metodes i consells estalvi
Ser jove i estalviar és possible

Què és l’estalvi? Concepte i tipus

Abril 6, 2020 9 min 10 vegades compartit

L’estalvi és una de les màximes preocupacions i potser una de les variables més importants a l’hora de planificar un futur. A més, l’estalvi és un aspecte que varia en funció de cada situació i dels objectius que es vulguin aconseguir.

Els començaments són una part molt important de tota mena de processos, fins i tot també per al de l’estalvi. Ara bé, a l’hora de plantejar-nos com podem estalviar per al futur, sorgeixen moltes qüestions per a les quals, a més, hi ha múltiples respostes en funció de la manera com s’enfoqui el concepte d’estalvi.

Et preguntes quina quantitat cal destinar a l’estalvi? T’agradaria saber com pots aconseguir que part dels diners quedin ben resguardats per a un futur? En aquest apunt veurem què és l’estalvi, els tipus que hi ha en funció dels objectius marcats i, a més, parlarem sobre diferents tipus de mètodes d’estalvi que hi ha. Si vols solucionar tots aquests dubtes abans de començar amb un pla d’estalvi, continua llegint!

Què és l’estalvi?

El diccionari recull diverses definicions del verb estalviar, entre les quals destaquem les següents:

 • “Reservar una part dels ingressos ordinaris”.
 • “Guardar diners com a previsió per a necessitats futures”.
 • “Evitar una despesa o consum més gran”.

Malgrat que el concepte d’estalvi pot ser vist com un gest diari o fins i tot passar desapercebut, es tracta d’un aspecte que pot marcar el nostre futur de manera determinant.

A grans trets, entenem l’estalvi com un comportament amb el qual contenim les nostres despeses, reservem de manera periòdica part dels nostres ingressos o els invertim. Ara bé, independentment del comportament d’estalvi que prioritzem, l’important per poder aconseguir fer-ho realitat és posar-se objectius.

Objectius: clau per estalviar per al futur

Ens sap greu revelar-vos que no hi ha una fórmula màgica per ser un bon estalviador. Això no obstant, el secret rau a analitzar la situació i trobar el millor camí. Per fer-ho, és essencial autoanalitzar-se i ser conscients de tres aspectes:

 • quins hàbits de consum seguim
 • quines despeses són imprescindibles
 • quines despeses podem retallar.

Conèixer aquests detalls ens ajudarà a crear un pla d’estalvi a mida i adaptat a les nostres necessitats. Per això, recomanem planificar, organitzar i apuntar (sigui en paper o en alguna aplicació pensada per a això) les despeses, de manera que puguis conèixer els tres aspectes essencials. Un cop ho aconsegueixis, el següent pas consistirà a posar objectius realistes d’acord amb tot això.

Malgrat que no hi ha un mètode infal·lible d’estalvi, la constància i el compromís seran els aliats perfectes i essencials a l’hora de complir les fites que et proposis.

Estableix fites en el temps

Marcar petits assoliments al llarg d’un procés ajudarà a tenir una perspectiva de l’avanç i, sobretot, mantenir la motivació per aconseguir l’objectiu final: l’estalvi. Establir una fita en el temps pot ser molt útil a l’hora de veure el final d’aquesta etapa. Vegem quins objectius d’estalvi podem marcar en el temps.

A curt termini

Aquesta opció pot ser una manera genial per començar a establir l’hàbit de l’estalvi de manera suau. Posant-nos petites fites, com ara comprar un smartphone nou o preparar un viatge, veurem els resultats a curt termini. La satisfacció que ens provocarà ens pot ajudar psicològicament a fixar una rutina d’estalvi més estable en el temps.

A mitjà o llarg termini

En aquest punt podríem incloure fites més sostingudes en el temps, com l’entrada d’un pis, la jubilació o l’educació dels fills. En aquests casos, en els quals el temps d’estalvi serà més llarg, el més intel·ligent és posar aquests diners a treballar en un compte d’estalvi o d’inversions, perquè ens donin la màxima rendibilitat possible.

Objectius

A l’hora d’enfocar el nostre estalvi, sigui en el termini que sigui, ens ajudarà el fet de fixar uns objectius, que podem enquadrar en aquestes quatre categories:

 • Estalvi per a un coixí financer

Aquest objectiu preveu disposar d’una quantitat determinada de diners disponible per ser utilitzada en el cas que sorgeixi cap imprevist o emergència.

 • Estalvi per a una fita específica

Es tracta d’un objectiu a curt termini i és el tipus d’estalvi que planegem per aconseguir un bé o experiència concreta. Amb una bona organització d’estalvi setmanal o mensual a setmana, perseguir i acabar aconseguint aquesta fita pot ser un procés amè i fins i tot didàctic.

 • Estalvi per a inversions

Si la nostra fita se situa més en el curt o mitjà termini, invertir aquests diners estalviats mes a mes és una fantàstica manera de multiplicar els nostres diners. Les opcions són infinites: podem optar per invertir en fons, accions, en béns immobles… L’important és valorar les possibilitats i opcions amb deteniment i consultar sempre que sigui possible algun expert.

És l’objectiu més a llarg termini, però l’estalvi per al moment de la jubilació és una pràctica que esdevé cada cop més essencial. Per complementar la nostra pensió pública és clau començar com més aviat millor a guardar una part del nostre sou mensual.

Mètodes d’estalvi

Hi ha un munt d’estratègies per reduir despeses i estalviar. En definitiva, per ser més conscients de com distribuïm i utilitzem els nostres ingressos. Tot seguit, destaquem alguns dels mètodes d’estalvi que poden ser útils en funció dels objectius que t’hagis marcat.

Aquest mètode d’estalvi consisteix a dividir els ingressos en tres parts. Un 50% s’ha de destinar a les despeses bàsiques imprescindibles, un 20% s’ha d’estalviar i el 30% restant serà el que es pugui fer servir per a les despeses personals. En aquesta última categoria és on podem incloure els més que coneguts capricis.

Aquest concepte d’estalvi proposa dividir els ingressos en percentatges diferents dels del mètode anterior. Concretament, la divisió de les quantitats quedaria així:

 • 55% destinat a despeses del dia a dia
 • 10% ha de ser estalviat
 • 10% destinat a educació
 • 10% per a inversions a llarg termini
 • 10% per a capricis
 • 5% per a obres benèfiques.

Aquest és un mètode senzill per introduir-se en l’hàbit de l’estalvi. Aquí, el concepte d’estalvi consisteix a anar augmentant en un euro la quantitat reservada cada setmana durant un any. La primera setmana, estalviarem un euro; la segona, dos, i l’última de l’any, 52 euros. Així, a final d’any haurem estalviat un total de 1.300 euros.

Aquest mètode d’estalvi japonès no és més que un quadern de comptes per a l’economia domèstica. L’objectiu és anotar-hi totes i cadascuna de les despeses, des de grans compres fins a les més insignificants que duem a terme cada dia. Pots organitzar els teus ingressos de la manera més convenient i anar fent revisions setmanals. D’aquesta manera, serà possible tenir una visió global i identificar com pots estalviar més i millor.

Aquest mètode proposa fer alguns canvis en les despeses quotidianes que es poden traduir en un gran estalvi. Revisar els contractes de llum, aigua i gas, els de telèfon i Internet, o triar mètodes de transport més econòmics, són algunes de les recomanacions per fer-ho.

Com estalviar per al futur dia a dia?

La paraula “futur” és, sens dubte, la que més lliga amb el concepte d’estalvi en la nostra ment. Ja ho hem comentat, però estalviar per a quan arribi el moment que ens retirem és potser l’objectiu més universal.

La màxima que cal tenir en compte és que petits estalvis a llarg termini són grans estalvis. Per assolir aquest objectiu ens serà molt útil revisar algunes despeses comunes en les quals puguem estalviar dia a dia i que a llarg termini suposen un gran estalvi: la despesa en benzina, en les factures de la llum i de l’aigua

A més, si comencem aviat amb el nostre pla d’estalvi per a la jubilació, les aportacions podran ser més reduïdes i anirem creant de mica en mica un coixí que, a la llarga, agrairem.

Factors que determinen l’estalvi

És important assenyalar que hi ha un munt de factors que poden condicionar la nostra manera d’estalviar o fins i tot la nostra manca d’hàbits d’estalvi. La nostra personalitat, cultura, entorn social o la pròpia psicologia tenen una repercussió en la nostra relació amb els diners.

D’altra banda, la inflació és l’indicador que determina els moviments dels preus, i cal que no ho perdem de vista per evitar que els estalvis perdin poder de compra. La idea és que els estalvis creixin per sobre del ritme al qual augmenta el preu dels diners. VidaCaixa té un compromís, i és assegurar que l’estalvi sigui sostenible a més de rendible. L’estalvi responsable garanteix les dues coses: els plans de pensions i les eines d’estalvi a llarg termini contribueixen a construir una societat més igualitària.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.