inconvenientes de la jubilacion parcial min
Assegura la teva jubilació

Jubilació parcial: avantatges i inconvenients

Maig 11, 2021 5 min 17 vegades compartit

A Espanya hi ha diferents tipus de jubilació. La més habitual és l’ordinària, que depèn dels anys cotitzats i de l’edat, dades que van variant any rere any a causa de la reforma de les pensions que va entrar en vigor el 2013.

També hi ha l’opció de jubilar-se de manera anticipada, de tornar a la feina amb un contracte a temps parcial després d’haver-nos jubilat (la jubilació flexible) i, finalment, la jubilació parcial, que, a diferència de l’anterior, suposa una transició entre la vida laboral i el retir. En aquest apunt tractarem aquesta última, la jubilació parcial, que per les seves peculiaritats és possible que no sigui la millor opció en alguns casos. Vegem les característiques i els inconvenients de la jubilació parcial de la Seguretat Social.

La jubilació parcial: particularitats

La jubilació parcial ens permet acabar la nostra vida laboral d’una manera progressiva, compaginant pensió i feina. Consisteix, a grans trets, a cobrar una part de la pensió de jubilació i treballar a temps parcial al mateix temps, sempre que es compleixin un mínim d’anys cotitzats i uns requisits.

La llei estableix que la reducció de la jornada laboral serà d’entre un mínim del 25% i un màxim del 50%, i el salari es reduirà de la mateixa manera.

Les persones que accedeixin a la jubilació parcial havent complert l’edat ordinària de jubilació han d’haver cotitzat un mínim de 15 anys a la Seguretat Social, dos dels quals han d’estar inclosos dins dels 15 anys anteriors.

En canvi, les persones que accedeixin a la jubilació parcial sense haver complert l’edat ordinària de jubilació han d’haver cotitzat un mínim de 33 anys i compaginar aquesta modalitat amb un contracte de relleu. És a dir, la persona que sol·licita la jubilació parcial tindrà un suplent que treballi les hores restants de la seva reducció de jornada. A més, cal que el futur jubilat hagi treballat a l’empresa on estigui contractat durant almenys 6 anys.

Una opció econòmica interessant

La jubilació parcial pot ser favorable en certs casos. És una manera d’augmentar el nostre període de cotització i, així, poder rebre el 100% de la pensió de jubilació. Pot ser una solució si no has cotitzat prou anys per accedir-hi, i el treballador pot arribar a cobrar pràcticament el mateix treballant menys hores.

També està permès compatibilitzar aquesta jubilació amb prestacions per desocupació o pensions de viduïtat que siguin corresponents al que seria un contracte a temps parcial.

És també interessant ja que, a diferència d’altres modalitats com la jubilació anticipada, no s’hi aplica cap coeficient de reducció (penalització en la pensió per jubilar-se abans d’hora), per la qual cosa la pensió de jubilació parcial acostuma a ser més completa. A més, aquesta modalitat cotitza per a la jubilació.

Inconvenients de la jubilació parcial

Tot i disposar d’alguns avantatges per a casos concrets, el cert és que cada vegada menys treballadors s’acullen a la jubilació parcial. Al capdavall, es tracta d’un contracte una mica rígid per a l’empresa, ja que ha d’ampliar la plantilla i seguir cotitzant per al futur jubilat i el treballador de relleu.

També ho és per al treballador que ho sol·liciti perquè, com ja hem comentat, els requisits d’edat i mínim d’anys cotitzats són bastant estrictes. En la major part dels casos és un repte complir totes les condicions, cosa que resulta inconvenient per accedir a la jubilació parcial de la Seguretat Social.

És tan inaccessible ja que, per al sistema públic de pensions, aquesta modalitat de jubilació suposa una despesa més gran, principalment perquè no s’hi apliquen coeficients reductors com en la jubilació anticipada.

A més, les pensions d’incapacitat permanent o absoluta i de gran invalidesa són incompatibles amb la jubilació parcial.

Inconvenients del contracte de relleu

Ja hem comentat que els treballadors que accedeixen a la jubilació parcial sense haver complert l’edat ordinària de jubilació han d’haver cotitzat com a mínim 33 anys i, a més, compaginar la seva reducció de jornada amb un contracte de relleu.

Un dels principals inconvenients del contracte de relleu és que no garanteix el mateix sou que el del treballador que es jubila de manera parcial, i és que l’empresa no està obligada a mantenir les mateixes bonificacions ni el mateix salari base.

A més, aquest contracte no implica una contractació fixa. Quan el futur jubilat es retira definitivament, el lloc del treballador de relleu queda en l’aire i no té garantit un contracte indefinit. D’altra banda, és una situació una mica incerta, ja que el treballador que hagi accedit a la jubilació parcial pot decidir en qualsevol moment quan vol retirar-se.

Recapitulant

En definitiva, els inconvenients per accedir a la jubilació parcial fan que sigui una opció cada cop més en desús. Els requisits, que ja per si mateixos són estrictes, s’incrementen any rere any amb l’augment de l’edat de jubilació, de manera que els treballadors no es plantegen pas demanar-la. També cal, en la majoria dels casos, que un altre treballador estigui disposat a cobrir les hores restants del contracte a temps parcial del futur jubilat.

Això no obstant, si complim les condicions necessàries, pot ser una opció beneficiosa, ja que ens permet retardar l’edat de jubilació i, per tant, incrementar la nostra pensió.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.