Assegura la teva jubilació

Què és una renda vitalícia i com funciona?

Desembre 28, 2023 6 min 33 vegades compartit

Quan comencem a pensar en el nostre futur, sobretot en el moment de la jubilació, és normal preguntar-nos quina serà l’edat en què ens retirarem, la pensió màxima a què podem optar o els anys que hauríem de cotitzar. 

A partir de totes aquestes respostes podem començar a planificar i prendre decisions que ens ajudin a tenir una jubilació còmoda i tranquil·la. Invertir una part dels estalvis quan acabi la nostra etapa professional és important per complementar la pensió pública de jubilació. Una de les opcions que cal tenir en compte per planificar el futur és la renda vitalícia. 

Què és una renda vitalícia? Com funciona? Pot ser heretable una renda vitalícia? En aquest article, et resoldrem tots aquests dubtes per saber si aquest producte financer et convé. Som-hi!

Què és una renda vitalícia?

Una renda vitalícia és un producte financer a llarg termini que transforma els nostres estalvis en ingressos mensuals per a tota la vida. En definitiva, una eina que garanteix una vellesa tranquil·la i sense ensurts. Normalment, una renda vitalícia es contracta per compensar la pensió de jubilació i mantenir així un determinat nivell de vida i poder adquisitiu. 

Després de planificar la jubilació i estalviar durant anys per gaudir del temps lliure, de la família i de les nostres aficions, és important tenir controlat tot el patrimoni que hàgim acumulat i pensar com gestionar-lo. Així, podrem treure tot el suc als nostres estalvis i disposar-ne com millor ens convingui. Aquesta és la funció principal de la renda vitalícia: transformar l’estalvi en un ingrés mensual per a tota la vida.

Una renda vitalícia té com a objectiu cobrir una davallada dels ingressos, per exemple quan ens jubilem, o bé quan les despeses s’incrementen, sigui per qüestions de salut o perquè volem disposar de més temps d’oci. La renda vitalícia és la solució òptima perquè té molts avantatges: pagues menys impostos, pots fer-la servir amb flexibilitat si necessites més o menys renda, i fins i tot pots planificar eficientment l‘herència.

Aleshores, la renda vitalícia és heretable?

Un altre dels grans beneficis de la renda vitalícia és que no només ens protegeix a nosaltres, també pot protegir els nostres éssers estimats. Així, els nostres estalvis poden ajudar-nos a tenir més estabilitat econòmica familiar. Sí, la renda vitalícia és heretable, però amb alguns matisos; ara els veurem. 

Hi ha clàusules especials perquè, en cas de mort, la renda vitalícia es pugui incloure en l’herència. Una renda vitalícia es pot heretar de diverses maneres:

  • Contractant dos titulars: en aquest cas, la renda mensual s’abona mentre visqui un dels dos. Aquest últim haurà de tributar a l’impost de successions i donacions, i continuarà cobrant la totalitat de la renda, sense que se li apliqui retenció a la meitat de la renda.
  • Nomenar en el contracte un hereu, que, en cas de defunció, cobrarà en pagament únic o en forma de renda un percentatge de la prima aportada pel difunt.

Com funciona una renda vitalícia?

El funcionament d’una renda vitalícia és molt senzill. La persona fa una aportació inicial única (generalment elevada) a l’asseguradora. Després, a partir de la data prèviament pactada, l’asseguradora va aportant a la persona una quantitat mensual, també fixada, de manera constant fins al moment de la seva mort. 

Hi ha dos tipus de rendes vitalícies:

  • Rendes immediates: el beneficiari comença a cobrar al mes següent d’haver fet el pagament únic. La quantitat mensual que rebrà depèn de factors com l’edat, el sexe (l’esperança de vida de les dones és més gran que la dels homes), l’esperança probable de vida i el total del capital dipositat.
  • Rendes diferides: el beneficiari comença a cobrar a partir de la data acordada al contracte. Per exemple, una persona de 50 anys que contracti una renda vitalícia pot decidir cobrar-la d’aquí a 15 anys, és a dir, als 65 anys. 

Beneficis de les rendes vitalícies

Contractar aquest producte financer permet obtenir una pensió vitalícia, sinònim de tranquil·litat i benestar per als anys de jubilació. A banda, les rendes vitalícies compten amb alguns avantatges que convé tenir en compte:

  • Genera interessos. Això significa que amb el pas del temps, els diners que has invertit en la renda vitalícia generen guanys addicionals. És una altra de les raons per les quals convé contractar-ne una i no, per exemple, tenir un compte corrent i fer servir els diners a poc a poc. Això sí, la rendibilitat d’aquest producte acostuma a estar entre l’1% i l’1,5% anual. Cada contracte i companyia d’assegurances té la seva pròpia taxa de rendiment.
  • Tributació de la renda vitalícia: Un altre dels avantatges fiscals de la renda vitalícia és que quan la perceps, només pagues impostos sobre les primes que has anat incloent i no sobre la rendibilitat que ha generat en el temps. 

A més, tributa com a rendiment del capital mobiliari. Això vol dir que el percentatge de l’impost que cal pagar en recuperar els estalvis va disminuint amb l’edat. Així, com més esperis per cobrar la renda, més benefici fiscal obtindràs. 

Finalment, com més aviat millor contractis la renda vitalícia, més alta serà la renda mensual. Així ho podem veure a l’exemple següent, que mostra una renda vitalícia contractada amb una aportació de 100.000 € i cobrament mensual de la renda:

Exemple de renda vitalícia amb aportació inicial de 100.000 euros

XlAJmOX8zIP2g0KGcWreCXmRcLyO1g z2na8cBEqcg 2m0 G0BSKepQm42SJcnkehidMCellQDrlfUNonc862lNVPDONXHr cryFuBz
Exemple de renda mensual vitalícia
Edat de constitució de la rendaRenda mensual bruta*Rendibilitat brutaRendibilitat equivalent a un dipòsit a termini fix**
65 anys75 anys86 anys

Recapitulem

Ja ho hem vist, una renda vitalícia pot ser una opció molt beneficiosa en circumstàncies concretes, com ara vendre un habitatge o per complementar la pensió pública de jubilació. 

Ara que ja saps què és una renda vitalícia i els beneficis fiscals que et pot aportar, podràs decidir si és un producte financer que et convé. Això sí, recomanem que consultis el teu cas amb un expert o amb el teu banc de confiança, sobretot si no tens uns coneixements financers bàsics. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.