1.500 euros aportació límit pla de pensions
Assegura la teva jubilació

Aportacions a pla de pensions el 2024: límits i avantatges fiscals

Març 22, 2024 6 min 13 vegades compartit

Quan pensem en la jubilació, inevitablement pensem en estalvi. I l’instrument d’estalvi a llarg termini per excel·lència és, sens dubte, el pla de pensions. Una eina molt popular pels seus interessants avantatges fiscals. 

I és que les aportacions, fins a un límit determinat que varia amb els anys, redueixen la base imposable de l’IRPF i, per tant, rebaixen la factura fiscal a la declaració de la renda. Quines són les aportacions als plans de pensions el 2024? Com queden els límits? Quan és possible deixar d’aportar al pla de pensions i rescatar-lo? Ho veurem tot en aquest article, així que continua llegint! 

Límit d’aportació al pla de pensions 

Els plans de pensions funcionen de la manera següent. El contribuent va fent una sèrie d’aportacions que es transformen al cap del temps en una renda o en un capital en el moment de la retirada laboral o en casos especials, com veurem més endavant. 

Quina és l’aportació màxima a un pla de pensions?

El límit d’aportació als plans de pensions ha canviat al llarg dels últims anys. El 2022 el límit anual era de 2.000 euros, una quantitat que no havia de superar el 30 % dels rendiments nets del treball. A partir del 2023, el límit d’aportació al pla de pensions és de 1.500 euros l’any, i es podria incrementar als 8.500 euros anuals si prové de contribucions empresarials o aportacions del treballador.

El 2024, s’efectua la declaració de la renda sobre la base de l’exercici de l’any anterior. Els contribuents dels plans de pensions han de presentar el Model 345 a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària. Per tal que es reflecteixi a la renda del 2023, és essencial presentar-lo entre l’1 i el 31 de gener del 2024. El màxim que ens podrem desgravar són 1.500 euros.

Per fer aquest procediment, cal incorporar les contribucions al pla de jubilació de l’any 2023 a la secció “Reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social” de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del període fiscal esmentat. Això disminuirà la base subjecta a imposició de l’IRPF per al càlcul de l’impost. 

Així doncs, si una persona va obtenir ingressos anuals de 24.000 euros i en va destinar 1.500 al pla de pensions, l’IRPF es calcularà sobre una base imposable de 22.500 euros.

En cas de minusvalidesa

Aquelles persones amb una minusvalidesa física igual o superior al 65 % i psíquica igual o superior al 33 % tenen un límit d’aportació al pla de pensions anual màxim de 24.250 euros, incloent-hi aportacions de terceres persones, que no poden sobrepassar els 10.000 euros.

En què consisteixen les aportacions a un pla de pensions

Per comprendre el funcionament dels plans de pensions cal saber com funcionen les aportacions. Els diners estalviats cada cert temps s’incorporen al pla. Així, el capital es va engreixant i s’inverteix per generar nous rendiments. En altres paraules, les aportacions són una bona estratègia per incrementar el valor del teu pla de pensions a llarg termini.

Tipus d’aportacions

Les aportacions poden ser periòdiques o puntuals:

  • Les aportacions periòdiques permeten planificar-ho tot millor. D’aquesta manera, estudiem les nostres possibilitats d’estalvi, per exemple, amb aportacions mensuals. I, de manera automàtica, apartem aquests diners cada vegada que entri la nòmina.
  • Les aportacions puntuals són més irregulars. En el moment que disposem d’una quantitat sobrant, podem decidir ingressar-la al pla de pensions.

El tipus d’aportació que fem dependrà de les nostres circumstàncies i de com vulguem gestionar l’estalvi. Això sí, sempre és recomanable sistematitzar l’estalvi. Per exemple, aportar un percentatge dels ingressos mensuals al pla de pensions és una bona idea per anar estalviant a poc a poc sense gaire esforç.

Quant desgraven les aportacions al pla de pensions?

Com més s’aporti al pla de pensions, més ens podrem desgravar a l’hora de fer la declaració de la renda; aquest és el principal avantatge fiscal. Com hem vist, actualment el límit màxim d’aportació anual és de 1.500 euros, per la qual cosa si aportem això i el nostre sou anual és de 36.000 euros, només tributarem per 34.500 euros. 

El que tributem depèn del que dictin els pressupostos generals de l’Estat d’aquell any als trams de l’IRPF:

  • Fins a 12.450 euros: 19 %
  • De 12.450 euros fins a 20.200 euros: 24 %
  • De 20.200 euros fins a 35.200 euros: 30 % 
  • De 35.200 euros fins a 60.000 euros: 37 % 
  • De 60.000 euros fins a 300.000 euros: 45 % 
  • Més de 300.000 euros: 47 %

Deixar d’aportar al pla de pensions i rescatar-lo

Una cosa són els problemes puntuals o la decisió d’estalviar de manera esporàdica en comptes de periòdicament, i una altra és la impossibilitat d’estalviar per alguna circumstància concreta.

Aquesta circumstància pot fer que deixem d’aportar al pla de pensions i l’hàgim de rescatar. Per això està previst el rescat del pla de pensions, no només en cas de jubilació, sinó també en altres supòsits. Si es dona alguna de les circumstàncies següents, és possible rescatar el pla de pensions abans de la jubilació:

● Invalidesa.

● Defunció.

● Dependència severa o gran dependència.

● Atur de llarga durada.

● Malaltia greu.

● Execució d’habitatge habitual (desnonament).

● Rescat d’aportacions amb més de 10 anys d’antiguitat (a partir de l’1 de gener de 2025).

● ERTO.

A més, hi ha tres formes de rescatar-lo, unes més beneficioses econòmicament que altres:

● Rescat total en forma de capital.

● Rescat parcial en forma de renda.

● Combinació de tots dos.

En definitiva

Si ja penses a contractar un pla de pensions o en tens un, cal que coneguis com funcionen les aportacions, tant a l’hora de la tributació a la declaració de la renda com al rescat. 

L’any 2024 presentem la renda dels exercicis de l’any anterior. Les aportacions anuals al pla de pensió estan limitades a un màxim de 1.500 i la data límit perquè es desgravin a la renda 2023 és el 31 de gener de 2024.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.