baja laboral tipos
La ruta de la teva vida

Què és una baixa laboral i quins tipus n’hi ha?

Juliol 13, 2023 8 min 2 vegades compartit

Quan no pots dur a terme la teva feina per alguna causa justificada, tens dret a la baixa laboral. Aquesta eina legal et permet sostenir-te econòmicament fins que puguis tornar al teu lloc de treball. Per això, és important que coneguis bé tots els aspectes que hi estan relacionats.

En l’àmbit laboral, és important conèixer bé tots els aspectes relacionats amb la baixa laboral, com ara quins són els motius pels quals demanar-la o comprendre els diferents tipus que hi ha. Tant si et trobes en una situació en què et cal sol·licitar-la o bé simplement vols ampliar els teus coneixements sobre el tema, en aquest article t’expliquem fil per randa què és una baixa laboral i la seva classificació dins l’entorn professional. Comencem!

Què és una baixa laboral?

Tal com hem comentat, una baixa laboral es produeix quan no pots dur a terme les funcions per a les quals has estat contractat per la teva empresa. Es tracta d’un instrument legal que et permet cobrar un subsidi mentre no treballes, com a substitució del sou normal que hauries de cobrar per la teva feina habitual.

També s’anomena incapacitat temporal (IT, per les seves inicials) i està prevista com un dret del treballador en la legislació laboral espanyola. És igualment important que sàpigues que, mentre estiguis de baixa, no cobraràs el teu salari, sinó l’esmentat subsidi. Això no obstant, l’empresa on duus a terme les teves funcions continuarà cotitzant per tu.

Quins són els motius més comuns de baixa laboral?

La baixa laboral consisteix en una ajuda econòmica quan el treballador pateix una malaltia o accident que li impedeix desenvolupar la seva activitat laboral amb normalitat. Els motius de la baixa laboral pels quals pots estar incapacitat temporalment per dur a terme la teva feina són les següents:

 • Malaltia provocada per l’activitat laboral.
 • Malaltia comuna. Aquella que es produeix per causes alienes a l’activitat laboral.
 • Accident de treball. Lesions o danys que pateix un treballador com a conseqüència de les activitats que desenvolupa a l’empresa.

Tipus de baixes laborals

En funció dels motius pels quals es pot sol·licitar una incapacitat temporal de treball, trobem diferents tipus de baixes laborals. No és el mateix demanar-la per maternitat que per malaltia o accident. En conseqüència, és rellevant que les coneguis totes.

Les classes d’absència laboral en el món del treball s’agrupen en dos grans blocs que estan vinculats a la causa que les provoca. Aquests dos grans grups són la baixa per contingències comunes i la baixa per contingències professionals. En altres paraules, les malalties que tenen relació directa o no amb l’activitat laboral efectuada per l’afectat.

Baixa per contingències comunes

Sota aquest epígraf s’inclouen les baixes originades per malalties comunes. És a dir, que no estan relacionades amb la feina que duus a terme. Per exemple, són motiu de baixa per contingències comunes una grip o l’embaràs. Al seu torn, aquest bloc engloba diversos tipus de baixes:

 1. Baixa per malaltia comuna. Pots sol·licitar-la, com el seu nom indica, quan pateixes alguna malaltia. Cal que sigui certificada per un metge, que també en determina la durada. En tot cas, no es pot estendre més enllà de 365 dies, llevat que el mateix doctor ho consideri necessari per a la teva completa recuperació. En aquest cas, s’allargarà fins a 180 dies més.
 1. Baixa per maternitat o paternitat. Malgrat que fins fa poc temps eren figures diferents, els darrers canvis legals les han homologat. Com el seu nom indica, pots acollir-t’hi si has de tenir un fill. Tant si n’ets la mare com el pare, tens dret a 16 setmanes de baixa, per fomentar la conciliació familiar, que comencen en néixer el nadó. També en tots dos casos, el subsidi que percebràs és el 100% del teu salari.

Baixa per contingències professionals

A diferència del grup anterior, les baixes que s’inclouen en aquest grup estan motivades directament per la teva activitat laboral. És a dir, són degudes a fets ocorreguts en l’exercici de la teva feina. Al seu torn, s’engloben en dos grans grups:

 1. Baixa per accident de treball. Es dona quan tens algun tipus de contratemps al teu lloc de treball. Per exemple, estàs tallant una peça de fusta i et fas un tall. Sota aquest epígraf també s’inclouen els anomenats accidents in itinere. Reben aquest nom els que tenen lloc mentre vas o tornes de la feina. Els accidents de trànsit en són un bon exemple.
 1. Baixa per malaltia professional. És igual que l’ocasionada per malaltia comuna. L’única diferència és que, en la professional, la malaltia està motivada per la feina que fas o per factors que hi estan vinculats. Per exemple, és el famós cas dels professionals que van treballar amb amiant i, amb el temps, han desenvolupat càncer.

També aquesta última és una baixa mèdica, és a dir, cal que la malaltia sigui certificada per un metge. El temps que dura s’estipula en funció del tipus de malaltia, però els terminis són idèntics als de la baixa per malaltia comuna.

Diferència entre baixa mèdica i baixa laboral

Malgrat que totes dues situacions impliquen una incapacitat temporal per treballar, hi ha diferències entre el que és una baixa laboral i una baixa mèdica. La principal diferència rau en l’enfocament o context en què s’utilitzen aquests termes:

 • La baixa mèdica fa referència al document que et dona un professional sanitari, on indica la incapacitat per dur a terme una activitat laboral a causa d’una malaltia, lesió o un altre estat mèdic. Aquest tipus de baixa té el focus posat en el factor clínic de la incapacitat i el seu propòsit és justificar la necessitat de repòs o tractament mèdic.
 • La baixa laboral d’un treballador s’enfoca més en l’impacte de la incapacitat per treballar i les implicacions que suposen per a l’ocupador i l’empleat.

Tot i que l’enfocament és diferent, a la pràctica tots dos termes se solen utilitzar indistintament.

Requisits de les baixes

Malgrat que cada tipus de baixa té alguns requisits propis, totes n’exigeixen d’altres de comuns. T’explicarem les condicions imprescindibles perquè puguis sol·licitar la baixa:

 • Cal que estiguis donat d’alta a la Seguretat Social. Si la baixa és per malaltia comuna, també has d’haver cotitzat, almenys, 180 dies al llarg dels últims cinc anys. En canvi, si és per contingències professionals, no hi ha termini de cotització. És a dir, pots demanar-la des del primer dia.
 • Cal que presentis un certificat mèdic que expliqui el motiu pel qual demanes la baixa. Així mateix, mentre aquesta duri, hauràs d’aportar comunicats de confirmació per continuar mantenint-la. Finalment, un cop tinguis l’alta mèdica, també hauràs de presentar-la i tornar al teu lloc de treball en un termini de 24 hores.

Quant cobraràs mentre estiguis de baixa laboral?

Per explicar-te quant percebràs durant una baixa, hem de diferenciar entre la produïda per contingències comunes i la provocada per les professionals.

Pel que fa a la primera, els tres primers dies estan exempts de pagament. A partir del quart, cobraràs el 60% de la teva base reguladora fins al vintè dia. Si la baixa s’estén més de 21 dies, rebràs el 75% de la base esmentada fins que t’incorporis. Això no obstant, en les baixes ocasionades tant per maternitat com per paternitat, com ja t’hem dit, sempre percebràs el 100% del salari.

En canvi, quan la baixa estigui motivada per contingències professionals, començaràs a cobrar l’endemà del dia de la baixa a la feina i percebràs sempre el 75% de la base reguladora. Com ja deus saber, aquesta última és el barem que apareix a la teva nòmina i que la Seguretat Social fa servir per calcular les prestacions que et corresponen, per exemple, per a la teva jubilació. A VidaCaixa disposem de productes d’estalvi per ajudar-te en el moment en què et retiris. Descobreix què és i com funciona un pla de pensions i comença a tenir cura del teu futur.

D’altra banda, el subsidi de baixa és abonat per la mútua d’accidents de treball o per la Seguretat Social a partir del setzè dia. Fins llavors, és la teva empresa qui paga.

Recapitulant

La baixa laboral és un subsidi que et permet cobrar una part important del teu salari mentre no pots dur a terme la teva feina per un accident, una malaltia o per un motiu més feliç, com tenir un fill. Si et trobes en algun d’aquests casos, anima’t a sol·licitar-la.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.