pension maxima y minima
Assegura la teva jubilació

Com són les pensions màximes i mínimes el 2023

Abril 21, 2023 8 min 4 vegades compartit

El sistema de pensions a Espanya és un dels pilars del nostre estat del benestar. Són, bàsicament, prestacions públiques que cobreixen les necessitats econòmiques de les persones per situacions com la jubilació o una baixa per maternitat/paternitat, però també són indispensables per cobrir aquells que pateixen una incapacitat per accident, malaltia o per mort.   

Com ja saps, la reforma de les pensions, que va començar el 2013 i acabarà el 2027, augmenta l’edat de jubilació i els anys cotitzats cada any. L’evolució de l’esperança de vida i l’envelliment de la població espanyola són els responsables d’aquests augments. Amb aquesta situació de canvi constant, és normal que anem perduts a l’hora de saber la pensió que rebrem. Per això, hem preparat aquest article amb totes les modificacions en les prestacions i els canvis en les pensions màximes i mínimes per a aquest 2023. 

Les pensions a Espanya

Actualment a Espanya hi ha més de 9 milions de persones que reben alguna mena de pensió a Espanya, principalment de jubilació, això es tradueix en un desemborsament de més d’11.000 milions d’euros mensuals per a l’Administració. La despesa en pensions contributives suposa l′11,7 % del producte interior brut (PIB) en els últims mesos.

Abans de començar, una petita observació: distingirem entre pensions contributives i no contributives. Les pensions contributives són prestacions econòmiques de durada indefinida que reben les persones que hagin cotitzat un mínim d’anys a la Seguretat Social.

D’altra banda, hi ha les pensions no contributives, que reben les persones que hagin cotitzat menys del temps necessari o mai, però que es trobin en situació de necessitat o no tinguin prou recursos per subsistir.

Pensions màximes i mínimes el 2023

Pel que fa a les pensions màximes i mínimes aquest 2023, han augmentat les contributives un 8,5 % i les no contributives un 15 %. Un increment força elevat, que es correspon amb la pujada de l’IPC (Índex de Preus de Consum).

En general, els pensionistes reben 14 pagues cada any, una al mes i dues més extraordinàries. Aquest 2023, les pensions màximes i mínimes han pujat de la següent manera: 

 • Pensió màxima: 3.058,81 euros al mes (42.823,34 euros anuals). 
 • Pensió mínima:
  • Jubilació per a majors de 65 anys: 783,10 euros al mes si la persona no té cònjuge a càrrec (10.963,40 euros anuals) i 890,5 euros mensuals si en té (12.467 euros anuals). 
  • Per als menors de 65 anys: 732,6 euros al mes si la persona no té cònjuge al seu càrrec (10.256,40 euros anuals) i 905,9 euros si en té (12.682 euros anuals).

Dit d’una altra manera, cap persona que es beneficiï d’una pensió pública el 2023 no podrà rebre més de 3.058,81, ni menys de 675,7 euros al mes. 

Pel que fa a la pensió no contributiva, independent de les pensions màximes i mínimes, és de 484,61 euros al mes (6.784,54 euros anuals). 

Cobrar les pensions màximes i mínimes

Veurem aquestes xifres més detalladament i els requisits que has de complir per cobrar la pensió màxima o la mínima aquest 2023. 

Com accedir a la pensió màxima?

Accedir a la pensió màxima, en termes més tècnics, vol dir arribar al 100 % de la base reguladora, que és el barem que s’empra per calcular les prestacions. El requisit principal és haver cotitzat, com a mínim, 37 anys i nou mesos i tenir 65 anys. Algunes persones podrien optar a una prestació més gran, però aquest màxim és el límit.

Calcular l’import d’una pensió és senzill, però cal saber-ne tres dades: l’edat, els anys cotitzats i la base reguladora. La base reguladora es calcula gràcies a les bases de cotització, és a dir, el salari mensual brut dels últims 25 anys anteriors al mes previ a accedir a la pensió. 

A partir de l’any 2022, la base reguladora es calcula dividint per 350 les bases de cotització dels 300 mesos anteriors al mes previ a accedir a la pensió. D’una manera més gràfica, el càlcul quedaria així: 

Base reguladora = bases de cotització dels últims 300 mesos ÷ 350

En qualsevol cas, la Seguretat Social disposa d’un simulador gratuït perquè puguis calcular la quantia de la pensió de jubilació i l’edat a la qual podràs optar-hi. Aquesta eina permet fins i tot comparar diferents supòsits per planificar quina de les possibles tipologies de jubilació existents és l’adequada en el teu cas.

Les pensions mínimes

A l’extrem contrari, una de les garanties de l’Estat del Benestar a Espanya és assegurar una paga bàsica per a les persones que no arribin a un mínim d’ingressos per subsistir. En aquest cas, hi ha diversos supòsits i varien en funció de l’edat del pensionista o la presència o no de càrregues familiars.

 • Pensió de jubilació

Com hem vist, per als més grans de 65 anys, la pensió mínima de jubilació és de 783,10 euros al mes si la persona no té cònjuge al seu càrrec (10.963,40 euros anuals) i 966,20 euros mensuals si en té (13.526,80 euros anuals). Pel que fa als menors de 65 anys, la pensió mínima de jubilació és de 732,6 euros al mes si la persona no té cònjuge al seu càrrec (10.256,40 euros anuals) i 905,9 euros si en té (12.682 euros anuals) .

 • Pensió per invalidesa i incapacitat
  • Incapacitat parcial permanent: quan el treballador té una discapacitat del 33 % com a mínim en la seva activitat laboral, rep un pagament únic. Això és així perquè aquesta incapacitat és compatible amb la feina que fa o una altra de diferent. 
  • Incapacitat total permanent: quan el treballador està inhabilitat per exercir les tasques habituals, però no per fer-ne d’altres, té dret a rebre una pensió vitalícia. Les mínimes del 2023 són entre 8.082 i 8.012 euros anuals per a menors de 60 anys; entre 12.682,60 i 9.695,00 euros anuals per a treballadors d’entre 60 i 64 anys, i entre 12.467 i 9.590 per a treballadors de més de 65 anys.
  • Incapacitat absoluta permanent: quan el treballador està inhabilitat per exercir qualsevol professió, té dret a rebre una prestació vitalícia. Les pensions mínimes per al 2023 són 13.526,80 euros anuals per a persones amb cònjuge al seu càrrec i 10.963,40 euros anuals per a persones sense cònjuge. I de 10.406,20 euros anuals per a qui tingui cònjuge, però no estigui al seu càrrec.
  • Gran invalidesa: quan el treballador necessita l’assistència d’una altra persona per als actes quotidians de la vida, té dret a rebre una prestació vitalícia. Les pensions mínimes per al 2023 són 20.290,20 euros anuals per a persones amb cònjuge a càrrec, 16.445,80 euros anuals per a persones sense cònjuge. I 15.610 euros anuals per a qui tingui cònjuge, però no estigui al seu càrrec.
 • Pensió de viduïtat

La pensió de viduïtat mínima el 2023 és de 905,90 euros mensuals (12.682,60 l’any) si té familiars al seu càrrec. En cas que el beneficiari d’aquesta pensió tingui 65 anys o una discapacitat igual o superior al 65 %, serà de 783,10 euros mensuals (10.963,40 l’any). Si el pensionista té de 60 a 64 anys, cobrarà 732,60 euros mensuals (10.256,40 l’any), mentre que si és menor de 60 anys, 593,30 euros mensuals (8.306,20 l’any). 

 • Pensió d’orfandat

Pel que fa a la pensió d’orfandat, el 2023, el mínim serà de 239,5 euros mensuals per beneficiari (3.353 euros l’any). En cas d’orfandat absoluta, aquest mínim augmenta als 832,80 euros mensuals per beneficiari (11.659,2 euros l’any). 

Per als menors de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 65 %, serà de 470,90 euros mensuals (6.592,60 l’any). 

Les pensions mínimes i màximes el 2023: recapitulem

Ja ho hem vist, a causa de l’augment de l’IPC, tant les pensions màximes com les mínimes han augmentat aquest 2023. A més, la reforma de les pensions fa que canviïn cada any les edats mínimes i el nombre d’anys cotitzats. 

És lògic perdre’s entre tants supòsits, amb la variació d’anys mínims, edats i modificacions, per això cal informar-se i situar-se cada any per saber com estan les pensions màximes i mínimes i els requisits per sol·licitar-les. No perdis de vista el nostre blog. 

Simuladors i calculadores

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.