Home firmant un seguro
Protegeix-te a tu i als teus

Diferències entre prenedor, assegurat i beneficiari d’una assegurança

juny 27, 2019 3 min 12 veces compartido

Un prenedor pot ser assegurat, però un assegurat pot no ser prenedor. No és un embarbussament, és una qüestió lògica derivada del coneixement dels conceptes bàsics del món de les assegurances. Convé aprendre’ls per utilitzar bé aquests productes.

Prenedor

El prenedor de l’assegurança és la persona que signa la pòlissa. Contreu amb l’empresa asseguradora una obligació bàsica: pagar.

Assegurat

Es tracta de la persona que està protegida per l’assegurança contractada. En una assegurança d’automòbil, s’activaran les cobertures si li passa res a l’assegurat, per exemple, si té un accident.

Beneficiari

És la persona destinatària dels avantatges de l’assegurança. En una pòlissa de vida, per exemple, seria qui rebria la indemnització després de la mort de l’assegurat.

Llegeix també: Quan i per què cal contractar una assegurança de vida?

Prenedor, assegurat i beneficiari són la mateixa persona?

De les definicions anteriors es pot intuir que, efectivament, el beneficiari, l’assegurat o el prenedor poden no ser la mateixa persona. Tot i que res impedeix que sí que coincideixin els noms. És una qüestió de matís que ha de quedar clara a l’hora d’establir una pòlissa.

Vegem si queda clar amb els encreuaments següents:

  • Diferència entre prenedor i assegurat. El primer paga. El segon és el que està cobert. Tots dos poden ser la mateixa persona, però també és possible abonar l’assegurança de cotxe dels nostres fills. En aquest cas, els noms de beneficiari i assegurat són diferents.
  • Diferència entre assegurat i beneficiari. Aquí pot costar una mica més veure la distinció. És clara, per exemple, en les assegurances de vida. A l’hora d’activar les cobertures, en els contractes queda establert que, en primer lloc, ha de morir l’assegurat i després s’ingressarà la indemnització al compte del beneficiari. Aquí clarament han de ser dues persones diferents. I el prenedor? Pot ser un tercer nom, és a dir, hi pot haver algú extern que pagui aquesta assegurança de vida (seguint l’exemple que hem establert). Però no és obligatori i pot coincidir amb el nom de l’assegurat.

Llegeix també: Coneix les cobertures de la teva assegurança de vida

Tot clar en el contracte

Els noms poden quedar especificats en el contracte. En aquest document s’establirà l’obligació del prenedor d’assumir la prima. També serà aquest qui haurà d’informar l’empresa asseguradora quan requereixi que s’activin algunes de les cobertures. El prenedor té dret a ser informat detalladament d’aquestes cobertures abans de signar res.

L’assegurat és la persona coberta. Aquest pot quedar especificat en el contracte, tot i que això no sempre passa. Si la pòlissa no ho diferencia, es pot entendre com a tal el prenedor. També és possible no especificar amb nom i cognoms l’assegurat però sí definir qui pot ser. En el cas d’assegurances d’automòbil d’empreses, hi ha la possibilitat de definir els assegurats com els treballadors que en aquell moment estiguin conduint els diferents vehicles. Passa el mateix amb les empreses de lloguer.

Llegeix també: Assegurances de vida col·lectives, una font d’avantatges per a empreses i treballadors

El beneficiari també pot quedar especificat en el contracte. Resulta útil en les assegurances de vida, però no és obligatori. Si aquest no s’inclou, s’entendrà com a tal l’hereu o hereus que estableix la llei.

I és així com es regula la convivència de tres figures que poden conviure per separat en els contractes de les asseguradores.

Temas relacionados