pension maxima y minima
Assegura la teva jubilació

Com són les pensions màximes i mínimes el 2022

Maig 25, 2021 7 min 2 vegades compartit

El sistema de pensions a Espanya és un dels puntals del nostre Estat del Benestar. Són, bàsicament, prestacions que cobreixen les necessitats econòmiques de les persones per situacions esperades, com la jubilació o una baixa per maternitat/paternitat, o inesperades, com ara un accident, malaltia o mort.

Com ja saps, la reforma de les pensions, que va començar el 2013 i s’acabarà el 2027, fa que augmenti l’edat de jubilació i els anys cotitzats cada any. L’evolució de l’esperança de vida i l’envelliment de la població espanyola són els responsables d’aquests augments. Amb aquesta situació de canvi constant, és normal que anem perduts a l’hora de saber la pensió que rebrem. Per això hem preparat aquest apunt, amb totes les modificacions en les prestacions i els canvis en les pensions màximes i mínimes per a aquest 2022.

Les pensions a Espanya

Actualment a Espanya hi ha prop de 9 milions de persones que reben algun tipus de pensió, principalment de jubilació, la qual cosa es tradueix en 10.000 milions d’euros mensuals per a l’Administració.

Abans de començar, una petita observació: distingirem entre pensions contributives i no contributives. Les pensions contributives són prestacions econòmiques de durada indefinida que reben les persones que han cotitzat un mínim d’anys a la Seguretat Social.

D’altra banda, hi ha les pensions no contributives, que reben les persones que han cotitzat menys del temps necessari o mai, però que es troben en situació de necessitat o no tenen prou recursos per subsistir.

Pensions màximes i mínimes el 2022

Pel que fa a les pensions màximes i mínimes aquest 2022, han augmentat les contributives un 2,5% i les no contributives un 3%. Un increment bastant alt, que es correspon amb la pujada de l’IPC (Índex de Preus de Consum).

En general, els pensionistes reben 14 pagues l’any, una al mes i dues més d’extraordinàries. Aquest 2022, les pensions màximes i mínimes han pujat de la manera següent:

 • Pensió màxima: 2.819,19 euros al mes (39.468,66 euros anuals).
 • Pensió mínima:
  • Per als més grans de 65 anys: 721,7 euros al mes si la persona no té cònjuge a càrrec (10.103,8 euros anuals) i 890,5 euros mensuals si en té (12.467 euros anuals).
  • Per als menors de 65 anys: 675,2 euros al mes si la persona no té cònjuge a càrrec (8.102,4 euros anuals) i 834,9 euros si en té (10.018,8 euros anuals).

Dit d’una altra manera, cap persona que es beneficiï d’una pensió podrà rebre més de 2.819,19 ni menys de 675,7 euros al mes.

Pel que fa a la pensió no contributiva, independent de les pensions màximes i mínimes, és de 421,4 euros al mes (5.899,6 euros anuals). 

Cobrar les pensions màximes i mínimes

Seguidament veurem aquestes xifres més en detall i els requisits que has de complir per cobrar la pensió màxima o la mínima aquest 2022.

Com es pot accedir a la pensió màxima?

Accedir a la pensió màxima, en termes més tècnics, vol dir arribar al 100% de la base reguladora, que és el barem que s’utilitza per calcular les prestacions. El requisit principal és haver cotitzat, almenys, 37 anys i sis mesos i tenir 65 anys d’edat. Certes persones podrien optar fins i tot a una prestació més gran, però aquest màxim actua com a límit.

Calcular l’import d’una pensió és senzill, però hem de saber tres dades: l’edat, els anys cotitzats i la base reguladora. La base reguladora es calcula gràcies a les bases de cotització, és a dir, el salari mensual brut, dels últims 25 anys anteriors al mes previ al moment d’accedir a la pensió.

A partir de l’any 2022, la base reguladora es calcula dividint per 350 les bases de cotització dels 300 mesos anteriors al mes previ al moment d’accedir a la pensió. D’una manera més gràfica, el càlcul quedaria així:

Base reguladora = bases de cotització dels últims 300 mesos ÷ 350

En tot cas, la Seguretat Social disposa d’un simulador gratuït perquè puguis calcular la quantia de la teva pensió de jubilació i l’edat a la qual podràs optar-hi. Aquesta eina permet fins i tot comparar diferents supòsits per planificar quina de les possibles tipologies de jubilació existents és l’adequada si s’escau.

Les pensions mínimes

A l’extrem contrari, una de les garanties de l’Estat del Benestar a Espanya és assegurar una paga bàsica per a les persones que no arribin a un mínim d’ingressos per subsistir. En aquest cas, hi ha diversos supòsits, i varien en funció de l’edat del pensionista o la presència o no de càrregues familiars.

 • Pensió de jubilació

Com hem vist, per als més grans de 65 anys, la pensió mínima de jubilació és de 721,7 euros al mes si la persona no té cònjuge a càrrec (10.103,8 euros anuals) i 890,5 euros mensuals si en té (12.467 euros anuals). Pel que fa als menors de 65 anys, la pensió mínima de jubilació és de 675,2 euros al mes si la persona no té cònjuge a càrrec (8.102,4 euros anuals) i 834,9 euros si en té (10.018,8 euros anuals).

 • Pensió per invalidesa i incapacitat
  • Incapacitat parcial permanent: quan el treballador té una discapacitat d’almenys el 33% en la seva activitat laboral rep un pagament únic. Això és així perquè aquesta incapacitat és compatible amb la feina que desenvolupa o una altra de diferent.
  • Incapacitat total permanent: quan el treballador està inhabilitat per exercir les seves tasques habituals però no per dur-ne a terme d’altres, té dret a rebre una pensió vitalícia. Les mínimes el 2022 són entre 7.448 i 7.383,6 euros anuals per a menors de 60 anys, entre 11.688,6 i 8.934,8 euros anuals per a treballadors d’entre 60 i 64 anys i entre 12.467 i 9.590 per a treballadors de més de 65 anys.
  • Incapacitat absoluta permanent: quan el treballador està inhabilitat per exercir qualsevol professió té dret a rebre una prestació vitalícia. Les pensions mínimes per al 2022 són de 12.467 euros anuals per a persones amb cònjuge a càrrec i 10.103,8 euros anuals per a persones sense cònjuge. I de 9.590 euros anuals per a qui tingui cònjuge però no estigui al seu càrrec.
  • Gran invalidesa: quan el treballador necessita l’assistència d’una altra persona per als actes quotidians de la vida, té dret a rebre una prestació vitalícia. Les pensions mínimes per al 2022 són de 18.701,2 euros anuals per a persones amb cònjuge a càrrec i 15.156,4 euros anuals per a persones sense cònjuge. I de 14.385 euros anuals per a qui tingui cònjuge però no estigui al seu càrrec.
 • Pensió de viduïtat

La pensió de viduïtat mínima el 2022 és de 834,9 euros mensuals (11.688,6 l’any) si té familiars al seu càrrec. En el cas que el beneficiari d’aquesta pensió tingui 65 anys o una discapacitat igual o superior al 65%, serà de 721,7 euros mensuals (10.103,8 l’any). Si el pensionista té de 60 a 64 anys cobrarà 675,2 euros mensuals (9.452,8 l’any), mentre que si és menor de 60 anys, 546,8 euros mensuals (7.655,2 l’any).

 • Pensió d’orfandat

Pel que fa a la pensió d’orfandat, el 2022, el mínim serà de 220,7 euros mensuals (3.089,8 euros l’any). En cas d’orfandat absoluta, aquest mínim augmenta als 637,93 euros mensuals (7.655,16 euros l’any).

Per als menors de 18 anys amb discapacitat igual o superior al 65% serà de 434 euros mensuals (6.076 l’any).

Les pensions mínimes i màximes el 2022: recapitulant

Ja ho hem vist: a causa de l’augment de l’IPC, tant les pensions màximes com les mínimes han augmentat aquest 2022. A més, la reforma de les pensions fa que canviïn cada any les edats mínimes i el nombre d’anys cotitzats.

És lògic perdre’s entre tants supòsits, anys mínims, edats i modificacions; per això és important situar-se cada any per saber com estan les pensions màximes i mínimes i els requisits per sol·licitar cadascuna.

Temes relacionats