la jubilacion anticipada
Assegura la teva jubilació

Com em puc jubilar anticipadament?

abril 7, 2019 5 min 56 vegades compartit

La jubilació anticipada es pot sol·licitar abans d’arribar a l’edat mínima de jubilació, una xifra que augmenta progressivament any rere any. Per al 2027, l’edat per a la jubilació anticipada voluntària quedarà fixada en els 65 anys, amb l’ordinària als 67.

Els nous requisits per poder-se jubilar van entrar en vigor el 16 de març de 2013 i van ser publicats al Butlletí Oficial de l’Estat. La nova norma dificulta l’accés a la jubilació anticipada per tal de fomentar que els treballadors romanguin més temps en el mercat laboral.

Dit això, quins requisits cal tenir en compte per poder jubilar-se anticipadament?

 • Caldrà tenir com a mínim 30 anys cotitzats acreditats i, d’aquests, almenys dos hauran d’estar dins dels 15 immediatament anteriors a quan ens jubilem. No importa el tipus de contracte o si són diversos, però és necessari haver treballat durant dos anys dins dels 15 anys anteriors a la sol·licitud de la jubilació anticipada per poder accedir-hi.

 • Amb la jubilació anticipada no s’aplicaran ni bonificacions per activitat perillosa per a la salut ni per a persones amb una discapacitat igual o superior al 45% o 65%.

 • Hi ha diferents casos que surten de la norma i que també es poden acollir a la jubilació anticipada. Són, per exemple, els treballadors a temps parcial, el càlcul d’anys cotitzats dels quals és més complex que en altres casos. Al web del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social s’indiquen tots els detalls pel que fa al cas. Així mateix, per consultar les excepcions a la norma, en aquesta pàgina del ministeri se’n detallen tots els punts.

Hi ha dos tipus de jubilació anticipada:

 • Jubilació anticipada voluntària

La jubilació anticipada voluntària és aquella en la qual el treballador decideix posar fi a la seva vida laboral abans de l’edat legal de jubilació. Cal tenir com a mínim 2 anys menys de l’edat de jubilació legal (l’edat augmenta progressivament i el 2027 serà de 67 anys) i s’ha d’haver cotitzat un mínim de 35 anys.

 • Jubilació anticipada forçosa

La jubilació anticipada forçosa és aquella que es produeix per raó externa a la voluntat del treballador com a conseqüència d’una situació de reestructuració empresarial. En aquest últim cas, el treballador tampoc no ha arribat a l’edat de jubilació legal. Cal tenir 4 anys menys de l’edat de jubilació legal, haver cotitzat un mínim de 33 anys i haver estat inscrit a les oficines d’ocupació com a mínim els sis mesos anteriors.

CAT 2

Altres aspectes que cal tenir en compte de la jubilació anticipada:

 • Quina pensió pública s’obté?

La jubilació anticipada implica una retallada de la prestació equivalent a la de la jubilació en l’edat legal. Per determinar la pensió resultant, es tenen en compte els anys cotitzats i el coeficient reductor que correspongui. La jubilació anticipada redueix la quantia de la pensió pública de jubilació en funció dels coeficients següents:

Reduccions en la jubilació anticipada voluntària:

 • Període de cotització inferior a 38 anys: 2% de coeficient de reducció.
 • Període de cotització entre 38 i 6 mesos i 41 anys: 1,875% de coeficient de reducció.
 • Període de cotització entre 41 anys i 6 mesos i 44 anys i 6 mesos: 1,7% de coeficient de reducció.
 • Període de cotització a partir dels 44 anys i 6 mesos: 1,625% de coeficient de reducció.

Reduccions en la jubilació anticipada forçosa:

 • Període de cotització inferior a 38 anys i 6 mesos: 1,875% de coeficient de reducció.
 • Període de cotització entre 38 anys i 6 mesos i 41 anys i 6 mesos: 1,750% de coeficient de reducció.
 • Període de cotització a partir de 41 anys i 6 mesos: 1,625% de coeficient de reducció.
 • I els autònoms?

Hauran d’haver cotitzat almenys 35 anys i estar dos anys per sota de l’edat ordinària de jubilació.

 • Estalvi privat

La millor manera de pal·liar la disminució en la pensió pública ocasionada per la jubilació anticipada és l’estalvi privat. Hi ha diferents opcions, i el pla de pensions és l’alternativa més habitual: una manera d’arribar a l’edat mínima de jubilació amb uns estalvis que complementin l’ingrés mensual públic per la jubilació. D’aquesta manera, no hauràs d’esperar fins a l’edat legal per disposar d’una pensió mensual suficient que et permeti gaudir de la teva jubilació.

 • És possible rescatar un pla de pensions en cas de jubilació anticipada?

Sí, és possible. El pla de pensions estarà disponible en el moment que la jubilació sigui efectiva. El beneficiari és qui decidirà com i quan vol cobrar el seu pla.

Amb tot, són molts els espanyols que decideixen jubilar-se abans de l’edat legal i que s’acullen a la jubilació anticipada i, com a conseqüència, no cobren el 100% de la prestació pública. Això no obstant, és possible disposar d’un import econòmic més gran durant la jubilació si es complementa amb un pla de pensions privat.

Preparar la jubilació durant l’etapa laboral et permetrà estar menys subjecte a l’edat legal de jubilació, així com obtenir la garantia que disposaràs dels recursos necessaris per gaudir d’aquesta nova etapa de la vida.

Més informació:

Si m’he acollit a la jubilació parcial, a la flexible o a l’anticipada, puc rescatar el meu pla de pensions?

Em convé avançar la meva jubilació per evitar el nou ajust en les pensions?

Temes relacionats