Tipus d'incapacitat i com afecten a les pensions
Assegura la teva jubilació

Tipus d’incapacitat, com afecten la pensió?

Octubre 8, 2018 4 min 9 vegades compartit

Circumstàncies que ens impedeixin treballar de manera temporal, malalties greus que ens limitin l’activitat laboral o que la desaconsellin del tot. Són tipus d’incapacitat i tenen la seva compensació pública. Això no obstant, afecten la pensió de jubilació, si bé en algun supòsit és possible compatibilitzar pagues.

Tipus d’incapacitat

La condició comuna és la influència sobre la nostra capacitat per dur a terme les tasques habituals a l’empresa. La Seguretat Social reconeix una sèrie de graus d’incapacitat:

  • Incapacitat permanent parcial. Es reconeix quan el treballador pateix una disminució en el seu rendiment normal per a la professió habitual d’almenys el 33%. És un grau que s’adquireix sempre que es puguin realitzar tasques fonamentals.

  • Incapacitat permanent total. Impedeix la realització de totes les tasques de la professió habitual. Això no obstant, sí que és possible dur a terme altres feines.

  • Incapacitat permanent absoluta. Impedeix completament treballar en qualsevol professió.

  • Gran invalidesa. S’afegeix als qui ja tenen reconeguda la incapacitat permanent sempre que, a més, necessitin assistència per a actes elementals del dia a dia com, per exemple, menjar o vestir-se.

La Seguretat Social ofereix indemnitzacions i pensions per a cada grau. Al seu web s’hi poden trobar els detalls sobre els beneficiaris, fets causants o la normativa bàsica per a la incapacitat parcial, la permanent total, l’absoluta i la gran invalidesa.

Què passa quan arriba la jubilació?

Si arribem a l’edat de retirar-nos i tenim reconegut algun dels graus d’incapacitat poden passar dues coses: que canviem de pensió (de la d’incapacitat a la de jubilació) o que es puguin compatibilitzar.

La primera cosa suposa un canvi de denominació. Si estem cobrant una pensió per incapacitat, l’únic que passaria en complir l’edat legal de jubilació és que canviaria el nom però es mantindrien intactes els nostres drets.

Llegeix també: Tindran sentit en el futur les pensions de viduïtat tal com estan plantejades avui?

Això implica que es mantenen els avantatges fiscals que hi ha en les pensions d’incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa. Aquestes pagues estan exemptes del pagament de l’IRPF, de manera que, tot i passar a denominar-se com a pensions de jubilació, no hi haurà canvis en aquest sentit. En resum: l’import cobrat no varia.

El segon supòsit implica cobrar dues pensions alhora. Es pot donar en casos d’incapacitat permanent total, la que impedeix que duguem a terme la nostra professió habitual però no una altra. Això no obstant, s’ha de donar el cas que hàgim cotitzat en règims diferents de la Seguretat Social.

A més, el fet ha de ser molt concret: les cotitzacions que van valer per calcular l’import de la pensió d’incapacitat permanent han de poder ser prescindibles. Si es resten i tot i així es té dret a aquesta pensió, llavors tindrem dret a les dues. D’aquesta manera, per a la pensió d’incapacitat es faran servir les cotitzacions d’un règim i per a la de jubilació, les de l’altre.

Llegeix també: IRPF de les pensions de jubilació i excepcions que no estan subjectes a retenció fiscal

Què passa si no ens trobem en aquest supòsit tan concret? Simplement caldrà triar. Ho hauran de fer aquells que han cotitzat sempre pel mateix règim. Si es tria la pensió de jubilació, s’inclouran en aquesta també les cotitzacions que van servir per calcular la paga d’incapacitat. En resum, estarem afegint cotitzacions a la pensió anterior, de manera que, en principi, el més lògic és que la pensió de jubilació sigui més beneficiosa.

Els qui hagin cotitzat en règims diferents però hagin necessitat complementar aquestes aportacions per a la pensió d’incapacitat també hauran de triar.

En resum:

  • Dret a dues pensions: havent cotitzat en més d’un règim de la Seguretat Social i sempre que les aportacions a cadascun per separat generin drets a pensió d’incapacitat i de jubilació.

  • Obligació de triar: per als qui hagin de complementar cotitzacions de diferents règims a l’hora d’optar per una paga d’incapacitat i per als qui hagin cotitzat en un sol règim.

Aquestes són les opcions que dona el sistema públic de pensions i que han de ser estudiades per no perdre quanties a les quals tenim dret.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.