assegurances de vida
Protegeix-te a tu i als teus

Com puc saber si un familiar que ha mort tenia contractada una assegurança de Vida o Accidents?

novembre 15, 2019 3 min 9 veces compartido

És força habitual que desconeguem quines assegurances tenen contractades els nostres familiars o les persones del nostre entorn més proper, ni qui en són els beneficiaris. En cas de mort aquesta informació correria el risc d’esfumar-se, igual que la indemnització que es pogués derivar de les pòlisses en cas de decés.

Per tal que això no passi existeix el Registre de Contractes d’Assegurances de Cobertura de Defunció, on hi ha la informació de totes les pòlisses d’assegurances de Vida subscrites a Espanya, així com de totes les assegurances d’Accidents, que incloguin la cobertura de defunció.

Es tracta d’un registre públic dependent del Ministeri de Justícia, l’objectiu del qual és oferir la informació necessària perquè els possibles interessats puguin conèixer si una persona que ha mort tenia contractada una assegurança per al cas de defunció, i l’asseguradora amb qui la tenia subscrita.

D’aquesta manera, els beneficiaris tenen totes les dades per reclamar a l’asseguradora la prestació establerta en el contracte. Les assegurances, individuals o col·lectives, que s’inclouen en aquest Registre són les de Vida amb cobertura de defunció i les d’Accident que cobreixin la contingència de la mort de l’assegurat.

Com puc consultar-ho?

Hi ha diverses maneres de consultar els dubtes en el Registre de Contractes d’Assegurances de Cobertura de Defunció:

  • Consulta online: Una opció és anar a la pàgina web que el Ministeri de Justícia té habilitada per a aquest tràmit i obtenir el Model 790. Cal emplenar-lo i pagar la taxa corresponent en qualsevol de les entitats col·laboradores de recaptació tributària.
  • Consulta presencial: L’interessat també es pot adreçar personalment al Registre General d’Actes d’Última Voluntat, situat al número 3 de la Plaza de Jacinto Benavente a Madrid, o bé anar a alguna Gerència Territorial del Ministeri de Justícia. L’usuari haurà de presentar el certificat de defunció de la persona de la qual es vol obtenir el certificat. Cal tenir en compte que només es podrà presentar un cop transcorreguts 15 dies hàbils des de la data de la defunció. Aquesta possibilitat també es pot dur a terme per correu ordinari.

En el termini de 7 dies com a màxim, el Registre expedirà un certificat amb els contractes vigents del difunt, on es detallaran les entitats amb les quals estan subscrits. Aquests certificats es recolliran de la mateixa manera en què s’han sol·licitat, en persona o per correu.

A més dels mètodes de consulta oficials del Ministeri de Justícia, també ens podem adreçar a l’asseguradora. Si coneixem el nom de la companyia asseguradora amb la qual contractava les seves pòlisses el difunt, ens podem posar directament en contacte amb l’entitat i preguntar per les seves assegurances, identificant-nos com a possibles beneficiaris. I si és així, sol·licitar la indemnització corresponent.

Temas relacionados