Matrimoni adult contractant una assegurança de vida
Protegeix-te a tu i als teus

Diferències entre assegurança de decessos i assegurança de vida

Juliol 17, 2023 7 min 9 vegades compartit

Si t’estàs plantejant contractar una assegurança de vida o una de decessos amb la intenció de protegir els teus, abans t’interessa saber que no són el mateix, encara que en molts casos s’arribin a confondre. I és normal que hi hagi dubtes perquè tenen característiques semblants, ja que estan pensades per oferir una ajuda als familiars en cas de mort.

A Espanya cada vegada s’ofereixen més les assegurances de Decessos juntament amb les de Vida com una opció complementària, perquè no són incompatibles entre si i hi ha qui decideix disposar de totes dues. Però entre els principals dubtes que sorgeixen habitualment sobre aquest tipus d’assegurances hi ha una pregunta clau: quina és la diferència entre una assegurança de vida i una assegurança de decessos? Conèixer les diferències i les diferents opcions t’ajudarà a saber quina et convé en funció de la teva situació i les teves necessitats. T’ho expliquem!

Diferència entre assegurança de vida i decessos: tot el que cal saber

Primer de tot, cal saber que les dues assegurances cobreixen la mort de l’assegurat i actuen com a protecció per a l’economia familiar o dels beneficiaris. És possible que aquest sigui el motiu pel qual es produeix la confusió entre totes dues, però si continues llegint per saber més sobre la diferència entre assegurança de vida i decessos, trobaràs tot el que cal saber al respecte.

Una de les principals diferències és que, així com l’assegurança de vida ofereix protecció econòmica a la família del difunt, l’assegurança de Decessos cobreix les despeses de la mort de l’assegurat. Aquesta és la principal diferència entre una assegurança de vida i decessos, però seguidament analitzarem cadascuna de les pòlisses:

 1. Les cobertures. És habitual confondre assegurances de Vida amb assegurances de Decessos, però tenen una gran diferència pel que fa als serveis que cobreix cadascuna:
 • En la de Vida, els beneficiaris del contractant reben una quantitat de diners, íntegra o a través de diverses rendes, després de la mort de l’assegurat, que serà qui marqui la suma de la indemnització que rebran. També protegeix el prenedor en cas d’invalidesa o malaltia greu que no li permeti continuar treballant i accedir a la seva font d’ingressos habitual.
 • En el cas de l’assegurança de Decessos, el que s’assegura el prenedor és que es cobriran les despeses i tràmits després de la mort de la persona assegurada, juntament amb el servei funerari, així com les gestions i tràmits corresponents. Cosa que val molt la pena tenir en compte, ja que el preu mitjà d’un enterrament a Espanya és de 3.500 euros. Però aquí no es pot triar el capital exacte que es vol assegurar, sinó que és l’asseguradora qui l’estableix d’acord amb els serveis fúnebres que es contracten i el lloc del sepeli.
 1. El preu. Sens dubte és una altra de les diferències d’aquestes dues assegurances, ja que la prima que has d’abonar és molt diferent en cadascun dels casos i, a més, es tenen en compte diversos factors, com l’edat, altres cobertures que s’hagin contractat i també els terminis de l’abonament.
 1. Els destinataris. Cada cop hi ha més assegurances de Vida que inclouen els serveis de les de Decessos, però els destinataris també poden variar en aquest cas. És a dir, un dels principals avantatges de l’assegurança de vida és que pots indemnitzar a qui tu vulguis. Fins i tot hi ha assegurances de Vida-Hipoteca que es dissenyen per pagar el préstec del banc si l’assegurat mor.

Assegurances de Decessos, en permanent renovació

Tal com hem esmentat més amunt, el principal objectiu de l’assegurança de Decessos és prestar la cobertura del servei funerari després de la mort, incloent-hi els trasllats que siguin pertinents, l’assessorament a familiars sobre temes jurídics o l’atenció psicològica. Tot seguit, et detallem quines són les seves principals cobertures:

 • Servei funerari. Inclou el fèretre, el cotxe fúnebre, el tanatori, el comiat religiós, les flors i les despeses d’inhumació o d’incineració. És possible que s’hi incorpori la realització d’esqueles o l’anunci de la defunció en mitjans de comunicació.
 • Gestions administratives. Un especialista s’encarregarà de tota la paperassa després de la mort, com el certificat de defunció, la sol·licitud de la pensió de viduïtat, la inscripció al Registre Civil, la baixa del Llibre de Família i de la Seguretat Social.
 • Trasllat del mort. És opcional, si bé bastant freqüent, i permet el trasllat del difunt i d’un acompanyant des del lloc de defunció fins a l’indret on es durà a terme l’enterrament.
 • Accidents i assistència de viatge. Algunes assegurances de Decessos inclouen una indemnització per mort o per invalidesa permanent en cas d’accident, així com la cobertura de les despeses mèdiques en els desplaçaments.
 • Serveis digitals. Entre les noves cobertures que ofereixen aquest tipus d’assegurances destaquen el testament en línia, és a dir, poder efectuar el testament en una pàgina web amb el suport d’un advocat, així com fer una herència digital en la qual es traspassa la possessió als beneficiaris designats. A més, inclou la gestió de tots els arxius, comptes en línia i, en general, dels actius digitals del difunt, incloent-hi tot el que pot tenir drets de propietat intel·lectual, gestió dels perfils a les xarxes socials, assistència psicològica en línia o col·locar codis NFC i QR a la làpida o al llibre de condolences.

Pel que fa a la tipologia, hi ha tres classes d’assegurances de Decessos:

 • De prima única. Per a persones grans que contracten el producte, fent un únic pagament en la data de contractació.
 • De prima renovable. En aquest cas, la prima creix anualment a mesura que evolucionen el preu dels serveis funeraris i l’edat de la persona assegurada.
 • De prima anivellada. La prima es manté força inamovible en el temps, llevat de lleugers increments derivats del cost dels serveis funeraris.

Assegurances de Vida-Risc i les seves modalitats

Si el que estàs pensant és tenir una protecció per a la teva família en cas d’accident, invalidesa o defunció, l’assegurança de vida-risc t’ofereix precisament això. Es tracta d’un dels tipus d’assegurances més contractades a Espanya i estableix mitjançant un contracte les cobertures de què disposaran els beneficiaris.

L’assegurança de Vida-Risc ofereix als beneficiaris de la pòlissa una indemnització econòmica i, a més, inclou moltes de les cobertures addicionals que ofereixen les assegurances de Decessos, com el testament en línia o l’atenció psicològica. Això sí, hi ha alguns supòsits que aquest tipus de productes no cobreix, com ara suïcidis i morts voluntàries dels prenedors, actes imprudents de l’assegurat, com el consum d’alcohol o drogues, actes delictius, etc.

Entre les assegurances de Vida-Risc més rellevants hi ha:

 • Les assegurances de Vida Sencera. Tenen vigència durant tota la vida del contractant i el seu objectiu és compensar els beneficiaris per la pèrdua d’ingressos que suposa la mort de la persona assegurada.
 • Les assegurances de Vida-Risc temporals. Cobreixen el risc de mort de l’assegurat únicament durant un temps determinat. Habitualment tenen una durada d’un any.

En resum…

La diferència entre contractar una assegurança de vida i una de decessos està en la cobertura, ja que en un dels casos pots disposar d’una indemnització econòmica per als teus familiars o els beneficiaris que vulguis, mentre que en l’altre cas tindràs la cobertura dels serveis funeraris.

Si bé és cert que totes dues assegurances ofereixen una protecció econòmica per a la família o els beneficiaris en cas de mort, les cobertures i enfocaments que ofereix cadascuna són diferents. Si estàs considerant contractar una assegurança, et recomanem que triïs la que més s’adapti a les teves necessitats.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.