Pareja de adultos consultando las condiciones de su plan de pensiones
Assegura la teva jubilació

Com es declara el pla de pensions a la declaració de la renda?

Abril 9, 2024 4 min 11 vegades compartit

Totes les rendes s’han de declarar davant de l’Agència Tributària. Aquesta és una màxima que serveix per explicar que tant els salaris, com els rendiments de capital mobiliari, les inversions i els plans de pensions han de constar a la declaració de la renda, així com tributar.

A ulls d’Hisenda, un pla de pensions és un producte d’estalvi a llarg termini que té com a finalitat generar ingressos extra per a la jubilació. Un cop arribada l’edat de jubilar-se, es produeix el rescat del pla de pensions i cal declarar aquestes rendes com si fos un salari. 

Ara bé, abans d’arribar al rescat, hi ha una sèrie d’avantatges fiscals que cal conèixer. Les aportacions als plans de pensions també es contemplen a la declaració de la renda. Vegem de manera detallada com declarar el pla de pensions a la renda 2023 que es presenta el 2024 i com aplicar les deduccions necessàries.

Tractament fiscal dels plans de pensions: com es declaren a la renda

Els plans de pensions són un producte financer que s’integra a la base general. Així, la tributació dels plans de pensions es fa com a rendiment de treball i les aportacions al llarg de l’exercici redueixen la base imposable de l’IRPF. Això fa que el contribuent pagui menys impostos, fins a un determinat límit de diners. 

D’aquesta manera, si el contribuent té un salari de 61.000 euros i fa aportacions per valor de 1.500 euros, la quantitat total a declarar serà de 59.500 euros; això rebaixa considerablement els impostos a pagar segons els trams estatals de l’IRPF vigents. Amb vista a la declaració de la renda de l’exercici 2023, els trams de l’IRPF vigents són els següents:

De 0 a 12.450 € – 9,50 %

De 12.450 a 20.200 € – 12 %

De 20.200 a 35.200 € – 15 %

De 35.200 a 60.000 € – 18,50 %

De 60.000 a 300.000 € – 22,50 %

De 300.000 € en endavant – 24,50 %

A quina casella de la renda s’inclouen els plans de pensions?

A la declaració de la renda hi ha diverses caselles perquè els contribuents puguin declarar els seus plans de pensions. Cada casella indica una situació específica pel que fa a aquests productes financers d’estalvi a llarg termini. Per declarar les aportacions i les contribucions que s’hagin fet a un pla de pensions al llarg de l’exercici de l’any 2023 s’han d’emplenar les dades de les caselles que van des de la 462 fins a la 476. 

Concretament, caldrà anar a la casella 465 (on es declaren aportacions i contribucions pròpies de l’exercici) i a la casella 463 de la declaració (on es poden declarar excessos d’aportacions pendents dels últims 5 exercicis, si n’hi ha). A la casella 469 s’inclouran els imports amb dret a reducció.

Així, totes les persones que hagin ingressat més de 22.000 euros l’any procedents d’un sol pagador, o que en tinguin més d’un, on l’import del segon sigui més de 1.500 euros l’any, estan obligades a presentar la declaració de la renda.

Deduccions aplicables als plans de pensions

Com hem comentat, la desgravació d’un pla de pensions es fa a la declaració de la renda, reduint la base imposable general de l’IRPF. Les aportacions que s’hagin fet al pla de pensions al llarg de l’exercici, amb un límit de 1.500 euros anuals, s’han d’incloure en la renda d’aquest any. 

Els límits que els contribuents es poden desgravar del seu pla de pensions en la declaració de la renda actual estan fixats al 30 % de la suma de les rendes del treball o bé 1.500 € l’any pel total de les aportacions.

Recorda fer les aportacions al pla de pensions abans del 31 de desembre de cada any, per beneficiar-te d’aquests avantatges fiscals a la declaració de la renda de l’any següent.

Recapitulem: declara el pla de pensions a la renda

Ara que ja sabem com declarar el pla de pensions a la renda, ja podem aplicar tots els avantatges fiscals que ens ofereixen les nostres aportacions anuals a aquests productes d’estalvi a llarg termini. Ens permeten reduir la base imposable de l’IRPF i, per tant, el pagament d’impostos. Per això, és fonamental seguir els procediments adequats, revisar que estiguin totes les caselles de la renda ben emplenades, així com complir els terminis establerts per obtenir aquests beneficis fiscals.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.