Protegeix-te a tu i als teus

Vull deixar la meva família en una bona situació quan ja no hi sigui. Com ho faig?

setembre 16, 2021 2 min

Pots començar nomenant un beneficiari de la teva assegurança de vida. En aquest cas, quan es produeixi un sinistre, aquesta persona designada pel prenedor de l’assegurança tindrà dret a una indemnització. Per tant, assegurat i beneficiari són persones diferents.


El beneficiari d’una assegurança de vida pot ser qualsevol persona, independentment de la seva edat. Això no obstant, si aquest beneficiari no està emancipat, la indemnització la gestionarà el seu tutor o tutors legals. A més, els beneficiaris d’aquest tipus d’assegurances poden canviar en qualsevol moment mitjançant un escrit que redactarà el prenedor a la companyia en qüestió. A més, per saber si ets beneficiari d’una assegurança de vida i no perdre la indemnització que et correspon és convenient que consultis el Registre de Contractes d’Assegurança de Cobertura de Defunció. Es tracta d’un arxiu documental que depèn del Ministeri de Justícia i és públic, de manera que pots fer la consulta quan hagin passat 15 dies hàbils des de la mort del teu familiar.


Contractar una assegurança és molt senzill i els teus familiars estaran sempre coberts encara que a tu et passi qualsevol cosa. I ja ho saps, si necessites saber si el beneficiari ets tu, només cal que consultis el registre públic. Què esperes per beneficiar-te de tots aquests avantatges? Comença a viure amb tranquil·litat des d’avui.

Temes relacionats