ciudades del futuro y ciudades 2050
Gaudeix de la teva jubilació

Les ciutats del 2050 seran sostenibles i inclusives

Febrer 22, 2023 5 min

Si penses en una ciutat del 2050, què et ve al cap? Potser cotxes voladors i mobiliari superfuturista, però les ciutats del futur van en una altra direcció. Per preservar el nostre planeta i trobar un model sostenible en el temps, cal construir models de ciutats intel·ligents que integrin la població en l’organització i en les decisions, que detectin necessitats i produeixin solucions a l’instant. 

Ciutats que se centrin en el benestar dels seus habitants, amb molts espais verds i que siguin tan autosuficients com sigui possible. Sens dubte, el repte que tenen per davant els urbanistes, arquitectes i enginyers no és senzill, ja que hauran d’avaluar multitud de variables socials, ambientals, espacials i econòmiques per poder aportar solucions als problemes i necessitats que ja es plantegen. Vols saber més sobre el que ens espera a les ciutats del futur? Segueix llegint!

Les ciutats del futur seran ciutats sostenibles

Sí, hem arribat a un punt en què les paraules «futur» i «sostenible» han de ser sinònims si volem que el nostre planeta segueixi funcionant a llarg termini. I és que l’augment de la població mundial evoluciona a uns nivells vertiginosos. L’any 1950, el nombre d’habitants del planeta era de 2.500 milions, el 2022 és de 8.000 milions: ni més ni menys que el triple de persones. I la previsió no canvia gaire, s’estima que només en els propers 30 anys, la població augmentarà en uns 2.000 milions de persones.

I una de les grans problemàtiques d’aquesta situació és que la majoria de les persones opta per viure en ciutats. L’any 2050, dues de cada tres persones viuran a les urbs, que, a mesura que creixen de mida, necessitaran més recursos i energia per funcionar i generaran més deixalles. 

Per això, la tasca que tenim al davant és crear i modificar les ciutats cap a un model urbanístic que aplaqui els impactes de l’activitat humana en el medi ambient. La petjada que deixem en el medi ambient és alarmant: la desforestació, les catàstrofes naturals cada cop més habituals, les sequeres, la sobregeneració de residus, la contaminació de l’atmosfera i, en general, un canvi climàtic galopant. Efectes que hem de frenar tot replantejant el nostre estil de vida i la manera com habitem les ciutats. 

Característiques de les ciutats sostenibles

Les ciutats sostenibles tindran entre d’altres sistemes d’estalvi d’energia, reciclatge, reducció de residus i disminució de les emissions. Aquestes són les característiques que hauria de reunir qualsevol ciutat que es consideri sostenible:

  • Autosuficiència. Les ciutats necessiten energia per funcionar i, avui dia, és una energia que s’origina fora, i que es converteix, un cop utilitzada, en emissions i residus. El repte és que les urbs puguin autoabastir-se energèticament i reutilitzar els seus residus.
  • Eficiència energètica. Per ajudar en la tasca de reduir les emissions és molt important que les infraestructures i edificis siguin prou eficients com per necessitar i desaprofitar la menor energia possible. Aquí entra en joc l’arquitectura passiva i bioclimàtica, amb materials naturals o reciclats, que se serveixin d’energies renovables i solucions d’aïllament tèrmic.
  • Inclusives. La xarxa urbana haurà de ser més integradora, més accessible, de manera que faciliti a totes les persones la mobilitat i l’ús de les infraestructures.
  • Transport. Pel que fa al punt anterior, el transport en una ciutat, sobretot si és gran, juga un paper important tant per a la sostenibilitat com per a l’accessibilitat. Els transports públics es convertiran en elèctrics, i cada cop veurem menys transports particulars.
  • Espais verds. En tota ciutat sostenible és essencial tenir grans espais verds que airegin la contaminació i purifiquin l’aire. I és que els arbres absorbeixen CO2, produeixen oxigen, regulen la temperatura i la humitat i mitiguen la contaminació acústica. A més, els espais verds afavoreixen l’activitat social i l’exercici físic. 
  • Tecnologia. Habitarem ciutats intel·ligents que, inevitablement, estaran hiperconnectades: ens servirem de la tecnologia per fer de les ciutats espais més habitables i sostenibles. La senyalització, la il·luminació, els edificis, les infraestructures i els automòbils estaran connectats entre si i crearan dades a l’instant sobre l’estat del trànsit, la temperatura, la qualitat de l’aire, l’afluència dels carrers…

En definitiva

Cada vegada som més les persones que optem per viure en ciutats, i cada cop som més les persones que habitem el planeta. La població mundial augmenta a ritmes accelerats i cal buscar fórmules perquè les ciutats segueixin sent habitables a llarg termini i segueixi primant el benestar dels seus habitants

I això passa, principalment, per construir models de ciutat sostenibles, és a dir, autosuficients, eficients energèticament, inclusives i accessibles, verdes i hiperconnectades. Sens dubte, la tecnologia tindrà un paper crucial en la resolució de problemes ja que l’enorme quantitat de dades disponible permetrà buscar solucions a necessitats gairebé a l’instant. Estàs preparat per a les ciutats que venen?

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.