Home firmant un seguro
Protegeix-te a tu i als teus

Diferències entre beneficiari, assegurat i prenedor d’una assegurança

Juliol 5, 2023 6 min 13 vegades compartit

A l’hora de contractar una assegurança, cal distingir entre totes les figures implicades: prenedor, assegurat i beneficiari. De vegades, es tendeix a barrejar aquests conceptes i fins i tot se’ls tracta com a sinònims, però la veritat és que cadascun té un propòsit diferent. El prenedor de l’assegurança pot ser l’assegurat, però l’assegurat no pot ser prenedor. I no, no és un embarbussament. 

Quina diferència hi ha entre el prenedor i l’assegurat? El beneficiari i l’assegurat són la mateixa persona? Sabem que poden semblar figures similars i això pot ser una mica confús, però cal tenir clars tots aquests conceptes a l’hora de contractar una assegurança, per això hem preparat aquest article. Continua llegint si t’interessa!

Qui és el prenedor d’una assegurança? I l’assegurat o el beneficiari?

El prenedor és la persona que contracta l’assegurança, la pòlissa ha d’estar al seu nom, però no és necessàriament la persona beneficiària ni l’assegurada. En altres paraules, el prenedor, ja sigui una persona física o jurídica, és el responsable de la pòlissa i de fer el pagament de la prima corresponent. D’altra banda, l’assegurat és la persona que es beneficia de la cobertura de l’assegurança.

Aclarim dubtes, qui són el beneficiari, el prenedor i l’assegurat d’una assegurança? Vegem-ho.

Prenedor de l’assegurança

El prenedor d’una assegurança és la persona (o entitat) que decideix contractar una protecció concreta, per la qual cosa és la persona que signa la pòlissa i les seves dades hi estan incloses. Té una obligació bàsica amb l’empresa asseguradora: pagar. 

En definitiva, el prenedor contracta i paga l’assegurança, però no és necessàriament la persona protegida per l’assegurança. Ho veurem més clar amb un exemple. Un pare pot contractar una assegurança per protegir el seu fill, i per això en aquest cas, el prenedor seria una persona, i l’assegurat, una altra. 

Calcula el preu de la teva assegurança
Demana la trucada d'un especialista
Et truquem?
O truca al 900101222

Calcula el preu de la teva assegurança

Et truquem?

Assegurat

És la persona protegida per l’assegurança que s’ha contractat. Per exemple, en una assegurança d’automòbil, s’activen les cobertures si passa alguna cosa a l’assegurat, com ara un accident. Com hem vist, no és sempre la mateixa persona que el prenedor de l’assegurança.

Beneficiari

Finalment, el beneficiari és la persona que rep la indemnització pactada a l’assegurança. La figura del beneficiari només existeix en alguns tipus de pòlisses d’assegurança, en què la cobertura comporti una indemnització econòmica per a les persones que hagi designat el prenedor de l’assegurança, o bé que hagin estat afectades per un accident o sinistre. 

Per exemple, en una assegurança de vida o de decessos, el beneficiari és la persona que rep la indemnització després de la mort de l’assegurat. En aquest cas, està molt clara la diferència entre beneficiari, prenedor i assegurat. 

Aleshores, beneficiari, prenedor i assegurat poden ser la mateixa persona?

Hi ha casos en què el beneficiari, l’assegurat i el prenedor de l’assegurança són la mateixa persona. Però és important que cada figura quedi clara al contracte de la pòlissa. Veurem dos supòsits diferents per deixar encara més clares les diferències, cosa que no impedeix, com hem vist, que coincideixin.

  • Diferència entre prenedor i assegurat. El primer és qui paga l’assegurança. El segon és qui està cobert. Tots dos poden ser la mateixa persona, però també és possible pagar una assegurança que protegeixi la nostra parella, cònjuge o fills. En aquest cas, els noms de prenedor i assegurat són diferents.
  • Diferència entre assegurat i beneficiari. Aquí pot costar una mica més veure’n la distinció. En el cas de les assegurances de vida, per exemple, és molt clara. En cas de decés de l’assegurat, el beneficiari és qui cobra la indemnització. 

Com hem comentat, l’assegurat és la persona que està coberta per la pòlissa de l’assegurança i sobre la qual recau el risc. En cas de passar un esdeveniment assegurat, per exemple un accident, és qui té dret a rebre les prestacions o indemnitzacions escrites al contracte. 

Però què passa quan es contracta una assegurança de vida? En aquest cas, l’assegurat pot designar un beneficiari per rebre les indemnitzacions en cas de mort o invalidesa. En aquest cas, el beneficiari pot ser tant una persona física, un familiar o una entitat, com una organització benèfica. En qualsevol cas, el beneficiari només rep la prestació econòmica en cas que es compleixin les condicions establertes a la pòlissa.

Al contracte, tot clar

Els noms han de quedar clars al contracte. En aquest document s’exposa que el prenedor està obligat a pagar l’assegurança. El prenedor també ha d’informar l’empresa asseguradora quan s’activin algunes de les cobertures de l’assegurança. 

L’assegurat és la persona protegida per la pòlissa. Aquest pot quedar fixat al contracte, encara que no sempre passa. Si la pòlissa no ho especifica, es dona per fet que l’assegurat és el prenedor mateix. També és possible no especificar amb nom i cognoms l’assegurat, però sí definir qui pot ser. Per exemple, en el cas d’assegurances de vehicles d’empresa, es poden definir com a assegurats els treballadors que estiguin conduint cada vehicle en aquell moment.

El beneficiari també pot quedar especificat al contracte. És útil en les assegurances de vida, però no és obligatori. Si aquest no s’hi inclou, s’entendrà com a beneficiari l’hereu o els hereus que estableixi la llei.

Beneficiari, prenedor i assegurat: recapitulem

Ja ho hem vist, el prenedor d’una assegurança també pot ser l’assegurat, però l’assegurat pot no ser-ne el prenedor. D’altra banda, el beneficiari només existeix en alguns tipus d’assegurances, on hi hagi una indemnització econòmica per accident o sinistre.

A grans trets, el prenedor és la persona que contracta l’assegurança, signa amb les dades la pòlissa i el més important: la paga. L’assegurat és la persona protegida per l’assegurança i el beneficiari és la persona que rep una indemnització en casos molt concrets. Hi ha diverses possibilitats, així aquestes tres figures poden ser diferents persones en una mateixa assegurança, però també poden ser la mateixa.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.