Funcionaria de carrera de la Administración General del Estado
Assegura la teva jubilació

Jubilació anticipada voluntària el 2024

Maig 6, 2024 5 min 13 vegades compartit

Retirar-se de la vida laboral abans de l’edat ordinària i cobrar la pensió corresponent als anys cotitzats és possible i es pot fer per decisió pròpia o de manera forçosa. En aquest article abordem la jubilació anticipada voluntària, aquella que es deu només i únicament a la decisió personal del treballador. 

Cal tenir en compte que la Seguretat Social augmenta cada any el període cotitzat i l’edat per accedir a la jubilació. Si vols avançar la teva situació de pensionista per voluntat pròpia aquest 2024, aquest article t’interessa! Continua llegint per descobrir tots els requisits per accedir-hi i com calcular-la.

Què és la jubilació anticipada voluntària?

La jubilació anticipada voluntària és aquella que permet al treballador retirar-se fins dos anys abans de l’edat ordinària a la jubilació en el moment de demanar-ho. Com hem comentat, des que el 2013 va entrar en vigor el període transitori per accedir a la jubilació, l’edat mínima augmenta progressivament any rere any fins al 2027, on es fixa en 65 anys l’edat per jubilar-se anticipadament i en 67 anys l’edat ordinària.

Requisits d’accés a la jubilació anticipada voluntària

Per accedir a aquesta modalitat de jubilació anticipada, els treballadors inclosos en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social hauran de complir els requisits següents:

Edat requerida per a jubilació anticipada voluntària el 2024

Cal haver complert una edat que sigui inferior a dos anys, com a màxim, a l’edat legal en aquell moment. Actualment, l’edat estipulada de jubilació són 66 anys i sis mesos si s’han cotitzat menys de 38 anys, o bé de 65 anys si hem acumulat un període de cotitzacions més gran de 38 anys.  

Per tant, per accedir a la jubilació anticipada per voluntat del treballador el 2024 cal tenir almenys 64 anys i sis mesos en cas d’haver cotitzat menys de 38 anys, o de 63 anys en cas de tenir 38 anys o més cotitzats.

Estar d’alta o en una situació assimilada a l’alta

Aquelles persones que es vulguin jubilar abans d’hora de manera voluntària, hauran d’estar formalment donades d’alta a la Seguretat Social com a treballadores i cotitzant. Així mateix, podran accedir a aquesta modalitat de jubilació les persones en situació assimilada a la d’alta. 

És a dir, els que produeixen els mateixos efectes que una alta efectiva a la seguretat social i tenen alguns drets i beneficis que normalment estan associats amb l’estat d’alta laboral. Això pot passar en situacions específiques, com durant períodes de retorn de les persones treballadores emigrants, per finalització de la relació laboral en un període de vaga, per incapacitat temporal, per període no superior a tres anys per atendre la cura de cada fill o filla, o altres circumstàncies similars.

Acreditar un període mínim de cotització

Per accedir a la jubilació anticipada voluntària cal haver cotitzat, com a mínim, 35 anys, sense que es tingui en compte la part proporcional per pagues extraordinàries. D’aquest període de cotització, almenys dos anys han d’estar compresos en els últims 15 immediatament anteriors al moment que se cessa l’activitat laboral.

A més, per a aquesta modalitat de jubilació, el període destinat a la realització del servei militar obligatori, la prestació social substitutòria i del servei social femení és computable com a anys de cotització, amb un màxim d’un any.

Al sistema especial per a treballadors agraris, cal que, per complir amb el període mínim de cotització (35 anys), almenys 6 dels últims 10 anys cotitzats corresponguin a períodes d’activitat efectiva en aquest sistema especial. Es consideren també els períodes en què es van rebre prestacions per desocupació de nivell contributiu en aquest sistema especial.

En el cas dels treballadors amb un contracte de treball a temps parcial, han de seguir les regles establertes a l’article 247 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, del 30 d’octubre per acreditar el període mínim de cotització de 35 anys.

La pensió resultant ha de ser superior a la mínima establerta

L’import de pensió que resulta de la jubilació anticipada voluntària ha de ser superior a la quantitat de la pensió mínima que correspondria al treballador beneficiari de la pensió en fer els 65.

Taula de coeficients reductors i penalitzacions en una jubilació anticipada

Per calcular la pensió per jubilació anticipada voluntària s’apliquen uns coeficients reductors, en funció del nombre de mesos d’avançament de la jubilació anticipada i del període de cotització total acumulat pel treballador. 

Cal destacar que els coeficients reductors s’apliquen de manera mensual. La reducció de la pensió per jubilació anticipada voluntària se situa entre aquests percentatges:

  • Un màxim d’un 21 % per a qui avanci 24 mesos (dos anys) l’edat de jubilació i tingui menys de 38 anys i sis mesos cotitzats.
  • Un mínim del 2,81 % per a qui avança un mes la jubilació i disposa de més de 44 anys i sis mesos cotitzats.

A la taula següent podem veure en detall els coeficients reductors per jubilació anticipada:

AD 4nXdfoyUTqd2rZSfj88r31Sa7GQya5 G2F VyofAEh6cSnwFAFqm5K87BL8dWUaSZf oYSkhvhg9nCBOvOAEF9l98ZA6upcOb5O4zYr9yqhP NYdetNXv VoS4vw3WCEUJLcfzcc 2s2Vyh4BVOydvo0c3cAdUPY139JmyBL49w?key=O9CWA WMEy74SVOQs1hgGg

Font: Portal de la Seguretat Social

Recapitulem… 

La voluntarietat de sortir de la vida laboral abans d’hora és possible sempre que se segueixin els requisits comentats abans: haver complert, com a mínim, dos anys menys de l’edat legal de jubilació i tenir un període mínim de cotització a la Seguretat Social de 35 anys. Aquest tipus de jubilació anticipada permet gaudir de la jubilació abans d’hora sense perdre la pensió corresponent.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.