jubilacio per invalidesa
Assegura la teva jubilació

Jubilació per invalidesa, en què consisteix?

Gener 24, 2023 5 min 31 vegades compartit

La vida és plena d’imprevistos que, a vegades, poden canviar el curs de la vida. Patir un accident important dins o fora del nostre lloc de treball o tenir una malaltia greu pot afectar la nostra capacitat de treball. Una circumstància poc desitjable que no entra en els nostres plans de cara a la retirada laboral.

Com deia el doctor Gregorio Marañón, “no hi ha malalties sinó malalts” i a cadascú el pot afectar d’una manera molt diferent una mateixa patologia. Com que sabem que la jubilació per invalidesa pot originar molts dubtes, hem preparat aquest apunt recollint tots els detalls que cal tenir en compte, com els diferents casos i tipus d’invalidesa i les pensions contributives corresponents. Continua llegint per aclarir tots els teus dubtes sobre la jubilació per discapacitat.

Característiques de la jubilació per invalidesa

Els beneficiaris d’una pensió per incapacitat permanent passen a cobrar la jubilació corresponent quan arriben a l’edat legal de retirar-se. Quan arriba aquest moment, la pensió per incapacitat passa a ser la pensió de jubilació, sense modificacions en les condicions ni en l’import de la prestació.

Com ja hem comentat, això depèn del cas concret, és a dir, del grau d’invalidesa. Durant la baixa per incapacitat permanent parcial es cotitza per a la jubilació, però en els casos d’incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, ja no es cotitza, perquè ja es rep una pensió vitalícia.

La persona afectada per un accident o malaltia que li impedeixi continuar amb la seva activitat laboral definitivament ha de sol·licitar la pensió per incapacitat, que substitueix el seu salari normal. Cal que el sol·licitant estigui inclòs en algun règim de la Seguretat Social i que un Equip de Valoració d’Incapacitats li reconegui la incapacitat permanent.

Aquesta pensió és la que més tard es convertirà en jubilació per invalidesa.

Tipus de pensions per invalidesa

Al nostre país, prop de 900.000 persones cobren una pensió per incapacitat permanent. Aquesta prestació cobreix la pèrdua d’un salari que es rebia prèviament a un accident o malaltia que incapaciti per treballar. La Seguretat Social distingeix quatre tipus de pensions per invalidesa.

Incapacitat permanent parcial

Aquest tipus d’incapacitat es concedeix a les persones que no poden continuar al seu lloc de treball però que encara poden dur a terme altres feines. Es tracta d’una discapacitat de més del 33% i menys del 65%. La indemnització que es rep és de 24 mensualitats de la base reguladora que es va fer servir per calcular la incapacitat temporal.

Un dels dubtes més comuns és si es té dret a una jubilació per discapacitat de més del 33% i menys del 65%. La resposta és no; aquest grau d’incapacitat no permet rebre una prestació, però sí disposar de certs avantatges socials i fiscals.

Això no obstant, si la patologia impedeix que la persona continuï al seu lloc habitual o en un altre de manera definitiva, llavors sí que li correspon una pensió de jubilació per invalidesa, ja que parlem d’una retirada professional permanent. N’hi ha tres modalitats: la incapacitat permanent total, la incapacitat permanent absoluta i la gran invalidesa.

Incapacitat permanent total

Tal com explica Sergio Toro, responsable de l’àrea de Dret Laboral i Dret de la Seguretat Social del bufet Toro Pujol Abogados, “en el cas d’una incapacitat permanent total, la persona ja no pot exercir les seves funcions laborals. Per això, la quantia que rebrà serà el 55% de la base reguladora, quantitat que s’incrementarà un 20% a partir dels 55 anys quan tingui dificultats per trobar feina en una activitat diferent de l’habitual”.

Incapacitat permanent absoluta

Parlem d’incapacitat permanent absoluta quan la persona no pot continuar treballant en la seva professió habitual ni en cap altra. En aquest cas, la persona afectada rebrà el 100% de la base reguladora.

Gran invalidesa

L’últim cas és aquell en què l’extreballador necessiti l’ajuda d’una altra persona per desenvolupar les seves funcions vitals. Es coneix com a gran invalidesa. “En aquest cas, la quantia que es percebria s’obté aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent d’incapacitat, incrementada amb un complement”, apunta l’advocat, que, a més, recorda que aquestes quantitats poden ser augmentades entre un 30% i un 50% en els casos en què la invalidesa sigui deguda a un accident o malaltia laboral.

Llegeix també: Subsidi per a més grans de 55 anys: requisits i passos per cobrar-lo

Recapitulant

Després de veure els diferents graus d’incapacitat laboral, queda clar que rebre una jubilació per invalidesa depèn de fins a quin punt la malaltia o accident condiciona el treballador per poder continuar desenvolupant la seva feina habitual o altres pràctiques professionals.

En definitiva, per obtenir una pensió de jubilació per invalidesa, n’hi ha prou d’estar rebent una prestació per discapacitat superior al 65%, és a dir, una incapacitat permanent total, permanent absoluta o gran invalidesa. Quan s’arriba a l’edat legal de retirar-se, aquesta pensió es converteix automàticament en la jubilació per discapacitat.

Això no obstant, pot sorgir una pregunta: aquestes prestacions són definitives? És a dir, es pot sol·licitar un increment de la incapacitat? La resposta de l’expert és que sí. “A vegades, entre una incapacitat parcial i una de total hi ha molt poca diferència, i la malaltia es pot agreujar en poc temps”, explica Toro. Per això, en els casos de retirada per incapacitat, cal revisar l’evolució de la malaltia i els seus efectes, ja que això pot ser la clau per a l’increment d’una pensió de jubilació per invalidesa.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.