Home firmant un seguro
Protegeix-te a tu i als teus

Diferències entre beneficiari, assegurat i prenedor d’una assegurança

setembre 5, 2022 5 min 12 vegades compartit

A l’hora de contractar una assegurança, és important distingir entre totes les figures implicades: prenedor, assegurat i beneficiari. El prenedor de l’assegurança pot ser assegurat, però l’assegurat pot no ser prenedor. I no, no és cap embarbussament.

Quina diferència hi ha entre el prenedor i l’assegurat? El beneficiari i l’assegurat són la mateixa persona? Sabem que poden semblar figures similars i això pot resultar confús, però cal tenir clars tots aquests conceptes a l’hora de contractar una assegurança. Per això hem preparat aquest apunt. Segueix llegint si t’interessa!

Qui és el prenedor d’una assegurança? I l’assegurat o el beneficiari?

El prenedor és la persona que contracta l’assegurança. Cal que la pòlissa estigui al seu nom, però no necessàriament ha de ser la persona beneficiària ni l’assegurada. Aclarim dubtes, qui són el beneficiari, el prenedor i l’assegurat d’una assegurança? Vegem-ho.

Prenedor de l’assegurança

El prenedor d’una assegurança és la persona (o entitat) que decideix contractar una protecció concreta, de manera que és la persona que signa la pòlissa i les seves dades hi estan incloses. Té una obligació bàsica amb l’empresa asseguradora: pagar.

En definitiva, el prenedor contracta i paga l’assegurança, però no necessàriament ha de ser la persona protegida per l’assegurança. Vegem-ho més clar amb un exemple. Un pare pot contractar una assegurança per protegir el seu fill, de manera que en aquest cas, el prenedor seria una persona, i l’assegurat, una altra.

Assegurat

És la persona protegida per l’assegurança que s’ha contractat. Per exemple, en una assegurança d’automòbil, s’activen les cobertures si li passa res a l’assegurat, com ara un accident. Com hem vist, no necessàriament ha de ser la mateixa persona que el prenedor de l’assegurança.

Beneficiari

Finalment, el beneficiari és la persona que rep la indemnització pactada a l’assegurança. La figura del beneficiari només existeix en alguns tipus de pòlisses d’assegurança, en els quals la cobertura comporti una indemnització econòmica per a la o les persones que hagi designat el prenedor de l’assegurança, o bé que hagin estat afectades per un accident o sinistre.

Per exemple, en una assegurança de vida o de decessos, el beneficiari és la persona que rep la indemnització després de la mort de l’assegurat. En aquest cas, la diferència entre beneficiari, prenedor i assegurat és molt clara.

Llegeix també: Quan i per què cal contractar una assegurança de vida?

Així doncs, beneficiari, prenedor i assegurat poden ser la mateixa persona?

Hi ha casos en què el beneficiari, l’assegurat i el prenedor de l’assegurança són la mateixa persona. Però és important que cada figura quedi clara en el contracte de la pòlissa.

Seguidament veurem dos supòsits diferents per deixar encara més clares les diferències, la qual cosa no impedeix, com hem vist, que coincideixin.

  • Diferència entre prenedor i assegurat. El primer és qui paga l’assegurança. El segon és el que està cobert. Tots dos poden ser la mateixa persona, però també és possible pagar una assegurança que protegeixi la nostra parella, cònjuge o fills. En aquest cas, els noms de prenedor i assegurat són diferents.
  • Diferència entre assegurat i beneficiari. Aquí pot costar una mica més veure’n la distinció. En el cas de les assegurances de vida, per exemple, és molt clara. En cas de decés de l’assegurat, el beneficiari és qui cobra la indemnització.

Llegeix també: Coneix les cobertures de la teva assegurança de vida

En el contracte, tot clar

Els noms han de quedar clars en el contracte. En aquest document s’exposa que el prenedor està obligat a pagar l’assegurança. Cal que el prenedor també informi l’empresa asseguradora quan vulgui que s’activin algunes de les cobertures de l’assegurança.

L’assegurat és la persona protegida per la pòlissa. Aquest pot quedar fixat en el contracte, tot i que no sempre passa. Si la pòlissa no ho determina, es dona per fet que l’assegurat és el mateix prenedor. També és possible no especificar amb nom i cognoms l’assegurat, però sí definir qui pot ser. Per exemple, en el cas d’assegurances d’automòbils d’empreses, es poden definir com a assegurats els treballadors que en aquell moment estiguin conduint cada vehicle.

Llegeix també: Assegurances de vida col·lectives, una font d’avantatges per a empreses i treballadors

El beneficiari també pot quedar especificat en el contracte. Resulta útil en les assegurances de vida, però no és obligatori. Si aquest no s’inclou, s’entendrà com a beneficiari l’hereu o hereus que estableixi la llei.

Beneficiari, prenedor i assegurat: recapitulant

Ja hem vist que el prenedor d’una assegurança també pot ser l’assegurat, però l’assegurat pot no ser el prenedor. D’altra banda, el beneficiari només existeix en alguns tipus d’assegurances, en els quals hi hagi una indemnització econòmica per accident o sinistre.

A grans trets, el prenedor és la persona que contracta l’assegurança, signa amb les seves dades la pòlissa i, el més important, la paga. L’assegurat és la persona protegida per l’assegurança, i el beneficiari és la persona que rep una indemnització en casos molt concrets. Hi ha diverses possibilitats, de manera que aquestes tres figures poden ser diferents persones en una mateixa assegurança, però també poden ser la mateixa.

Temes relacionats