com afecta el servei militar en la jubilació
Assegura la teva jubilació

Com influeix haver fet el servei militar en la jubilació

Agost 27, 2020 6 min 13 vegades compartit

Servei militar i jubilació van de bracet en alguns casos. És a dir, que la jubilació i el servei militar estan relacionats a l’efecte de calcular el temps cotitzat, sempre que es compleixin certes condicions.

És possible que siguis massa jove per saber-ho però, durant molts anys, la coneguda com a “mili” era de compliment obligatori per a tots els joves més grans de 18 anys. Durant un quant temps també es va poder dur a terme algun treball social no militar en lloc seu; d’això se’n va dir prestació social substitutòria. I, als efectes de la jubilació, suposa exactament el mateix que el servei militar.

Servei militar i jubilació a la Seguretat Social

L’any 2001 va ser l’últim en què els joves van haver d’allistar-se, però aquells que ho van fer poden avui sumar el temps de servei militar i vida laboral als efectes de jubilació. Això no obstant, aquesta controvertida obligació, que per a alguns era un any perdut sota la disciplina militar i per a d’altres una manera de madurar, actualment pot suposar una interessant aportació a l’hora de retirar-se de la vida activa.

La jubilació anticipada i el servei militar sumen perquè, encara que el temps passat en aquest últim no es pot computar per al càlcul de la jubilació ordinària, sí que es pot en el cas de l’anticipada. Així, la Seguretat Social preveu que el servei militar i la jubilació estiguin vinculats en alguns casos, a més de regular altres prestacions específiques per al personal de les Forces Armades com les pensions militars.

servei militar jubilacio

La jubilació anticipada voluntària i el servei militar

En definitiva, sí: el temps que vas passar fent la “mili” o la prestació social substitutòria es pot sumar al còmput de la jubilació. Però només en el cas que serveixi per assolir un període de cotització concret quan la jubilació sigui anticipada, ja sigui voluntària o forçosa. A més, el límit de temps màxim és d’un any. Això vol dir que el càlcul de la jubilació i el còmput del servei militar en aquesta equació seran perfectament compatibles quan la pensió de jubilació i el servei militar es calculin de cara a una possible jubilació anticipada.

De quina manera computa el temps de servei militar obligatori en la jubilació anticipada?

Jubilar-se abans de l’edat mínima fixada per a una jubilació ordinària pot succeir en els casos en què la persona que desitja finalitzar la seva activitat laboral reuneix una sèrie de requisits. I el primer és l’acreditació del temps mínim de cotització efectiva per a les arques de la Seguretat Social. És en aquest supòsit en què el temps que hagis passat al servei militar, sempre amb un màxim de 12 mesos, et pot ajudar a completar en el teu expedient per a la jubilació el temps mínim de cotització, que ha de ser de 35 anys.

Segons indiquen des de la mateixa Seguretat Social: «Es computarà el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d’un any». Aquesta excepció que fa la mateixa Administració no es pot aplicar en cas d’altres tipus de jubilació que no siguin l’anticipada.

Què passa en el cas del servei militar no obligatori en la jubilació?

No hi ha una regulació o norma que s’apliqui de manera general i que permeti afegir el còmput del temps passat en el servei militar a l’hora de calcular una pensió ordinària. Això no obstant, hi ha casos excepcionals.

Un d’aquests supòsits es donarà si pots demostrar que has passat prestant el servei militar més temps del que, al seu dia, era obligatori; és a dir, que has efectuat un servei militar voluntari durant més temps del que legalment calia. Casos d’aquest tipus són els serveis de voluntariat o els reenganxaments a l’exèrcit un cop acabat el servei militar obligatori. Aquests supòsits sí que poden comptar a l’hora de calcular la teva jubilació.

Tràmits per demanar que el servei militar computi en la jubilació

Perquè el servei militar pugui computar en la teva vida laboral de cara al càlcul de la teva jubilació, cal que acreditis davant la Seguretat Social el temps que has passat fent-lo. Per això hauràs d’adreçar una instància a la sotsdelegació del Ministeri de Defensa que hi hagi a la província on vivies quan vas començar el servei militar. D’aquesta manera podràs aconseguir un document que demostri el temps que has passat a l’exèrcit.

Tot seguit, hauràs de completar una instància amb les teves dades personals i aportar al tràmit una fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (DNI) i una altra de la cartilla militar. A més, caldrà que aportis documentació acreditativa dels reenganxaments a l’exèrcit o períodes voluntaris que hagis realitzat, si el que desitges és sol·licitar el reconeixement d’aquests períodes de cara al còmput de la teva pensió de jubilació. Quan disposis del certificat de les instàncies militars que et facilitarà la delegació del Ministeri de Defensa, hauràs d’aportar-lo a la Seguretat Social indicant que vols que s’inclogui en la teva vida laboral.

Un exemple pràctic

En resum, si pots acreditar un mínim de 35 anys cotitzats, dels quals un mínim de dos els has d’haver treballat durant els 15 anys immediatament anteriors a la teva jubilació, pots sol·licitar la jubilació anticipada. És a dir, el retir abans dels 65 anys en què avui està fixada l’edat legal per fer-ho. Llavors, i en el cas que hagis fet el servei militar, podries acreditar 34 anys cotitzats i sumar l’any que vas passar a l’exèrcit o fent la prestació social substitutòria, si al seu dia et vas declarar objector de consciència.

Com potser saps, la jubilació anticipada pot ser voluntària o forçosa, quan es produeixen, per exemple, acomiadaments per expedients de regulació d’ocupació (ERO). En aquests casos s’aplica una penalització a la quantitat que percebràs, la qual s’anomena “Coeficient de reducció de la quantia que s’ha de percebre”, que pot oscil·lar entre l’1,65 i el 2% per trimestre cotitzat.

Per tot això, el servei militar i la jubilació poden ser un binomi que et beneficiï. El que fa uns anys potser et va semblar un període poc productiu o, simplement, una bonica experiència de joventut, avui pot significar un avantatge per jubilar-te en millors condicions.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.