Ja està disponible “Les voltes que dona la vida”! No t’ho perdis!

1.500 euros aportació límit pla de pensions
Assegura la teva jubilació

Aportacions a plans de pensions el 2023: límits i avantatges fiscals

Juny 13, 2023 6 min 10 vegades compartit

Quan pensem en la nostra jubilació, inevitablement pensem en estalvi. I l’instrument d’estalvi a llarg termini per excel·lència és sens dubte el pla de pensions. Una eina molt popular pels seus interessants avantatges fiscals.

I és que les aportacions, fins a un determinat límit que va variant amb els anys, redueixen la base imposable de l’IRPF i, per tant, rebaixen la factura fiscal en la declaració de la Renda. Quines són les aportacions a plans de pensions el 2023? Com queden els límits? Quan és possible deixar d’aportar al pla de pensions i rescatar-lo? Ho veurem tot en aquest apunt, de manera que continua llegint!

Límit d’aportació al pla de pensions

Els plans de pensions funcionen de la manera següent. L’inversor va duent a terme una sèrie d’aportacions que es transformen al cap del temps en una renda o en un capital en el moment del retir laboral o en casos especials, com es veurà més endavant. Tot seguit, veurem les aportacions a plans de pensions el 2023.

I és que el límit d’aportació als plans de pensions ha canviat al llarg dels darrers anys. El 2023, el límit anual d’aportació al pla de pensions individuals per als treballadors per compte d’altri és el següent:

 • 1.500 euros, una quantitat que no ha de superar el 30% de la suma dels rendiments nets del treball. El principal avantatge fiscal és que tot el que s’hagi aportat fins a aquest màxim redueix la base imposable en la declaració de la renda.
 • Aquest límit s’incrementarà als 8.500 euros anuals si prové de contribucions empresarials. Aquests incentius provenen de les empreses que volen millorar les condicions dels seus treballadors i ho fan oferint-los plans de pensions d’ocupació, una forma de producte d’estalvi per a la jubilació.

En cas de minusvalidesa

Les persones amb una minusvalidesa física igual o superior al 65% i psíquica igual o superior al 33% disposen d’un límit anual màxim de 24.250 euros, incloent-hi aportacions de terceres persones, que no podran sobrepassar els 10.000 euros.

Tipus d’aportacions als plans de pensions

Per comprendre el funcionament dels plans de pensions cal saber com funcionen les aportacions. Els diners estalviats cada cert temps s’incorporen al pla. Així, el capital es va engreixant i es va invertint per generar nous rendiments.

Les aportacions poden ser periòdiques o puntuals:

 • Les aportacions periòdiques permeten tenir una millor planificació. D’aquesta manera estudiem les nostres possibilitats d’estalvi, per exemple, amb aportacions mensuals. Així, de manera automàtica apartem aquests diners cada vegada que entra la nòmina.
 • Les aportacions puntuals són més irregulars. En el moment en què disposem d’una quantitat sobrant, podem decidir ingressar-la al pla de pensions.

El tipus d’aportació que efectuem dependrà de les nostres circumstàncies i de com vulguem gestionar el nostre estalvi. Això sí, sempre és recomanable sistematitzar l’estalvi. Per exemple, aportar un percentatge dels ingressos mensuals al pla de pensions és una bona idea per anar estalviant de mica en mica sense gaire esforç.

Quant desgraven les aportacions al pla de pensions?

Com més s’aporti al pla de pensions, més ens podrem desgravar a l’hora de fer la declaració de la renda: aquest és el principal avantatge fiscal. Com hem vist, el límit màxim d’aportació anual és de 1.500 euros, de manera que si aportem això i el nostre sou anual és de 36.000 euros, només tributarem per 34.500 euros.

El que tributem depèn del que dictin els Pressupostos Generals de l’Estat d’aquell any en els trams de l’IRPF. Aquests són els del 2023:

 • Fins a 12.450 euros: 19%
 • De 12.450 euros fins a 20.200 euros: 24%
 • De 20.200 euros fins a 35.200 euros: 30%
 • De 35.200 euros fins a 60.000 euros: 37%
 • De 60.000 euros fins a 300.000 euros: 45%
 • Més de 300.000 euros: 47%

Deixar d’aportar al pla de pensions i rescatar-lo

Alguna vegada t’ha assaltat el dubte de què passa si deixes d’aportar diners al pla de pensions. Doncs bé, una cosa són els problemes puntuals o la decisió d’estalviar de manera esporàdica en comptes de fer-ho de manera periòdica, i una altra és la impossibilitat d’estalviar per alguna circumstància concreta. Aquesta circumstància ens pot portar fins i tot a deixar d’aportar al pla de pensions i haver de rescatar-lo.

Per això està previst el rescat del pla de pensions, no solament en cas de jubilació a Espanya, sinó també en altres supòsits. Arran de la nova reforma del Reglament de Plans i Fons de Pensions, es podrà accedir a la liquiditat de les aportacions que s’hagin efectuat almenys amb 10 anys d’antiguitat. Per fer-ho, haurem d’esperar al 2025, ja que aquests 10 anys es van començar a calcular des de l’1 de gener de 2015.

Amb aquesta nova mesura, els plans de pensions preveuen diferents circumstàncies en les quals es pot deixar de dur a terme aportacions i sol·licitar una liquiditat abans de la jubilació:

Contingències

 • Jubilació.
 • Defunció.
 • Dependència severa o gran dependència.
 • Incapacitat laboral.
 • ERTO.

Supòsits excepcionals de liquiditat del pla de pensions

 • Atur de llarga durada.
 • Malaltia greu.
 • Liquiditat per antiguitat de 10 anys (a partir de l’1 de gener de 2025)

A més, hi ha tres maneres de rescatar-lo, unes més beneficioses econòmicament que d’altres:

● Rescat total en forma de capital. El beneficiari rep un cobrament únic amb la quantia total del seu pla de pensió.

● Rescat parcial en forma de renda. És la forma de rescat de pensions amb més avantatges fiscals. Les rendes poden ser de diversos tipus: rendes assegurades temporals o vitalícies, rendes garantides o bé rendes financeres. A més, es pot gestionar com rebre la quantia: mensualment, en una quantitat fixa o variable, etc.

● Combinació de tots dos.

En definitiva

Si ja penses a contractar un pla de pensions o disposes d’un, és important conèixer com funcionen les aportacions, tant a l’hora de la tributació en la Declaració de la Renda com en el rescat, així com les aportacions màximes i si puc deixar d’aportar al pla de pensions. L’any 2023, les aportacions anuals estan limitades a un màxim de 1.500 euros.

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.