home a una reunió de treball parlant de plans de pensions d'ocupació
Assegura la teva jubilació

En què consisteixen els plans de pensions d’ocupació?

Febrer 9, 2023 6 min 6 vegades compartit

Certes empreses decideixen ampliar els beneficis que aporten als seus treballadors més enllà del salari. Els plans de pensions d’ocupació són una bona manera de complementar la prestació pública per jubilació i, així mateix, són un dels beneficis socials més valorats pels treballadors.

Aquests plans de pensions ja no están limitats a les grans empreses i multinacionals i son més universals per a tots els treballadors. Vols saber més sobre aquest benefici social? Continua llegint!

Què són els plans de pensions d’ocupació?

Els plans de pensions d’empresa, anomenats comunament plans de pensions d’ocupació, són una modalitat del pla de pensions promoguda per les empreses per als seus treballadors.

Els plans de pensions d’ocupació són un producte d’estalvi per a la jubilació que ofereixen algunes empreses a manera d’incentiu. Són un benefici social per als treballadors, com les assegurances de salut o els xecs restaurant o guarderia. Serveixen per complementar la pensió pública de la Seguretat Social en el moment de la jubilació.

Quines modalitats de plans de pensions d’ocupació hi ha?

  1. Plans de pensions d’ocupació de promoció: són les gestores de pensions i les mutualitats de previsió social les qui promouen i gestionen els fons de pensions d’ocupació de promoció pública (el nou nom que van adoptar des del 2022). Els supervisa una comissió de control, amb funcionaris del Ministeri de la Seguretat Social.
  2. Plans de pensions d’ocupació simplificats: són els acords entre empreses i sindicats (convenis sectorials), els col·legis professionals i les associacions d’autònoms els qui creen aquests plans, i els qui trien en quin pla d’ocupació cal invertir.
  3. Plans de pensions d’ocupació per a autònoms i pimes: aquests plans de pensions d’empresa estaven bastant reservats a grans companyies i multinacionals, però se n’ha democratitzat l’ús.

Quines són les prestacions del pla de pensions d’empresa?

La principal prestació del pla de pensions és la jubilació del treballador. Això no obstant, es preveuen altres prestacions addicionals per a situacions inesperades com ara mort, incapacitat, dependència, malaltia greu o atur.

Quin tipus d’aportacions es poden dur a terme?

Les aportacions les fan de manera “obligatòria” tant l’empresa com el treballador, d’acord amb el que estableix el reglament del pla de pensions.

També hi ha l’opció que el treballador dugui a terme aportacions “voluntàries”. Això sí, la llei diu que el treballador no pot aportar més de 2,5 vegades el que aporta l’empresa.

Els avantatges dels plans de pensions d’ocupació

Pel que fa al treballador, els plans de pensions d’ocupació gaudeixen d’avantatges fiscals. Es poden deduir fins a 10.000 euros anuals de les aportacions efectuades als plans de pensions d’empresa en l’IRPF. Això sí, d’aquests 10.000 euros, 8.000 han de ser aportacions de l’empresa.

A més, entre altres canvis en la fiscalitat dels plans de pensions privats, s’ha reduït la quantitat aportada al pla que es pot deduir en l’IRPF: 1.500 euros anuals com a màxim.

Aquests canvis contribueixen a fer encara més atractius els plans de pensions d’ocupació per tal que siguin cada vegada una opció més escollida per estalviar de cara a la jubilació.

Els plans de pensions d’empresa també tenen altres beneficis:

  • Disposen de mecanismes d’informació permanent i de fàcil accés les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any, a través d’Internet i caixers electrònics.
  • Compten amb assessorament personalitzat i un gestor del compte, i permeten aportacions voluntàries, en el cas que el pla ho prevegi.

Per la seva banda, les empreses també es beneficien d’alguns avantatges fiscals si ofereixen aquests plans als seus treballadors. Si ho fan, poden pagar menys quotes a la Seguretat Social per cada treballador. El límit se situa en els 1.380 euros l’any, segons les aportacions que duguin a terme.

Puc traspassar un pla de pensions individual a un pla de pensions d’ocupació?

La resposta és sí. Si ja has fet aportacions a un pla de pensions privat, pots transferir-lo a un pla de pensions d’ocupació.

On inverteix el fons de pensions?

VidaCaixa està adherida als Principis per a la Inversió Responsable (PRI), projecte promogut per l’ONU amb l’objectiu de fomentar a escala mundial un conjunt de bones pràctiques que incorpora, entre d’altres, qüestions ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG).

Si em jubilo, puc triar com cobrar les prestacions?

Sí, quan el treballador es jubila pot triar com prefereix rebre les seves prestacions:

  1. En un únic pagament, en forma de capital.
  2. En forma de renda assegurada o financera. Una opció ideal per a les persones que vulguin complementar la pensió pública de jubilació.
  3. Amb un sistema mixt. Es rep una part en capital i l’altra en forma de renda.

La sol·licitud de prestació es pot dur a terme a qualsevol oficina de CaixaBank. Aquesta sol·licitud es pot efectuar en qualsevol moment, després de la jubilació, sense termini de temps.

Quina és la fiscalitat de les prestacions?

Les prestacions dels plans de pensions d’ocupació tributen com a rendiment del treball i s’integren en la base imposable de l’IRPF del treballador. Funciona igual tant per als casos de jubilació com per a les prestacions d’incapacitat o els casos de defunció (per als beneficiaris).

Recapitulant

Els plans de pensions d’empresa, també anomenats plans de pensions d’ocupació, són instruments d’estalvi impulsats per les empreses per als seus treballadors. Tant la companyia com el treballador duen a terme aportacions sistemàtiques per complementar en un futur la seva pensió de jubilació pública.

La fiscalitat d’aquests plans és més favorable que la dels plans de pensions individuals. En el cas dels plans d’ocupació, es poden deduir fins a 10.000 euros l’any (dels quals 8.000 han de ser aportacions de l’empresa) en la declaració de la renda; en el cas dels individuals, aquesta quantitat ha baixat a 1.500 euros. I en el moment de rebre la prestació, tributa com a rendiment del treball a l’hora de declarar els nostres ingressos.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.