Assegura la teva jubilació

Tres eines clau per invertir els teus estalvis de cara a la jubilació

abril 15, 2021 3 min 13 vegades compartit

Atès que l’objectiu principal és aconseguir la pensió màxima de jubilació per als anys que ens quedin per gaudir després de la nostra vida laboral, hem de conèixer quines eines tenim a la nostra disposició per invertir els nostres estalvis de cara al futur.

Actualment hi ha diverses maneres de fer-ho. El pla de pensions, el pla individual d’estalvi sistemàtic (PIES) i l’assegurança d’estalvi individual a llarg termini (AIELT) són les tres principals opcions per estalviar amb previsió.

Vegem com són, què ens aporten i en què es diferencien les unes de les altres:

1. El pla de pensions
És un producte d’estalvi amb notables avantatges fiscals amb el qual complementar la pensió de jubilació en previsió que la prestació pública després del retir, per motius demogràfics i del mateix sistema públic de pensions, no sigui suficient per mantenir la qualitat de vida desitjada.

Amb aquesta eina d’estalvi es pot aportar un màxim de 1.500 euros anuals, uns diners deduïbles en la declaració de la renda. És a dir, si la nostra base imposable és de 20.000 euros i hem aportat 1.500 euros al pla de pensions, la nostra renda es calcularà en funció de 18.500 euros. En aquest apunt del blog de VidaCaixa s’expliquen quines claus cal tenir en compte a l’hora de contractar un pla de pensions.

2. El pla individual d’estalvi sistemàtic (PIES)
Es tracta d’una eina d’estalvi a llarg termini amb un interès garantit. El PIES també té una limitació màxima de 8.000 euros anuals. Ara bé, una de les diferències consisteix en el fet que el màxim que es pot acumular són 240.000 euros en tota la vida del producte.

I es poden treure els diners quan es vulgui? Sí que es pot. D’altra banda, les aportacions, que poden ser úniques o periòdiques, no tenen impacte fiscal fins al seu rescat, que s’efectuarà en forma de renda vitalícia, i, és clar, en funció del risc s’aconseguirà més o menys rendibilitat.

3. L’assegurança d’estalvi individual a llarg termini (AIELT)
L’AIELT és una altra eina d’estalvi a llarg termini. Està pensada per a persones que vulguin dur a terme un estalvi sistemàtic almenys durant cinc anys. Un cop transcorreguts aquests cinc anys, es poden rescatar les aportacions efectuades, amb exempcions tributàries dels rendiments positius. L’aportació màxima anual d’una AIELT és de 5.000 euros i, a diferència d’un PIES, no té cap límit.

La recuperació d’una AIELT s’ha de fer en forma de capitalització i no es tributa per aquest capital. Una AIELT permet una flexibilitat d’aportacions, amb una prima mínima a partir de 6 euros al mes. Aquesta eina d’estalvi disposa d’una liquiditat immediata, sense penalització.

Temes relacionats