940×480 autonoma
Assegura la teva jubilació

Tot el que necessites conèixer sobre un PIES

Abril 15, 2021 5 min 35 vegades compartit

El PIES o Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic és un producte d’assegurances que permet generar, de manera molt còmoda, un capital al llarg del temps que pot servir com a complement de la pensió pública de la jubilació.

Aquest producte ofereix la possibilitat d’estalviar en diverses carteres, com ho fa el ​Pla Futur Flexible de VidaCaixa​, ja que es pot dur a terme una combinació d’actius segons el perfil de risc i les necessitats d’inversió de cada client.

Quan cal començar a estalviar?

Segons explica Jordi Gual, Director Executiu de Planificació Estratègica i Economista en Cap de CaixaBank, “és convenient començar molt aviat a estalviar de cara a la jubilació; cada mes és aconsellable separar de la nòmina una quantitat que vagi a un altre compte i que no es toqui. Amb aquest compte s’estalvia i, gràcies a la màgia de l’interès compost, es va acumulant un estalvi que es pot utilitzar en el moment de la jubilació”. I afegeix: “Com més aviat es comenci a estalviar per a la jubilació, millor”.

Aquestes són algunes de les característiques del PIES que cal tenir en compte:

 • Límits: No s’hi poden aportar més de 2.000 euros anuals i les aportacions no poden superar els 240.000 euros.

 • Diversificació: El PIES ofereix la possibilitat d’estalviar en diverses carteres, de manera que es pot dur a terme una combinació d’actius segons el perfil de risc i les necessitats d’inversió de cada client. El PIES risc prenedor, per exemple, és producte en format ​Unit Linked que permet la inversió en una o diverses carteres amb diferent perfil de risc en funció del perfil de l’inversor i els anys pendents de la inversió. En aquest cas, el risc de la inversió és assumit pel prenedor del producte.

 • Prima: Pot ser única o periòdica i no té cap impacte fiscal. Mentre no es rescata l’operació, els rendiments que es generen no estan subjectes a l’IRPF.

 • Rescat: Pot ser total o parcial i es pot efectuar ​en qualsevol moment​. Els interessos generats es consideren rendiment del capital mobiliari, el qual està subjecte a retenció a compte de l’IRPF. En el rescat es recupera el valor liquidatiu de la inversió vinculada en el moment en què es produeix el rescat. Així mateix, si el contracte té una antiguitat de 10 anys o més, es pot constituir una renda vitalícia, la qual disposa d’importants avantatges fiscals.

 • Interès garantit a llarg termini: En un ​PIES garantit s’ofereix un tipus d’interès fix anual o plurianual amb la garantia de l’asseguradora.

 • Renda vitalícia: El PIES serveix per aconseguir una renda vitalícia assegurada de cara a la jubilació. Si es percep la prestació en forma de renda vitalícia, una part de la renda es considera rendiment del capital mobiliari i s’hi aplica el tipus de retenció a compte vigent en cada moment. Aquesta eina disposa de notables avantatges fiscals. Quins són? D’una banda, cal tenir en compte que aquest producte d’estalvi sistemàtic té tots els seus rendiments exempts de tributar, sempre que el seu ús sigui per rebre una renda vitalícia després de rescatar-lo. En cas contrari es perden aquests beneficis fiscals.

 • Diferències entre els PIES i els plans de pensions: Els plans de pensions i els PPA tenen el seu avantatge fiscal en el moment de l’aportació, no en el moment de la prestació. Els plans de pensions i PPA disposen de liquiditat limitada per normativa, mentre que els PIES tenen liquiditat en tot moment sense necessitat que hi concorri un supòsit específic.

 • Risc: El risc del producte determinarà que tingui més o menys rendibilitat. Cal tenir en compte, en el mateix sentit, que, d’acord amb la reforma fiscal que va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2015, els anys que han de transcórrer des que es realitza la primera aportació fins al seu rescat s’han reduït dels 10 anys fins als cinc actuals. Altres aspectes destacables són que el PIES, pel fet de tractar-se d’una renda vitalícia, queda exempt de tributar en un percentatge elevat d’aquesta renda, que en alguns casos pot arribar al 92%. La prima més antiga en un PIES ha de tenir almenys 10 anys.

La decisió de contractar un d’aquests productes per complementar la jubilació dependrà, exclusivament, de les circumstàncies personals de cadascú. Per això, el més convenient és buscar un assessorament adequat per garantir un pla d’estalvi que permeti mantenir la qualitat de vida un cop jubilats.

Més informació:

Per què funcionen tan bé les AIELT i els PIES?

Què implica designar beneficiaris d’un pla de pensions, un PIES o una AIELT? 

Temes relacionats
¿Tienes alguna duda?
 1. Buen día, querría saber como se transfieren fondos de mi cuenta PIAS a mi otra cuenta. En el momento de abrir la PIAS me dijeron que tenía disponibilidad inmediata.
  Muchas gracias por la información.
  Un saludo

  1. Hola Eduardo,Efectivamente, tal y como te han informado en la oficina, el PIAS que tienes contratado es de liquidez inmediata. Para cualquier consulta adicional, puedes contactar con tu oficina de CaixaBank.  

 2. Hola,

  Volia saber si al tenir contractat un PIEs tens la opció de declarar en la Renta el mateix concepte que ho fa els plans de pensions. O si és el cas, la seva fiscalitat no té afectes en les deduccions fiscals. Gràcies.

 3. Si venc una segona residència per 71.000€ (bruts, sense descomptar preu de compra ni despeses venda) i reinvirteixo 50.000€ en una renda vitalicia i 20.000 en un PIES, Com quedaria la meva Declaració de Renda???? seria con que reinverteixo 70.000€ Gracies per tot.

  1. Hola Jose Luis,segons les condicions per a la contractació d'una renda vitalícia per reinversió, cal que el total de la venda sigui destinada a contractar la renda vitalícia, tens totes les condicions en el següent link de l'Agència Tributària.