¿En qué consiste la jubilación por invalidez?
Assegura la teva jubilació

Jubilació per invalidesa, en què consisteix?

febrer 28, 2019 4 min 30 veces compartido

Sovint deguda a circumstàncies imprevistes, la majoria dels treballadors no es plantegen en què consisteix la jubilació per invalidesa. Una circumstància la major part de les vegades sobrevinguda i poc desitjable, que habitualment no entra en els nostres plans de cara a la retirada laboral. És per això que al blog de VidaCaixa hem volgut respondre aquesta pregunta, que moltes vegades arriba sobtadament.

Patir un accident important dins o fora del nostre lloc de treball o tenir una malaltia greu (comuna o professional) pot reduir la nostra capacitat de treball. Tal com deia el doctor Gregorio Marañón, “no hi ha malalties sinó malalts”, i a cadascú el pot afectar d’una manera molt diferent una mateixa patologia. En aquells casos que comporten seqüeles definitives, amb independència de l’edat cotitzada, qualsevol treballador pot acollir-se a un tipus d’invalidesa i a la corresponent prestació contributiva. És el que es coneix com a jubilació per incapacitat.

Actualment, la Seguretat Social distingeix quatre tipus de pensions d’invalidesa. La primera és la incapacitat permanent parcial. Aquest cas es concedeix a persones que es veuen limitades per continuar al seu lloc de treball però que encara poden dur a terme altres feines. Consisteix en una indemnització a tant alçat (24 mensualitats de la base reguladora que va servir per realitzar el càlcul de la incapacitat temporal). Això no obstant, si la patologia impedeix que la persona segueixi al seu lloc de treball habitual o en un altre de manera definitiva, es parlaria d’una jubilació per invalidesa, una retirada professional permanent de la qual n’hi ha tres modalitats: la incapacitat permanent total, la incapacitat permanent absoluta i la gran invalidesa.

Tal com explica Sergio Toro, responsable de l’àrea de Dret Laboral i Dret de la Seguretat Social del bufet Toro Pujol Abogados, “en el cas d’una incapacitat permanent total, la persona ja no pot exercir les seves funcions laborals. Per això, la quantitat que rebrà serà el 55% de la base reguladora. Aquesta quantitat s’incrementarà en un 20% a partir dels 55 anys quan, per diverses circumstàncies, es presumeixi la dificultat de trobar una altra feina en una activitat diferent de l’habitual”.

És quan la persona no pot continuar treballant en la seva professió habitual ni en qualsevol altra que es parla d’una incapacitat permanent absoluta i és en aquest cas quan la persona rebrà el 100% de la base reguladora.

Finalment, l’últim cas és aquell en què, a causa de la incapacitat laboral, es requereix, a més, l’ajut d’una altra persona per tal que l’extreballador pugui desenvolupar les funcions vitals, fórmula coneguda com a gran invalidesa. “En aquest cas, la quantitat que es percebria s’obté aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent a la incapacitat permanent total o absoluta, incrementada amb un complement”, apunta l’advocat, que, a més, recorda que aquestes quantitats poden ser augmentades entre un 30% i un 50% en els casos en què la invalidesa sigui deguda a un accident o a una malaltia laboral.

Llegeix també: Subsidi per a més grans de 55 anys: requisits i passos per cobrar-lo

Amb aquestes dades queda clar que, tenint en compte els diferents graus d’incapacitat laboral que poden conduir a una jubilació per invalidesa, tot dependrà de fins a quin punt la malaltia o accident condicioni el treballador per poder seguir desenvolupant les seves tasques habituals o altres pràctiques professionals.

Amb tot això, sorgeix la pregunta: aquestes prestacions són definitives? És a dir, es pot sol·licitar un increment de la incapacitat? La resposta de l’expert és afirmativa. “A vegades, entre una incapacitat parcial i una de total hi ha molt poca diferència, i la malaltia pot agreujar-se en poc temps”, explica el Sr. Toro. Per això, en casos de retirada per incapacitat, cal revisar l’evolució de la malaltia i els seus efectes, ja que la seva observació pot ser la clau del reajustament d’una jubilació per invalidesa que permeti una pensió tan digna com sigui possible i d’acord amb les necessitats econòmiques del treballador.

Temas relacionados