ha hagut algun canvi per al 2021?

Sí, els trams IRPF 2021 n’incorporen un d’específic per a les persones que cobren més de 300.000 euros l’any. Així es recull en els Pressupostos Generals de l’Estat. Així doncs, les taules IRPF 2021 queden de la manera següent:

A les persones que guanyin fins a 12.450 euros, se’ls aplicarà un tipus del 19%.
Els qui guanyin entre 12.450 i 20.200 euros suportaran un tipus del 24%.
Entre 20.200 i 35.200 euros cal afrontar un tipus del 30%.
Entre 35.200 i 60.000 euros, un tipus del 37%.
Entre 60.000 i 300.000 euros, un del 45%.
Més de 300.000 euros, el nou tram, suposa un tipus del 47%.

Cada tipus es divideix en dues parts: el que cobra el Govern de la comunitat autònoma on resideixes i el que va directament al Govern d’Espanya.

Alguns aclariments importants

Vol dir que les taules de l’IRPF t’especifiquen quant hauràs de pagar depenent dels teus ingressos? No exactament. La quantia de l’impost sobre la renda de les persones físiques és progressiva. És a dir, no has d’aplicar el percentatge del tipus del teu tram sobre els diners que guanyes.

Els percentatges es van aplicant per ordre. Per exemple, si guanyes 40.000 euros, se t’aplica primer el del 24% i no directament el del 30%, amb un estalvi, en aquest exemple, que pot superar els 2.000 euros.

A més, has de saber que les activitats professionals suporten un tipus general del 15% i les agràries del 2%, de manera que es converteixen en retencions fixes i no marcades, com les que s’exposen en els següents apartats, per situacions personals específiques. Igualment, si ets autònom/a, els tres primers anys de la teva activitat només hauràs de retenir un 7% de cada factura que hagis de cobrar.

Exempcions

No sempre hauràs de pagar el tipus corresponent, ja que la normativa preveu els següents supòsits que t’eximeixen de fer-ho:

Si cobres menys de 15.947 euros anuals, no has de pagar.
Si no t’has casat, ets vidu/ídua, divorciat/da o separat/da legalment amb fills menors o majors d’edat discapacitats al teu càrrec (sempre que no tinguin una renda que superi els 8.000 euros anuals), tampoc hauràs de pagar.
Passa el mateix si estàs casat/da i no separat/da legalment, sempre que el teu cònjuge no guanyi més de 1.500 euros l’any, excloent-ne les rendes exemptes.
Hi ha reduccions depenent de les teves circumstàncies. En el cas de ser una persona soltera i menor de 65 anys, t’estalvies 5.550 euros (és a dir, si cobressis 40.000 euros, se t’aplicaria el percentatge sobre 34.450 euros).

Els dos casos anteriors es tenen en compte també a l’hora d’efectuar-te les retencions mensuals a la nòmina. La quantitat es calcula a l’inici de cada any. Si has de tenir un fill o t’han apujat el sou, cal que ho indiquis.

Què són els trams d’estalvi?

El tipus d’impost que se t’aplicarà sobre el capital que tinguis estalviat depenent de la base liquidable, la quota íntegra i la resta de base liquidable. Per al 2021, la taula queda de la manera següent:

Una base liquidable i una quota íntegra de fins a 0 euros, amb una resta de base liquidable d’estalvi de 6.000 euros, que suporta un tipus del 19%.
Una base liquidable de 6.000 euros, una quota íntegra de 1.140 i una resta de base liquidable de 44.000, que afrontarà un tipus del 21%.
Una base liquidable de 50.000 euros, una quota íntegra de 10.380 euros i una resta de base liquidable de 150.000 euros, que s’exposa al 23% de tipus aplicable.
El 2021, s’ha incorporat un nou tram, que suposa un tipus del 26% per a rendes d’estalvi superiors als 200.000 euros.

A la xifra resultant cal afegir-li les possibles deduccions (generals i autonòmiques) per conèixer la quantitat que s’ha de pagar per aquest concepte. Informa’t de les existents a la zona d’Espanya on vius, ja que et poden suposar un estalvi més que considerable.

Passos per calcular quant pagaràs d’IRPF el 2021

Són tres i molt fàcils. Fes números per conèixer la quantitat exacta que hauràs d’abonar:
Comença sumant tot el que has guanyat (pagues extres incloses) abans que la teva empresa et retingui.
A la xifra anterior, li has de restar el mínim per contribuent i l’individual. Inclou-hi les deduccions i reduccions (fills, persones grans al teu càrrec, etcètera) i calcula la teva base imposable (a partir de la qual et cobraran el tipus corresponent).
A la xifra resultant li has d’aplicar el tipus que et correspongui. És a dir, un 19% als primers 12.500 euros, un 21% als següents 7.750 euros (la resta entre 20.200 i 12.450 euros) i així successivament.

Recorda que, abans de començar, la teva empresa t’enviarà un certificat en el qual se t’aclareixi tots els diners que se t’han retingut durant l’any anterior (un avançament que ja has abonat a l’Agència Tributària). Cal que restis aquesta quantitat a la resultant de les operacions explicades en els passos anteriors i després hi afegeixis les exempcions per maternitat o minusvalidesa (dependrà del grau corresponent).

Depenent del resultat d’aquestes operacions, obtindràs una xifra positiva (que hauràs d’abonar) o negativa (Hisenda et retornarà la part corresponent de les retencions efectuades sobre la teva nòmina mensual).

Esperem haver-te aclarit quins són els trams de l’IRPF per a aquest 2021 i com pots afrontar la tasca anual de fer la declaració de la renda. Consulta bé la informació anterior per dur a terme els càlculs oportuns i podràs conèixer més fàcilment la xifra que hauràs de pagar.

Temas relacionados