evolucion 940X480
Ser jove i estalviar és possible

Evolució de les pensions a Espanya

Setembre 5, 2023 5 min 2 vegades compartit

És inevitable, el futur del sistema públic de pensions preocupa cada cop més els espanyols. A més, l’augment del cost de vida ha fet necessari un increment de les pensions els últims anys. 

Quant gasta l’Estat en pensions a l’any? Com ha evolucionat aquesta despesa els últims anys? En aquest article veurem totes aquestes qüestions il·lustrades amb taules de pujada de les pensions per anys i tipus. Som-hi!

Com han evolucionat les pensions els últims anys?

Segons les últimes dades publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social que recull l’estudi d’EpData, la despesa total de pensions el juny de 2023 a Espanya ha estat d’11.997,2 milions d’euros, que suposa un augment del 10,76 % respecte al mateix mes el 2022. Les pensions de jubilació suposen la despesa principal, seguides de les pensions de viduïtat, incapacitat permanent, orfandat i les de favor familiar. Els últims 12 mesos, fins al maig de 2023, la despesa en pensions contributives a Espanya ha suposat un 11,7 % del PIB. Conclusió? Cada cop es paguen més pensions, i és que cada vegada hi ha més pensionistes. A continuació us mostrem una taula amb la pujada de les pensions els últims anys:

Taula de pujada de pensions els últims anys

Taula de pujada de pensions els darrers anys

Nombre de pensions i pensionistes

El juny de 2023 s’han registrat 10,04 milions de pensions, un 1,05 % més comparat amb els 9,94 milions de pensions del mateix mes de 2022.

Nom de pensions i pensionistes

Taules de pujada dels diversos tipus de pensions per anys

Per poder analitzar millor l’evolució històrica de les pensions a Espanya, diferenciarem entre els diversos tipus de pensions. Com hem comentat, les pensions de jubilació són les que acumulen més despesa, 8.740,261 milions d’euros el juny de 2023. Les segueixen les de viduïtat (2.002,194 milions), les d’incapacitat permanent (1.059,75 milions), les d’orfandat (163,392 milions) i les de favor familiar (31,601 milions).

Taules de pujada dels diversos tipus de pensions per anys

A continuació repassem, a través de taules de pujada de les pensions per any, la despesa segons el tipus de pensió:

Pensió de jubilació

Mes i anyDespesa en pensions de jubilació (milions d’euros)
Febrer 20135.250
Febrer 20176.116
Febrer 20227.775
Febrer 20238.675

Pensió de viduïtat

Mes i anyDespesa en pensions de viduïtat (milions d’euros)
Febrer 20131.433
Febrer 20171.514
Febrer 20221.820
Febrer 20231.994

Pensió d’incapacitat permanent

Mes i anyDespesa en pensions d’incapacitat (milions d’euros)
Febrer 2013847
Febrer 2017880
Febrer 2022985
Febrer 20231058

Pensió d’orfandat

Mes i anyDespesa en pensions d’orfandat (milions d’euros)
Febrer 2013110
Febrer 2017128
Febrer 2022149
Febrer 2023162

Pensió de favor familiar

Mes i anyDespesa en pensions de favor familiar (milions d’euros)
Febrer 201318
Febrer 201721
Febrer 202228
Febrer 202331

Evolució històrica de les pensions màximes i mínimes a Espanya

De la seva banda, i seguint la mateixa tònica, les pensions màximes i mínimes també han experimentat una evolució important els darrers anys. Aquesta evolució a l’alça s’ha vist marcada especialment des de principi de 2023 amb la revaloració general de les pensions que ha abonat la Seguretat Social. Així, les pensions contributives pugen un 8,5 % corresponent a l’IPC mitjà de l’any anterior i les no contributives de jubilació i invalidesa i l’ingrés mínim vital s’han incrementat en un 15 % aquest any 2023.

Pensió mínima

La Seguretat Social estableix un mínim per a les pensions contributives. Aquest límit es fixa cada any i varia en funció de certes condicions del pensionista (edat, càrregues familiars, ingressos…). Així, la pensió mínima el 2023 és la de jubilació de menors de 65 anys i cònjuge no a càrrec, que ascendeix a 10.406,20 euros anuals repartits en 14 pagues de 743,30 euros al mes. 

De 2018 a 2023, la pensió mitjana de jubilació ha augmentat un 25 %

Pensió màxima

La pensió màxima el 2023 se situa en un total de 42.823,34 euros anuals repartits en 14 pagues de 3.058,81 euros mensuals. En canvi, el 2017, la quantitat anual era de 36.031,80 euros i la mensual, de 2.573,70.

Recapitulem

La despesa en pensions a Espanya ja és un 11,7 % del PIB. El juny de 2023 s’ha gastat 11.997,198 milions d’euros comptant totes les pensions, un 10,76 % més respecte al mateix mes del passat any. Pel que fa al nombre de pensionistes, el febrer de 2022 el nombre ascendia a 9,91 milions, un 1,3 % més comparat amb els 9,78 milions del mateix mes de 2021. El juny de 2023 el nombre total de pensionistes a Espanya ascendeix a 10,04 milions

Aquest breu recorregut per les quanties de les pensions durant els últims anys ens serveix per apreciar com evoluciona el sistema de pensions, la despesa i el nombre de pensionistes. A causa de l’augment de l’esperança de vida i de l’envelliment de la població, cada vegada hi ha més pensionistes i, per tant, paguem més pensions, que al seu torn han d’adequar-se a l’augment del cost de vida. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.