Un nen agafant la mà del seu avi amb assegurança de vida
Protegeix-te a tu i als teus

Quants tipus d’assegurances de vida hi ha i per a què serveixen?

Juliol 11, 2023 7 min 10 vegades compartit

Quan ens parlen d’assegurances de vida, de seguida pensem en l’assegurança de risc tradicional, aquella que garanteix una indemnització als beneficiaris en cas de mort de l’assegurat. Això no obstant, l’assegurança de vida és molt més que això i ha tingut històricament un paper destacat en la gestió de l’estalvi/inversió, especialment de l’estalvi a llarg termini. De fet, en molts dels principals països desenvolupats, les asseguradores són les principals canalitzadores d’estalvi per a la jubilació.

A l’hora de protegir el nostre futur i assegurar la nostra estabilitat econòmica, les assegurances de vida són una opció interessant que val molt la pena considerar. La seva funció no és únicament oferir cobertura en cas de defunció, sinó també ajudar-nos a estalviar i fer créixer els nostres diners a llarg termini. A Espanya, hi ha diversos tipus d’assegurances de vida, cadascuna amb característiques i beneficis únics. En aquest article, explicarem algunes de les més comunes per ajudar-te a prendre una decisió informada.

Primera classificació: assegurances de vida segons el tipus

Com hem comentat, les assegurances de vida no serveixen únicament per donar una compensació econòmica als beneficiaris en cas de mort, sinó que es poden fer servir per a altres funcions. La primera distinció que hem de fer, per tant, és la que divideix en dos els diferents tipus d’assegurances de vida:

  • Assegurances de Vida Risc, que cobreixen la mort de l’assegurat amb el pagament del capital estipulat a la pòlissa als beneficiaris.
  • Assegurances de Vida Estalvi, que garanteixen el pagament del capital o renda subscrits en finalitzar el contracte.

Això no obstant, aquesta classificació és bastant bàsica, atès que les assegurances de vida poden incloure addicionalment cobertures complementàries per ampliar el nivell de protecció de l’assegurat. Això fa que els dos tipus de cobertures es divideixin en molts més tipus diferents, és a dir, hi ha diversos tipus d’assegurances de vida risc i d’altres d’assegurances de vida estalvi. Tot seguit, els desglossarem perquè puguis decidir quina és l’opció que més et convé.

Assegurances de Vida Risc

Entre les assegurances de Vida Risc, hi ha, al seu torn, dues modalitats més:

  • L’assegurança de vida sencera garanteix el capital fixat en el contracte d’assegurança just després de la mort de l’assegurat, independentment de quan es produeixi.
  • Mentre que l’assegurança de vida temporal cobreix el risc de mort durant un període de temps concret establert a la pòlissa. Aquesta modalitat és la que es contracta sovint, per exemple, per garantir l’amortització de préstecs a l’hora de subscriure una hipoteca.

Assegurances de Vida Estalvi

Les assegurances de vida estalvi tenen múltiples modalitats, però, sens dubte, el seu punt fort el trobem en les assegurances enfocades cap a l’estalvi finalista per a la jubilació, orientat a aconseguir un capital o renda que complementi la nostra pensió pública.

Entre les principals categories d’assegurances de Vida Estalvi que es comercialitzen a Espanya, trobem:

Plans de Previsió Assegurats (PPA):

En aquests plans, el prenedor de l’assegurança efectua aportacions econòmiques puntuals o periòdiques segons la seva disponibilitat econòmica. La quantitat reunida s’inverteix en diversos actius financers (accions, bons, fons d’inversió, etc.). El propòsit és generar rendiment i que el capital vagi creixent amb el pas del temps.

Són semblants als plans de pensions, i no permeten rescatar els diners fins a la jubilació (excepte en circumstàncies excepcionals, com ara malaltia greu o atur de llarga durada). Disposen d’uns límits anuals d’inversió de 1.500 euros l’any o el 30% dels rendiments nets del treball. Fiscalment, és possible deduir les aportacions de la declaració d’impostos.

Assegurances Individuals d’Estalvi a Llarg Termini (AIELT):

Aquest producte financer permet estalviar diners de manera segura i amb certs beneficis fiscals. A més, el prenedor de l’assegurança està exempt de pagar els impostos corresponents si compleix els requisits següents: mantenir el producte durant almenys cinc anys, i que l’aportació no sigui superior als 5.000 euros anuals. Aquesta assegurança és compatible amb aportacions a altres productes com PIES o PPA.

Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic (PIES):

El principal objectiu dels PIES és aconseguir una renda vitalícia gràcies als recursos aportats durant la seva vigència i tenen un màxim de 8.000 euros anuals en el capital invertible. Com en les AIELT, la rendibilitat queda exempta de tributació si han transcorregut 10 anys des que es va fer la primera aportació, però, en aquest cas, si es cobra en forma de capital. Un dels seus principals avantatges és l’excel·lent liquiditat i que suposen una bona alternativa als plans de pensions, ja que generen estalvi de cara a la jubilació. Es pot disposar dels diners obtinguts anticipadament i tributen com qualsevol altra renda de l’estalvi.

Reinversió de la venda d’un actiu en rendes vitalícies

Aquesta modalitat està destinada a les persones més grans de 65 anys que vulguin invertir la plusvàlua obtinguda per la venda d’actius o altres béns diferents del propi habitatge habitual. Cal dur a terme la inversió sempre amb l’import obtingut en la venda, en un termini màxim de 6 mesos des del moment en què s’efectua la transacció.

La intenció d’aquesta assegurança és que es constitueixi una renda vitalícia fins a un límit de 240.000 €. El percentatge d’impostos que s’eximirà de pagar sobre els guanys obtinguts dependrà de la quantitat de diners que destinis a aquesta assegurança. Si reinverteixes el 50% dels diners obtinguts en la venda dels teus béns, no hauràs de pagar impostos sobre el 50% dels guanys que hagis obtingut.

Unit Linked

Són assegurances de vida vinculades a fons d’inversió on el prenedor assumeix el risc de la inversió, és a dir, les seves provisions tècniques inverteixen en participacions d’un cistell de fons d’inversió. Es pot dir que és tant una assegurança de vida com un fons d’estalvi, ja que és un tipus d’inversió que aposta per fons, accions o bons al voltant d’una assegurança de vida.

El principal avantatge fiscal que tenen és que els rendiments acumulats tributen com qualsevol altra renda de l’estalvi. No tenen límit màxim d’aportació, però tampoc ofereixen garantia de rendibilitat, per la qual cosa es pot arribar a perdre la totalitat del capital invertit. També es coneixen, per la seva denominació en català, com a fons d’assegurances diversificats.

Producte amb participació en beneficis

Garanteix la devolució del capital invertit juntament amb una rendibilitat fixa mínima i una altra de variable, segons quina sigui l’evolució de determinats actius. No té límit d’aportació ni és possible deduir-se les quantitats en la base imposable de l’IRPF. En qualsevol moment en què es vulgui cobrar (sigui en finalitzar el període previst o en un altre moment), el client rebrà almenys el que ha invertit més una rendibilitat mínima addicional. Normalment són utilitzats per estalviar en terminis més curts.

Cal recordar que cada persona té necessitats i objectius financers diferents. Abans de triar una assegurança de vida, és recomanable que analitzis les teves circumstàncies personals, el risc que vols assumir i les fites a llarg termini. A més, sempre és bo consultar un assessor financer per rebre orientació especialitzada i un punt de vista més professional.

Recapitulant

En resum, les assegurances de vida ofereixen, a més de certa protecció econòmica en cas de mort, una combinació única de protecció i estalvi a llarg termini. Des de les assegurances tradicionals fins als Plans de Previsió Assegurats i les Unit Linked, hi ha una àmplia gamma d’opcions que s’ajusten a les teves necessitats. Pren-te el temps que necessitis per investigar i comparar les diferents alternatives abans de prendre una decisió. Protegeix el teu futur financer amb una assegurança de vida estalvi que s’adapti perfectament a tu!

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.