seguro de vida ahorro
Protegeix-te a tu i als teus

Què és una assegurança de vida estalvi?

Juliol 4, 2023 8 min 10 vegades compartit

Si et demanes quina diferència hi ha entre un pla d’estalvi i una assegurança de vida estalvi, o què és una assegurança d’estalvi i vida, no t’amoïnis, segueix llegint aquest article que te n’explicarem tots els detalls perquè sàpigues en què consisteix. 

Les assegurances de vida estalvi són senzilles: són la combinació perfecta entre els plans d’estalvi i les assegurances de vida, una eina eficaç per completar la pensió de jubilació. El prenedor, que en aquest cas també sol ser el beneficiari, abona primes per les quals li ofereixen una rendibilitat concreta. Es tracta d’un producte de baix risc i de gran liquiditat que compta amb avantatges fiscals importants, ja que no es tributa la rendibilitat que s’obté, llevat quan es rescata. 

Hi ha diverses opcions de productes “vida estalvi” que s’adapten a les diferents necessitats d’estalvi que tingui cada persona i són flexibles quant a les aportacions. Així, les assegurances de vida estalvi poden ajudar-te a planificar els estalvis de cara a la jubilació, poden servir de matalàs per afrontar imprevistos de la vida o millorar el nivell de vida en els teus anys de jubilació. Som-hi!

Com puc contractar una assegurança de vida estalvi?

Penses a contractar una assegurança de vida i estalvi, però no saps gaire bé per on començar? Tranquil, t’expliquem com és la millor manera de contractar-la. 

Descobreix el pla d’estalvi que protegeix el teu futur i s’adapta a tu 

De fet, en aquest tipus d’assegurança de vida, prenedor, assegurat i beneficiari poden coincidir en la mateixa persona. La millor manera de contractar una assegurança de vida estalvi és mitjançant un Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic (PIES), una eina d’estalvi a futur que compta amb un límit d’aportació anual de 2.000 euros i un màxim de 240.000 euros a tota la vida del producte. L’objectiu del PIES és acabar cobrant una renda vitalícia que pot servir, per exemple, per complementar la pensió pública de jubilació.

Una assegurança de vida es pot contractar per diverses raons. La comesa principal és assegurar una protecció per a tu i els teus en cas de mort; és a dir, assegurar un capital als beneficiaris en cas de mort de l’assegurat, encara que també pot anar més enllà d’una simple garantia d’indemnització en cas de decés. El seu ús és aplicable a l’estalvi a llarg termini, i pot fer el paper d’un instrument molt útil per preparar la jubilació. A més, té uns avantatges fiscals interessants.

Calcula el preu de la teva assegurança
Demana la trucada d'un especialista
Et truquem?
O truca al 900101222

Calcula el preu de la teva assegurança

Et truquem?

Quines cobertures ofereix?

L’assegurança de vida cobreix principalment la mort de la persona assegurada. Hi ha diferents límits, garanties extra i cobertures en les assegurances de vida per determinades incidències i el seu objectiu principal és garantir un capital a la família.

Si ens centrem en la finalitat de les assegurances de vida estalvi, amb un Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic, és senzillament generar estalvi amb les aportacions que es fan al llarg del temps i que, arribat el moment, es materialitzen en una renda vitalícia. 

Perquè hi hagi cobertura de supervivència, prenedor, assegurat i beneficiari han de ser la mateixa persona. En cas contrari, és possible incloure una assegurança de vida risc per destinar el capital assegurat a altres beneficiaris. Aquest producte, amb interessos molt baixos i risc escàs, garanteix el pagament de la prestació que s’hagi pactat.

Com tributa una assegurança d’estalvi?

L’avantatge fiscal principal de l’assegurança de vida estalvi es troba a l’hora de cobrar les prestacions, ja que les assegurances de vida tributen només pels interessos que generi el capital aportat. És possible cobrar els diners de tres maneres diferents i que repercutiran en la tributació a Hisenda:

 • Es pot cobrar en forma de capital, i s’accedeix de cop a tots els diners, per la qual cosa la tributació serà la següent: 
 • De 0 a 6.000 euros: 9,5 %.
 • De 6.001 a 50.000 euros: 10,5 %.
 • De 50.001 a 200.000 euros: 11,5 %.
 • De 200.001 en endavant: 13 %.
 • En cas de triar l’opció de renda vitalícia, es tributa per un percentatge dels rendiments. La quantia varia en funció de l’edat a què es comença a cobrar:
 • Menys de 40 anys: 40 %.
 • Entre 40 i 49 anys: 35 %.
 • Entre 50 i 59 anys: 28 %.
 • Entre 60 i 65 anys: 24 %.
 • Entre 66 i 69 anys: 20 %.
 • Més de 70 anys: 8 %.
 • Si es tria una renda temporal, que és diferent de la renda vitalícia, s’aplica a l’anualitat els percentatges següents:
 • 12 % amb una durada igual o inferior a 5 anys.
 • 16 % amb una durada d’entre 5 i 10 anys.
 • 20 % amb una durada d’entre 10 i 15 anys.
 • 25 % amb una durada superior als 15 anys.

Cal recordar que si una persona diferent del titular de l’assegurança cobra les prestacions, aquestes tributen a l’Impost de Successions i Donacions i haurà de consultar la legislació vigent a cada comunitat autònoma.

Tributació del rescat de l’assegurança

En matèria fiscal és rellevant com apareix el contribuent al contracte de l’assegurança de vida. Depenent de si és el prenedor, l’assegurat o el beneficiari tributa a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) o a l’Impost de Successions i Donacions.

Diferències entre una assegurança de vida estalvi i una assegurança de vida risc

La diferència rau, com el seu nom indica, en l’esdeveniment que s’assegura i la persona beneficiària. En el cas de l’assegurança de vida, el prenedor paga una prima per poder tenir cobertura o indemnització en cas de mort, incapacitat o malaltia greu, per la qual cosa el beneficiari serà una tercera persona. És l’assegurança més coneguda. 

En el cas del pla d’estalvi, consisteix en un pla d’inversió on prenedor, assegurat i beneficiari poden ser una mateixa persona. En un pla d’estalvi, el prenedor ingressa quantitats de diners, com a guardiola, i aquestes primes van generant rendiments amb el pas del temps. L’objectiu en aquest cas és generar un estalvi de cara al futur.

Creixement de les assegurances d’estalvi

Segons les dades recollides per la patronal Unespa el primer trimestre del 2023 hi ha un apogeu de les assegurances de vida estalvi, que s’han beneficiat del context creat per la pujada dels tipus d’interès. L’increment de les vendes d’aquests productes ha estat de 78,02 %, mentre que la totalitat del ram ha produït uns ingressos de 10.278 milions. En canvi, en el cas de les assegurances de vida riscos s’han reduït lleugerament les vendes (1,7 %), segons les mateixes dades. 

Aquestes dades coincideixen amb l’informe d’ICEA en què ja s’apreciava en anys anteriors un creixement més gran de les assegurances d’estalvi davant les de risc. Les dades indiquen que ara com ara les preferències dels clients es decanten més per l’assegurança d’estalvi.

Altres modalitats d’estalvi

El pla de pensions és una altra modalitat d’estalvi que pot ser interessant, a més del PIES vinculat a l’assegurança de vida estalvi. Els avantatges fiscals d’aquest producte en són un dels atractius principals. Limitades les aportacions a 1500 euros anuals o un 30 % de les rendes netes del treball, tot aquest capital és deduïble a l’hora de fer la declaració de la renda.

Per altra banda, també és interessant en termes d’estalvi l’assegurança individual d’estalvi a llarg termini (SIALP). Amb aquesta eina no es tributa pels rendiments obtinguts, sempre que es mantinguin cinc anys i no se superin els 5.000 euros per any i per persona.

Recapitulem

Cada cop són més les persones que decideixen contractar una assegurança de vida estalvi. Són una combinació entre els plans d’estalvi i les assegurances de vida, dissenyades per complementar la pensió de jubilació. Es tracta de productes de risc baix i alta liquiditat que ofereixen rendibilitat a través de primes pagades pel prenedor, que també sol ser-ne el beneficiari. 

Encara tens dubtes de què és una assegurança de vida estalvi, com tributa i les diferents cobertures que tenen? Contacta amb nosaltres, estarem encantats d’assessorar-te sobre el teu futur.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.