desgravacio assegurança vida
Redueix els teus impostos

L’assegurança mèdica desgrava a la declaració de la renda?

Maig 6, 2024 6 min

Fa tot just uns dies va començar la campanya de la Renda 2023, que s’envia el 2024. D’any a any, moltes vegades no recordem quines assegurances es poden incloure a la declaració de la renda i quines no. A Espanya hi ha més d’11 milions d’habitants que tenen una assegurança mèdica privada i en aquestes dates la pregunta ressona encara més que de costum, desgraven les assegurances de salut privades? I, si és així, quant ens podem deduir?

Per norma general, no és possible desgravar una assegurança mèdica a la declaració de la renda. No obstant això, hi ha excepcions on sí que és possible. Continua llegint per descobrir quan sí i tots els requisits per fer-ho. Som-hi! 

Desgrava l’assegurança de salut privada?

Potser aquesta és una de les preguntes més reiterades sobre les assegurances privades i més encara en aquestes dates on tothom ha començat a fer l’esborrany de la declaració de la renda. 

Per norma general, no es poden desgravar les assegurances mèdiques privades a Hisenda, ni tan sols les que inclouen absolutament tot l’imaginable. Això és degut al fet que es consideren un servei addicional als serveis oferts pel sistema sanitari públic. 

Malgrat tot, tota norma té la seva excepció i aquest cas no és pas menys. Les assegurances de salut tenen moltes excepcions, per la qual cosa poden arribar a tenir determinats avantatges fiscals, però per això ens hem d’informar bé i llegir la lletra petita. 

Les despeses derivades de la contractació per part d’un autònom d’una assegurança mèdica privada es desgraven a l’IRPF. Els altres beneficiaris d’aquestes mesures són les empreses que tinguin contractada una assegurança de salut per als seus empleats, que no tributaran per aquest servei. 

A l’hora de distingir les persones o els grups que poden deduir les assegurances de salut, el Ministeri d’Hisenda diferencia entre els treballadors autònoms i els assalariats. 

Deducció d’assegurances de salut per a autònoms a la renda 2023 – 2024

Tot i que aquest servei no estigui relacionat amb les activitats dels treballadors autònoms, Hisenda permet que l’assegurança mèdica privada pugui desgravar. D’acord amb el que estableix la Llei 35/2006 de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), un treballador autònom pot restar fins a 500 € a l’any de les primes que ha pagat a una companyia d’assegurances mèdiques. Això es redueix de la quantitat de diners en què es basa el càlcul dels seus impostos. En altres paraules, aquesta deducció redueix el total d’impostos que l’autònom ha de pagar cada any.

Condicions i avantatges per a autònoms en la deducció de l’assegurança de salut 

L’assegurança mèdica privada és una despesa deduïble per a autònoms sempre que es compleixin les condicions següents: que sigui una despesa registrada a la seva comptabilitat, guardar tant la pòlissa d’assegurança com les factures o rebuts que justifiquin el pagament, i que correspongui a l’exercici fiscal del 2023. Hi ha dues maneres per desgravar l’assegurança mèdica a la declaració de l’IRPF, en pagaments fraccionats o pagament únic, mitjançant el model 130.

Els autònoms es poden deduir no només la seva assegurança mèdica, sinó també la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que visquin a la mateixa llar i no tinguin prou ingressos. El límit de deducció és de 500 € per persona i puja a 1.500 € si tenen alguna discapacitat.

Desgravació d’assegurances de salut per a empreses i treballadors

En cas que l’empresa tingui una assegurança mèdica privada, tant l’assalariat com aquesta poden obtenir avantatges fiscals. 

  • Per al treballador: en cas que l’empleat rebi la pòlissa d’assegurança com a part del seu salari, no es considera rendiment del treball. Això vol dir que tant aquesta persona com el seu cònjuge i els seus fills menors de 25 anys que visquin al domicili familiar estan exempts de tributar l’assegurança mèdica. Igual que passa amb els autònoms, el límit és als 500 euros.
  • Per a l’empresa: en tributar per l’impost de societats, l’empresa pot deduir el 100 % del capital destinat a pagar una assegurança mèdica privada als seus treballadors. L’impost de societats s’aplica segons els beneficis obtinguts per l’empresa, per la qual cosa l’import de les pòlisses mèdiques es compten com a beneficis, i així tenim una notable rebaixa fiscal. 

Quina altra assegurança pot desgravar a la declaració de la renda?

A Espanya, les assegurances de cotxes són les més contractades, seguides per les assegurances de llar. Aquestes són les assegurances que sí que desgraven en la declaració de la renda i les condicions per poder-ho fer:

  • Assegurança de cotxe. Únicament els autònoms que facin servir el bé assegurat per dur a terme la seva activitat professional se la podran deduir. Per exemple, un xofer, un taxista o un repartidor. 
  • Assegurança de la llar. L’assegurança de la llar pot ser deduïble a la renda amb determinats requisits, però. Per a aquells que van adquirir un habitatge abans del 2013 i van contractar l’assegurança juntament amb la hipoteca o van fer pagaments relacionats amb adaptacions per discapacitat abans del 2017, se la podran deduir. A més, hi ha d’haver una clàusula de cessió d’ús al banc. Els autònoms que treballin des de casa també poden deduir el percentatge de l’assegurança corresponent a l’àrea utilitzada per a la seva activitat.
  • Assegurança de vida. Es pot deduir l’assegurança de vida sempre que el contribuent hagi comprat el seu habitatge habitual abans de l’1 de gener de 2013 o bé sigui autònom.  

Recapitulem: què cal tenir en compte per desgravar-nos l’assegurança de salut

Hi ha diferències de regulació fiscal entre les diverses comunitats autònomes d’Espanya, per la qual cosa pot afectar l’hora de desgravar l’assegurança mèdica privada. Seria convenient posar-se en contacte amb l’Agència Tributària o un gestor abans de fer la declaració de la renda per informar-se correctament de les mesures a la comunitat autònoma on vivim. 

En resum, si ets autònom i estàs preparant la declaració de la renda d’aquest any, ho tens una mica més fàcil per desgravar una assegurança mèdica privada a Hisenda, així com altres assegurances. Els particulars no es poden beneficiar de cap desgravació tret que l’empresa per a la qual treballin tingui contractada una assegurança mèdica privada. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.