Matrimoni adult contractant una assegurança de vida
Protegeix-te a tu i als teus

Diferències entre assegurança de decessos i assegurança de vida

Abril 24, 2020 6 min 9 vegades compartit

Cada vegada hi ha més persones que contracten una assegurança de vida o de decessos amb la intenció de deixar el més protegits possible els seus familiars en el moment en què ja no hi siguin. No obstant això, encara que les dues tenen la particularitat que entren en acció després de la mort de l’assegurat (o en cas d’invalidesa també en el de Vida) es tracta de productes diferents que ofereixen cobertures diferents. Convé aclarir, però, que totes dues poden ser complementàries i no són incompatibles entre si, de manera que hi ha persones que tenen contractades les dues assegurances.

Assegurances de decessos, en renovació permanent

En el cas de l’assegurança de decessos, el seu objectiu principal és la prestació de servei funerari després de la mort de l’usuari, incloent-hi els trasllats que siguin pertinents, l’assessorament a familiars sobre temes jurídics o l’atenció psicològica. En conjunt, les cobertures principals són:

 • Servei funerari. Inclou el fèretre, el cotxe fúnebre, el tanatori, el comiat religiós, les flors i les despeses d’inhumació o d’incineració. És possible que s’incorpori la realització d’esqueles o la publicació de l’anunci de la defunció en mitjans de comunicació.
 • Gestions administratives. Un especialista s’encarregarà de tota la paperassa després de la mort, com el certificat de defunció, la sol·licitud de la pensió de viduïtat, la inscripció al Registre Civil, la baixa del llibre de família i de la Seguretat Social.
 • Trasllat de la víctima. És opcional encara que força freqüent i permet el trasllat del difunt i d’un acompanyant des del lloc de defunció fins on es durà a terme el sepeli.
 • Accidents i assistència en viatge. Algunes assegurances de decessos inclouen una indemnització per mort o per invalidesa permanent en cas d’accident, i poden cobrir també les despeses mèdiques en els desplaçaments.
 • Serveis digitals. Entre les noves cobertures que ofereixen aquest tipus d’assegurances destaquen el testament en línia (fer el testament en una pàgina web amb el suport d’un advocat), herència digital (es traspassa als beneficiaris designats la possessió i gestió de tots els arxius, comptes en línia i, en general, dels actius digitals de la víctima, incloent-hi tot el que pot tenir drets de propietat intel·lectual), gestió dels perfils a les xarxes socials (els familiars poden esborrar tot el rastre digital de la persona, eliminar-ne els perfils o donant de baixa les subscripcions i, també, poden implementar el servei denominat “Últim post”), assistència psicològica en línia o col·locació de codis NFC i QR a la làpida o al llibre de condolences perquè, quan es passi el telèfon, aparegui contingut de la víctima, com la seva biografia o diversos moments de la seva vida).

Quant a la tipologia, hi ha tres classes d’assegurances de decessos:

 • De prima única. Per a persones grans que contracten el producte; es fa un únic pagament a la data de contractació.
 • De primera renovable. En aquest cas, la prima creix anualment segons evolucionen el preu dels serveis funeraris i l’edat de la persona assegurada.
 • De prima anivellada. La prima es manté força inamovible en el temps, llevat de lleugers increments derivats del cost dels serveis funeraris.
Família acomodant la seva filla a la cadireta de cotxe per a una major seguretat i protecció.

Assegurances de Vida-Risc i les seves modalitats

L’assegurança de Vida-Risc ofereix als beneficiaris de la pòlissa una indemnització econòmica després de la defunció de l’acceptant (o com a conseqüència d’un accident amb seqüeles greus), segons s’ha establert prèviament mitjançant un contracte. En realitat, ofereix moltes de les cobertures addicionals que ofereixen les assegurances de decessos, com el testament en línia o l’atenció psicològica, si bé cal destacar que hi ha alguns supòsits que aquest tipus de productes no cobreix, com ara: suïcidis i morts voluntàries dels prenedors, actes imprudents de l’assegurat (consum d’alcohol o drogues, accidents de trànsit per culpa d’aquestes substàncies, actes delictius, etc.), o si l’assegurat decideix reactivar una assegurança de vida o ampliar el capital assegurat, on ha de transcórrer un termini determinat.

Entre les assegurances de Vida-Risc més esteses, les més rellevants són:

 • Les assegurances de Vida Sencera. Tenen vigència durant tota la vida del contractant i l’objectiu és compensar els beneficiaris per la pèrdua d’ingressos que suposa la mort de la persona assegurada.
 • Les assegurances de Vida-Risc temporals. Cobreixen el risc de mort de l’assegurat únicament durant un temps determinat. Acostumen a tenir una durada d’un any que es pot anar renovant.

Diferències entre les dues

1. Cobertures. És habitual confondre assegurances de Vida amb assegurances de Decessos ja que totes dues tenen com a finalitat principal garantir el benestar dels éssers estimats de l’acceptant quan aquest mor. No obstant això, difereixen notablement en la manera en què cadascun ofereix la seva cobertura:

 • En el de Vida es confereix als beneficiaris del contractant una quantia econòmica (o diverses rendes) després de la mort, i és ell qui estipula la suma de la indemnització que rebran, ja que apareix en el contracte que signa quan subscriu la pòlissa.
 • En el de Decessos el que es cobreix són les despeses i tràmits després de la defunció de la persona (juntament amb altres addicionals, com ja hem assenyalat). Però aquí no es pot triar el capital exacte que es vol assegurar, sinó que és l’asseguradora qui ho estableix d’acord amb els serveis fúnebres que es contracten i el lloc del sepeli.

2. Preu. Una altra diferència important és la prima que s’ha d’abonar per cadascuna (que té en compte diferents factors, com l’edat o les cobertures que es contracten), així com en els terminis d’abonament.

3. Destinataris. Cada cop hi ha més assegurances de Vida que inclouen els serveis de les de Decessos, juntament amb una dels seus avantatges principals: poder indemnitzar en la seva mort a qui vulgui el contractant. Fins i tot hi ha assegurances de Vida-Hipoteca que es dissenyen per pagar el préstec del banc si mor l’assegurat.

Temes relacionats