metodes i consells estalvi
Ser jove i estalviar és possible

Què és l’estalvi. Definició, mètodes i consells

abril 6, 2020 4 min 10 veces compartido

Estalvi: “Reservar una part dels ingressos ordinaris”. “Guardar diners com a previsió per a necessitats futures”. “Evitar una despesa o consum major”. Aquestes són les tres primeres accepcions que recull la Reial Acadèmia Espanyola sobre el verb estalviar. No en va, no és una qüestió insignificant i pot marcar el futur de manera determinant.

Ara bé, com es pot estalviar? Com aconseguir que part dels diners quedi en lloc segur per al futur? Quant s’ha de destinar a l’estalvi? Aquestes són algunes de les preguntes que molts es fan sobre aquesta qüestió. Les respostes són múltiples i variades. Existeixen diverses maneres d’enfocar-ho.

Mètodes d’estalvi

  1. El mètode 50/20/30 consisteix a fraccionar els ingressos en tres parts. El 50% despeses bàsiques, el 20% estalvi i el 30% restant despeses personals.
  2. El mètode d’estalvi de Harv Eker proposa dividir els ingressos en percentatges. Un 55% despeses del dia a dia; un 10% estalvi; un altre 10% educació; un altre 10% inversions a llarg termini; un 10% per a capritxos; i un 5% a obres benèfiques.
  3. El repte de les 52 setmanes convida a un estalvi sistemàtic setmanal.
  4. Kakebo, un mètode d’estalvi japonès en el qual mitjançant anotacions minucioses de totes les despeses es busca estalviar més i millor.
  5. Objectiu: 600 euros al mes d’estalvi mitjançant la reducció de despeses supèrflues del dia a dia.

Tipus d’estalviadors / consum que existeixen

Conèixer el perfil estalviador de cadascun és fonamental per a enfocar adequadament com es pot estalviar de la millor forma. Saber la manera en la qual es consumeix es converteix també és una pista per a trobar el millor camí per a abandonar les despeses innecessàries i poder guardar part dels diners per al futur adequadament.

Consells estalvi

No existeix una fórmula màgica per a ser un bon estalviador. Cadascun ha d’analitzar la seva situació i trobar el millor camí. Si s’està compromès amb posar-li fre a les despeses innecessàries es poden revisar alguns consells que aportaran una mica de llum sobre la qüestió.

Errors amb els diners

Una altra manera d’acostar-se a la qüestió de l’estalvi és conèixer els errors que molts cometen amb els diners i que, per norma general, són difícils d’admetre. No parlar de diners, pensar que la pensió pública solucionarà la jubilació o voler disposar de tots els productes nous i flamants del mercat són algunes d’aquestes equivocacions que porten a despeses innecessàries.

Psicologia i estalvi

Per què les persones gasten els diners d’una forma o una altra? Què fa que comprin un determinat producte? Quins factors propicien l’estalvi? La psicologia afecta a la relació que es té amb els diners i és un factor important a tenir en compte si es vol estalviar. L’anàlisi d’aquestes qüestions, dels factors que influeixen en una decisió econòmica, marquen la línia entre l’èxit i el fracàs si un s’ha fixat l’objectiu d’augmentar la seva cartera d’estalvi de manera conscient.

Maneres d’estalviar

Un dels aspectes més rellevants pels quals s’estalvia és per a complementar la pensió pública de jubilació. La pregunta que molts es fan és quants diners s’han d’estalviar per la jubilació. Existeixen diferents aproximacions i càlculs. La idea clau en aquest punt és tenir present que petits estalvis a llarg termini són grans estalvis.

Estalvi responsable

L’estalvi ha de ser sostenible a més de rentable. Aquest és el compromís de VidaCaixa. L’estalvi responsable garanteix aquestes dues variables de manera que plans de pensions i altres eines d’estalvi a llarg termini contribueixen a un futur millor a nivell social i mediambiental.

Més informació:

Economia per a famílies: Trucs per a portar un pressupost domèstic organitzat i poder estalviar

Com estalviar si tens gos o qualsevol altra mascota

Temas relacionados