calcul mesos subsidi atur en el meu cas
La ruta de la teva vida

Calcular l’atur: Durant quants mesos i quant em correspon per any treballat

Febrer 7, 2024 7 min 2 vegades compartit

Si hi ha una pregunta que se’ns passa pel cap quan treballem és, sens dubte, què passaria si ens acomiaden i quant atur ens correspon per any treballat. I és completament normal plantejar-se aquesta pregunta encara que sapiguem que el nostre lloc de treball no perilla. Tot i això, la resposta és molt més complexa del que sembla, així que la resposta ràpida sempre serà: depèn. 

Com saber els mesos d’atur per any treballat que ens toquen pot variar en funció de cada persona i la seva situació laboral al llarg dels anys, a continuació us expliquem com podem esbrinar-ho.

Requisits per demanar la prestació per desocupació

Abans de saber quant de temps d’atur tenim per any treballat caldrà tenir en compte si complim els requisits per sol·licitar aquest subsidi. Tot i que hi ha diferents tipus de desocupació, algunes de les condicions en comú són: 

 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació: has d’estar registrat com a aturat al SEPE i buscar feina activament.
 • Haver cotitzat el mínim exigit: s’haurà d’haver cotitzat com a mínim 360 dies durant els últims sis anys abans de quedar aturat, o en alguns casos, es poden exigir més dies cotitzats en funció dels anys que tingui el sol·licitant.
 • Estar en situació de desocupació: una altra condició és haver perdut la feina de forma involuntària, ja sigui per acomiadament, finalització de contracte temporal, etc. Quan l’acomiadament és voluntari, el treballador no podrà cobrar l’atur. 
 • Estar disponible per treballar: has d’estar disposat i en condicions d’acceptar una feina adequada si se t’ofereix, així com participar en les accions de recerca de feina i formació que se t’indiquin.

Com calcular els mesos d’atur per any treballat

Segons la teoria oferta pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), el càlcul per saber quant de temps d’atur tinc per any treballat seria de la manera següent: es té en compte el temps de treball cotitzat durant els sis anys previs a estar aturat o al moment en què s’acaba l’obligació de cotitzar. Entre els dies d’ocupació cotitzada, s’inclouen vacances pagades i no gaudides. 

A la normativa del SEPE s’explica que cada treballador tindrà dret a quatre mesos d’atur per any cotitzat, i dos anys és el temps màxim durant el qual pot rebre aquesta prestació. Per exemple, si heu treballat un any, cobrareu quatre mesos; si heu cotitzat durant dos anys, cobrareu vuit mesos i així successivament fins a arribar als 24 mesos de subsidi, que equival a sis anys cotitzats. 

A més, el SEPE augmentarà la prestació en dos mesos cada cop que passin sis mesos cotitzats, per la qual cosa si es treballa un any i mig, es cobrarà els 4 mesos cotitzats més 2 mesos més corresponents a aquest mig any.

Quant es cobra per desocupació en funció dels anys treballats

Quan ens sorgeix el dubte dels mesos d’atur per any treballat, ve de la mà de la qüestió de la quantia que es cobrarà durant aquests mesos. Durant els primers sis mesos de prestació (és a dir, un any i mig cotitzats), es cobrarà un 70 % del sou que es rebia durant els 6 mesos previs a la situació de desocupació. Un cop passin els primers sis mesos de prestació, es percebrà el 50 %. 

Per exemple, si es cobrava 1.300 euros abans de quedar desocupat, durant 6 mesos es rebran 910 euros, i un cop passin aquests 6 mesos, la quantia quedarà reduïda a 650 euros. 

Si se superen els 6 anys de desocupació, quant atur em correspon?

Les persones que fa més de sis anys que estan aturades i que han arribat al màxim de 24 mesos de prestació per desocupació s’anomenen aturats de llarga durada. Aquestes persones tenen dret a rebre la Renda Activa d’Inserció (RAI) sempre que compleixin aquestes condicions:

 • Haver complert 45 anys o més.
 • Haver esgotat la prestació contributiva per desocupació (la que hem esmentat abans).
 • Estar apuntat a l’oficina d’ocupació com a demandant durant un any o més de manera ininterrompuda. No es considera ininterrompuda si ha treballat un període inferior a 90 dies o si ha viatjat a l’exterior del país per 15 dies o menys per matrimoni, naixement o adopció, mort o malaltia greu de parents fins a segon grau. 
 • Ha dut a terme tres o més accions de cerca activa de feina (que es coneix com BAE en castellà) i no ha rebutjat cap oferta de treball en condicions o accions de reconversió professional.

En el cas del subsidi per a persones més grans de 52 anys, pot ser diferent i s’actualitza cada any.

Calculadora d’atur: els límits màxims i mínims

Els límits econòmics, tant màxims com mínims, de les prestacions es determinen segons les càrregues familiars dels sol·licitants. Els fills a càrrec són aquells menors de 26 anys, o més grans d’aquesta edat però amb una discapacitat igual o superior al 33 %. S’ha de demostrar que són dependents econòmicament, per la qual cosa només es consideren fills a càrrec els que no tinguin rendes iguals o superiors al 100 % de l’SMI mentre convisquin amb el sol·licitant. 

El límit màxim de l’atur dependrà del nombre de fills a càrrec. Per exemple, les persones sense fills poden arribar a rebre el 175 % de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), que el 2023 és de 1.225 euros; un 200 % de l’IPREM si tens 1 fill, que són uns 1.400 euros; i 2 fills o més són un 225 % de l’IPREM, uns 1.575 euros. 

Per la seva banda, la quantia mínima de l’atur és de 560 euros si no es tenen fills (un 80 % de l’IPREM); i, si se’n té un o més, és de 749 euros, un 107 % de l’IPREM.

Si he cotitzat menys d’un any, quants mesos d’atur tinc?

En els casos en què l’empleat hagi treballat menys d’un any, sí que es pot optar a un subsidi de desocupació, però diferent del que hem parlat als paràgrafs anteriors. La durada d’aquesta prestació dependrà dels mesos cotitzats i de si la persona en qüestió té responsabilitats familiars o no. Concretament, els requisits a complir per demanar aquesta ajuda són:

 • Trobar-se en situació legal de desocupació.
 • Subscriure el compromís d’activitat i estar inscrit com a demandant de feina.
 • Haver cotitzat menys de 360 ​​dies però més de 3 mesos si es tenen responsabilitats familiars, o més de 6 mesos si no en tenen. 
 • No rebre cap tipus de renda superior al 75 % de l’SMI, sense comptar les parts corresponents a les pagues extraordinàries (dues l’any). 

La quantia d’aquest subsidi equival al 80 % de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), que per al 2023 està fixat en 480 euros mensuals. La durada d’aquest subsidi depèn de si es tenen obligacions familiars o no:

 • Si es tenen responsabilitats familiars:
 • Pot durar 3, 4 o 5 mesos en funció dels mesos que s’hagin cotitzat (3, 4 o 5 respectivament).
 • Si s’han cotitzat 6 mesos o més, el subsidi serà durant 21 mesos però reconegut de 6 en 6 mesos. 
 • Si no es tenen responsabilitats familiars, la prestació només durarà 6 mesos si s’ha cotitzat 6 mesos o més. 

Per resumir 

A Espanya, la durada de l’atur per any treballat ve determinada pel temps de cotització acumulat i el salari previ del treballador. Per cada 6 mesos de cotització es té dret a 1 mes d’atur, amb una durada màxima de 24 mesos. 
No obstant això, és important tenir en compte que hi ha excepcions, com l’edat, les càrregues familiars i els límits màxims i mínims establerts per llei. Per obtenir informació precisa i actualitzada sobre la durada de l’atur i els mesos d’atur corresponents per any treballat, és recomanable consultar a la web oficial dels òrgans administratius com ara el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.