Irpf pensiones 940x480 1
Assegura la teva jubilació

Retencions d’IRPF en pensions de jubilació: taula i trams

Abril 15, 2024 4 min 1 vegades compartit

Els beneficiaris d’una pensió de jubilació també tenen obligacions fiscals que han de complir. Si estàs fregant la jubilació potser et ronden algunes d’aquestes preguntes: es paga IRPF? I en cas afirmatiu, quant es paga?, quina retenció s’aplica?, com es calcula?

Com a norma general, Hisenda grava qualsevol percepció de rendes. L’inici del 2024 ha portat una pujada a les pensions, i un canvi de cicle per a molts pensionistes. Encara que aquest període no es fiscalitzi fins a la declaració de la renda de l’any 2025, convé començar a planificar la nostra economia des de principis d’any. Per això, cal conèixer la nova taula de retencions de l’IRPF per a les pensions de jubilació del 2024. Som-hi!

En què afecten els trams de l’IRPF a les pensions de jubilació?

En general, les pensions de jubilació, de la mateixa manera que els ingressos anuals d’un treballador, han de retre comptes davant d’Hisenda. Aquestes quantitats s’han de tributar com a rendiments del treball. En altres paraules, a l’hora de fer la declaració de la renda, una pensió de jubilació funciona igual que les nòmines percebudes durant la vida laboral d’un treballador per compte d’altri. 

No obstant això, hi ha supòsits en què les persones jubilades no han de pagar IRPF. Aquests supòsits tenen a veure amb les quantitats percebudes; és a dir, com amb els salaris i el que es cobra com a professional autònom, hi ha el mateix mínim exempt.

Taula de retencions d’IRPF a pensions de jubilació

Amb l’entrada al nou any fiscal, s’han establert nous trams d’IRPF per a les pensions de jubilació el 2024, que indiquen quant ha de pagar un jubilat pels ingressos obtinguts de la pensió. 

Segons els ingressos rebuts durant l’any anterior, hi ha un tipus de gravamen o un altre per declarar davant d’Hisenda. Vegem detalladament quina és la taula de l’IRPF 2024 provisional aplicable per a persones jubilades:

 • El 19 % per a rendes de 0 a 12.450 euros anuals:
  • Tipus estatal: 9,5 %
  • Tipus autonòmic: 9,5 %
 • El 24 % per a rendes de 12.450 a 20.200 euros anuals:
  • Tipus estatal: 12 %
  • Tipus autonòmic: 12 %
 • El 30 % per a rendes de 20.200 a 35.200 euros anuals:
  • Tipus estatal: 15 %
  • Tipus autonòmic: 15 %
 • El 37 % per a rendes de 35.200 a 60.000 euros anuals
  • Tipus estatal: 18,5 %
  • Tipus autonòmic: 18,5 %
 • El 45 % per a rendes de 60.000 a 300.000 euros anuals
  • Tipus estatal: 22,5 %
  • Tipus autonòmic: 22,5 %
 • El 47 % per a rendes de més de 300.000 euros anuals
  • Tipus estatal: 24,5 %
  • Tipus autonòmic: 22,5

Actualment, les persones que guanyen menys de 22.000 euros (fins i tot si aquesta quantitat prové d’una pensió de jubilació) no estan obligades a fer la declaració. La condició és tenir un sol pagador. Si se superen els mínims exempts, hi ha obligació de declarar. Es pagarà segons les taules d’impostos per trams per a les rendes del treball que operin en aquell moment.

Casos exempts del pagament d’IRPF

Totes les pensions que superin l’import anual establert per llei estan subjectes de tributació i sotmeses a retencions a compte de l’impost. Tant els qui tenen una pensió contributiva (aquella paga que es rep després d’haver cotitzat en quantitat suficient a la Seguretat Social) com no contributiva (la que es paga malgrat no haver cotitzat o no haver-ho fet prou) han de tributar per l’IRPF

Tot i això, més enllà de la norma general i dels mínims exempts, hi ha pensions que, per la seva naturalesa, estan explícitament exemptes del pagament de l’IRPF. Això té més a veure amb les quantitats percebudes. La llista és la següent:

 • Pensions derivades dels actes de terrorisme.
 • Ajudes percebudes pels afectats pel virus d’immunodeficiència humana, regulades al Reial decret llei 9/1993.
 • Pensions a favor dels qui van patir lesions o mutilacions amb ocasió o a conseqüència de la Guerra Civil.
 • Pensions per incapacitat permanent del Règim de Classes Passives, sempre que la lesió o malaltia inhabiliti completament el pensionista per a qualsevol professió.
 • Pensions d’orfandat.
 • Indemnitzacions per temps de presó a conseqüència dels supòsits de la Llei d’Amnistia.

Recapitulem: així afecten la teva jubilació les noves retencions d’IRPF

Les pensions contributives han augmentat el 2024 un 3,8 % segons la mitjana de l’índex de preus de consum, mentre que les no contributives augmenten un 6,9 %. Les pensions contributives, llevat dels casos excepcionals que hem vist abans, comporten una retenció de l’IRPF en els ingressos mensuals; per tant, conèixer la nova taula de retencions de l’IRPF el 2024 és molt important.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.