consum i producció dels panells solars
La ruta de la teva vida

Què són els panells solars: consum i producció

Agost 28, 2020 6 min 9 vegades compartit

Si et preguntes què són els panells solars, aquesta és la resposta: dispositius que converteixen la radiació solar en electricitat. Un cop aclarit aquest concepte, ja pots avançar en el coneixement d’aquests equips i plantejar-te, per exemple, per a què serveixen o de què estan fets.

Per a què serveixen els panells solars?

Les energies renovables han deixat de ser una moda i han esdevingut una realitat amb futur. Davant la contaminació exponencial i la progressiva desaparició de les reserves mundials de combustibles fòssils, l’energia solar es presenta com una de les alternatives més accessibles, fiables i solvents de què disposem.

L’essència d’aquesta transformació rau, precisament, en els panells solars, els quals també reben la denominació de plaques solars fotovoltaiques. Però, per a què serveixen els panells solars? Per obtenir electricitat a partir de l’energia solar.

I com ho fan? Permetent que les partícules de llum solar anomenades fotons xoquin amb electrons lliures d’àtoms. Com a conseqüència d’això, es genera un flux elèctric d’acord amb els nostres interessos.

Saps que el teu estalvi també pot ser responsable?

De què estan fets els panells solars?

Per saber de què estan fets els panells solars, hem de fer referència a les cèl·lules fotovoltaiques. És a dir, una gran quantitat de petites unitats dotades d’una enorme capacitat convertidora d’energia.

Aprofundim-hi una mica més. Cadascuna d’aquestes cèl·lules fotovoltaiques inclou sengles peces de material semiconductor. El més freqüent és el silici, tot i que també hi podem trobar arsenur de gal·li. Un altre factor important que cal valorar és si es tracta de panells monocristal·lins (més purs i eficients), policristal·lins o de pel·lícula fina.

Funcionament i utilitat dels panells solars

Avui dia, solem trobar instal·lacions de panells solars per a autoconsum, tot i que també n’hi ha d’altres de més capacitat capaços d’abastir grans comunitats o fins i tot d’emmagatzemar i distribuir aquesta energia generada a altres destinataris allunyats.

T’agradaria instal·lar plaques solars al teu habitatge habitual, la teva segona residència, la teva empresa o el teu comerç? En general, no és una mala idea. A mitjà i llarg termini, la inversió queda amortitzada i et beneficies de sucosos estalvis energètics en disposar d’un aprovisionament d’electricitat completament autònom. El cert és que pots arribar a reduir fins a un 60% la factura elèctrica.

Cal que tinguis en compte, això sí, la normativa del teu país i de la teva comunitat, ja que et pots trobar certes restriccions pel que fa a la seva instal·lació i manteniment.

Quants kWh produeix un panell solar

panells solars consum

Si et preguntes quants kWh produeix un panell solar, la resposta és contundent i inequívoca: depèn.

De fet, la qüestió no és tant quants panells solars necessito per generar 1 kW o quants panells solars necessito per generar 5 kW, sinó què haig de fer per optimitzar al màxim l’eficiència del meu sistema de plaques solars.

Quants panells solars necessito per a una casa

Per respondre la qüestió relacionada amb quants panells solars necessito per a una casa, cal que tinguis en compte diferents aspectes. Entre els factors propis del panell, podem destacar-ne els següents:

  • Temperatura de funcionament. És a dir, quant s’escalfen l’equip i els seus elements sota aquest sol abrusador que, tant de bo, sigui el màxim possible. És el que ens cal! Amb tot, és important que l’equip estigui ben preparat per disminuir la seva temperatura en acció. N’hi ha de molts tipus: aire condicionat, refredament per aigua, per immersió líquida o per dolls, refrigeració termoelèctrica o del tub de la calor, microcanals, etcètera.
  • Efecte de la reflexió i de la brutícia. No tota la llum solar que impacta a la superfície dels panells arriba a les cèl·lules fotovoltaiques. Aquestes fuites, sovint, són conseqüència de la brutícia acumulada a l’equip. Per tant, el manteniment i la neteja de les plaques són fonamentals.

Pel que fa als factors externs al panell, has de valorar aquests aspectes:

  • Variacions climàtiques. Els efectes de la radiació solar i de la temperatura ambiental no sempre són idèntics. Encara que facis càlculs amb històrics suficientment representatius, les fluctuacions són constants i afecten els resultats finals d’energia generada. Per compensar aquesta realitat, s’instal·len els anomenats seguidors solars, els quals inclouen tècniques de rastreig i automoviment per aconseguir que les plaques sempre estiguin orientades cap al punt de màxima potència solar.
  • Angle d’inclinació. Incideix considerablement en la recepció i l’aprofitament total de l’energia solar. Es pot compensar amb sistemes de seguiment que varien la seva inclinació segons on estigui situat el sol.
  • Ombreig de la superfície del panell. Les zones d’ombra, lògicament, no reben energia solar. Per això és fonamental evitar-les i compensar-les amb la tecnologia adequada.

Algunes referències vàlides

Cal que sàpigues que altres circumstàncies, com la mida del panell, la qualitat i l’excel·lència tecnològica, també influeixen en la generació final d’energia elèctrica.

Això no obstant, pots prendre com a punt de partida que, per abastir amb 5 kW un habitatge, et caldrà disposar de 20 plaques de 250 W o de 16 de 300 W.

De mitjana, pots considerar que cada panell fotovoltaic et reportarà entre 70 i 250 watts de potència per cada metre quadrat. De manera que una família base de 4 persones amb un consum anual mitjà de 3.000 kW necessitarà:

  • entre 20 i 25 metres quadrats en panells monocristal·lins;
  • entre 23 i 32 metres quadrats en panells policristal·lins;
  • entre 33 i 40 metres quadrats en panells de pel·lícula fina.

En qualsevol cas, són xifres orientatives que, com t’hem avançat, es veuen afectades per múltiples factors.

És fàcil instal·lar-los?

Ara que saps com funcionen els panells solars, és possible que t’interessi conèixer la manera d’instal·lar-los. És complicat? En quant temps es pot dur a terme aquesta tasca?

Pots triar entre situar-los en alguns tipus de teulades o en bastiments independents. De tota manera, convé contactar amb una empresa especialitzada. Sabrà com instal·lar els panells solars de la manera adequada i s’encarregarà de sol·licitar els permisos necessaris.

Tot seguit, s’estableix el millor emplaçament en termes d’eficiència energètica i màxima influència solar. A continuació, s’instal·len i es connecten els equips. El més normal és enllestir la feina en un o dos dies.

Definitivament, ja coneixes què són els panells solars. T’estàs plantejant incorporar-los a la teva vida empresarial o domèstica?

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.