Dona a un bosc de bambú, concepte de sostenibilitat
La ruta de la teva vida

Què és la sostenibilitat i quins tipus n’hi ha

Febrer 16, 2024 7 min 23 vegades compartit

Quan ens preguntem què és la sostenibilitat, no podem definir-la com si fos un únic aspecte. El món en què vivim exigeix posar en una balança els aspectes socials, econòmics i laborals per poder dissenyar una societat més justa i respectuosa amb el que t’envolta.

Així, la definició de sostenibilitat fa al·lusió a l’equilibri entre el que consumim i el que deixem per a les generacions futures, de manera que tots puguem satisfer les nostres necessitats. D’aquest concepte en neix un altre de més mediàtic, el del desenvolupament sostenible, definit com la manera de progressar sense alterar aquest fràgil equilibri. Per arribar-hi et parlarem de tres tipus de sostenibilitat. Comencem?

Quins tipus de sostenibilitat hi ha?

La sostenibilitat és la capacitat de mantenir l’equilibri en els sistemes naturals i socials al llarg del temps. Implica prendre decisions i accions per no esgotar els recursos naturals ni causar danys irreparables al medi ambient o a la societat, de manera que les generacions futures també puguin satisfer les seves necessitats. Es tracta d’un repte global que s’aplica en diferents contextos com el medi ambient, l’àmbit social i el terreny econòmic.

Molts dels grans reptes que afronta la humanitat, com el canvi climàtic i l’escassetat d’aigua, no coneixen fronteres. Per tant, cal una perspectiva global que involucri diferents governs, comunitats i organitzacions de tot el món per abordar aquests reptes de la manera més efectiva possible.

Sostenibilitat ambiental

La sostenibilitat ambiental busca reduir l’impacte negatiu de les activitats humanes en el medi ambient, per treure rendiment dels recursos naturals, tot mantenint-ne i cuidant-ne els aspectes biològics. Aquesta conservació de l’entorn natural implica mantenir la varietat i qualitat dels recursos, sense alterar-los. Per fer-ho és fonamental estar molt conscienciats, per exemple, amb el consum ecològic i viure de manera responsable amb el medi ambient.

Però com pots aconseguir-ho en un món tan industrialitzat? El mercat cada vegada et dona més facilitats per, si vols, viure en harmonia amb la natura. L’ús d’energies renovables, com els panells solars, n’és un bon exemple, ja que són molt menys contaminants que les tradicionals (com el petroli) i, a més, molt més barates.

Una altra possibilitat és consumir aliments bio, certificats per haver estat produïts sense l’ús de productes químics. Menjar fruita i verdura de la temporada, o reciclar envasos, són petits grans de sorra que, en conjunt, suposen un baló d’oxigen per al planeta.

Sostenibilitat econòmica

La sostenibilitat econòmica és la capacitat per desenvolupar riquesa adequada i equitativa per a tots els estaments socials i els individus que els integren, de manera que aquests puguin ser independents per fer front a les seves despeses i necessitats econòmiques.

Però quines accions pots dur a terme per comprendre què és la sostenibilitat econòmica? És important saber que la competitivitat i la productivitat, com a punts estratègics o principals dels negocis, no ajuden a l’equilibri. Així, certament hi ha empreses el producte o servei de les quals no és d’extrema necessitat i, per tant, poden ser competitives sense perjudicar la sostenibilitat. Aquelles corporacions el core de les quals és un bé bàsic, haurien de tenir-lo disponible per a tothom i de manera ben distribuïda (per exemple, l’energia).

Un altre punt important és ser més eficients amb els recursos que tenim, a més de cuidar-los i aprofitar-los millor. Per exemple, el cas de l’aigua i el seu malbaratament, que ocasiona greus problemes a poblacions que, per la seva situació geogràfica, pateixen escassetat d’aquest recurs.

Altres claus per a la sostenibilitat econòmica

Els indicadors de sostenibilitat solen anar molt en consonància amb la innovació. I quan parlem d’innovació, parlem de tecnologia. De fet, aquesta s’ha convertit en un instrument imprescindible de la societat, a tots els nivells, i, com a tal, cal aprofitar-la.

Per parlar d’equilibri econòmic no podem deixar de banda l’equilibri ambiental que hem esmentat més amunt. Hi ha recursos renovables que hem d’utilitzar amb eficiència i cura, tenint sempre en compte que no podem consumir-los a un ritme més gran que el de la seva renovació.

Quan ens referim al desenvolupament, com a conseqüència de la sostenibilitat, no hem d’oblidar que és una cosa diferent del creixement, més propi del capitalisme. La diferència principal és que el desenvolupament comporta millora de les qualitats i és equilibrat en el temps, a diversos nivells. El creixement no necessàriament porta millores i, per descomptat, pot ser totalment desequilibrat.

Sostenibilitat social

La sostenibilitat social també l’hem assenyalat a l’inici d’aquest article i és considerada com la conseqüència (o l’objectiu) de l’equilibri econòmic i ambiental. Aquest terme fa referència al fet de ser capaços de donar resposta a les necessitats del present sense comprometre les del futur. És a dir, que tots puguem gaudir dels recursos de manera que els deixem disponibles i inalterables per a les generacions futures.

Al final, el que es busca és que el respecte al medi ambient i l’equilibri econòmic tinguin com a conseqüència un benestar social durador i estès per a tothom.

Llavors, com pots arribar a aquesta sostenibilitat social en un planeta tan heterogeni? En aquest aspecte, el focus es posa en grups socials concrets i el seu desenvolupament vital. O el que és el mateix, es busca donar estabilitat i millorar la cohesió de les diferents poblacions, sobretot si parlem de gent més desfavorida o desprotegida.

En aquests contextos, és molt important que la vida diària de la població tingui lloc d’una manera calmada i equilibrada, sense que es destrueixin les comunitats ni es perdin identitats. I tot això, amb el repte que implica la influència externa, la mobilitat que hi ha avui dia i els interessos geopolítics.

Què és el coeficient de sostenibilitat?

Per saber com està de compromesa una empresa, comunitat o projecte s’utilitzen els indicadors de sostenibilitat. Aquests indicadors s’apliquen per avaluar l’impacte en el medi ambient, el resultat del qual es calcula en forma de coeficient de sostenibilitat.

Els indicadors més famosos són la petjada ecològica i la de carboni (tot i que n’hi ha molts més). La petjada ecològica és la que deixa a la natura una comunitat, població o organització. És el resultat de la demanda de recursos i la quantitat de deixalles que genera. Com més altes siguin aquestes variables, més gran és la petjada.

D’altra banda, la petjada de carboni fa referència als gasos amb efecte hivernacle que s’emeten en la producció i comercialització de certs productes, els quals afecten molt negativament la capa d’ozó. Conèixer aquesta dada pot permetre a l’empresa prendre mesures més eficients per reduir-los i malmetre menys el medi ambient.

Recapitulant

En definitiva, quan ens plantegem què és la sostenibilitat hem de tenir en compte factors mediambientals, econòmics i socials. Mantenir un equilibri entre aquests tres aspectes persegueix l’objectiu de maximitzar el benestar a curt, mitjà i llarg termini. Tot plegat gaudint dels recursos que ens proporciona el medi ambient i els que siguem capaços de produir, sense perjudicar res ni ningú.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.