como rescatar un plan de ahorro sin tributar
Redueix els teus impostos

Com tributa el rescat d’un pla d’estalvi? 

Abril 26, 2023 5 min

Quan contractem un instrument d’estalvi tenim com a objectiu principal recuperar la inversió inicial, i si és possible, treure’n un rendiment. Això sí, quan rescatem el pla d’estalvi hem de tenir en compte diferents aspectes com: quan és el moment de fer-ho i com es tributa fiscalment aquest rescat. 

T’expliquem com aconseguir el reemborsament dels teus productes d’estalvi de la forma més eficient i òptima. Abans, comencem per alguns aspectes bàsics per entendre aquesta tributació.

Què és un pla d’estalvi? 

Un pla d’estalvi és un instrument d’inversió basat en un dipòsit en una entitat financera. Simplement és una forma de planificació de la nostra manera d’estalviar, ens comprometem a destinar una part dels nostres ingressos periòdics cap a un tipus de producte financer com pot ser un compte bancari, un pla d’inversió o un pla de pensions. 

És una forma senzilla d’estalviar tant per a projectes pròxims com per al nostre futur i que ens assegura mantenir, o millorar, la qualitat de vida que tenim en aquests moments. 

Què és tributar en un pla d’estalvi? 

Un terme que pots sentir de manera diària i que és molt senzill de definir és tributar, el verb que utilitzem per referir-nos a l’obligació que tenim tots els contribuents de pagar a l’Estat per contribuir al manteniment dels serveis públics. 

En el cas d’aquest post, els plans d’estalvi tributen en generar un interès sobre la quantitat dipositada en aquests.

Fiscalitat en el rescat d’un pla d’estalvi 

Quan arriba el moment de rescatar el teu pla d’estalvis, sorgeixen alguns dubtes respecte a la tributació, i com reduir el pagament d’impostos relacionat amb aquest instrument d’inversió. 

Depenent del tipus de característica de cada producte d’estalvi podrem conèixer com hi afecta la fiscalitat. Comencem!

Tributació en plans de pensions individuals 

Els plans de pensions individuals són uns dels productes financers que més destaquen. Un pla que persegueix una estabilitat a l’hora de jubilar-nos i que té una peculiaritat sobre la resta de productes, les aportacions als plans de pensions redueixen directament la base imposable de la declaració de la renda. Què significa això? Doncs que el seu rescat no està fiscalment incentivat, de tal manera que en recuperar l’estalvi generat, es tributa com a mínim al 19 % i com a màxim al 47 %, aquest últim el cas de rendes superiors a 300.000 €. 

D’altra banda, el reemborsament d’aquests plans pot dur-se a terme de tres maneres: 

  • En forma de capital. Això implica que aquest any es pagaran més impostos en incrementar-se els ingressos de manera notable. 
  • En forma de renda. En rescatar el pla suposarà que els ingressos obtinguts estaran subjectes a una tributació més alta durant un període de temps més gran; parlem d’un impacte fiscal notablement més progressiu. 
  • Combinació de tots dos. Una part es rescata en forma de capital i l’altra es va rebent en forma de renda. En termes fiscals pot ser una forma més avantatjosa que la primera, però més desfavorable que la segona. 

En el nostre postRescat d’un pla de pensions” podràs llegir més informació sobre com aquest reemborsament afecta la teva declaració de la renda i què cal fer perquè fiscalment et sigui més avantatjós.

Tributació en assegurances d’estalvi

Les assegurances d’estalvi tenen un interessant atractiu fiscal a l’hora de fer el rescat, ja que es tracta d’un producte que combina tant una assegurança de vida com un pla d’estalvi. Per entendre el seu règim impositiu hem de tenir clara la manera en què es reben les prestacions. 

Si fem un rescat en forma de capital, s’aplicarà una tributació sobre els rendiments generats: 

  • D’un 19 % si els rendiments generats són inferiors a 6.000 €.
  • D’un 21% si estan entre 6.001 € i 50.000 €
  • D’un 23 % quan superen els 50.001 €.

I si s’opta per una renda vitalícia? Perquè solament es podria tributar un percentatge dels rendiments i això dependrà de l’edat del titular del pla d’estalvis: 

  • En menors de 40 anys, una tributació del 40 %. 
  • En majors de 70 anys, s’aplica el 8 %. 

I si es tracta d’una prestació en forma de renda temporal? La tributació per a aquests casos varia entre un 12 i 25 % depenent del període de temps en què s’hagi de rebre aquesta renda. Si el període és ampli, el gravamen correspondrà a un percentatge més gran, mentre que si es farà un reemborsament en forma de renda en un període curt, el percentatge d’impostos a tributar serà menor. 

I si són els beneficiaris del pla d’estalvi els qui volen fer el reemborsament? En aquest cas es tributa sota l’impost de successions o donacions. 

Rescatar el teu producte d’estalvi abans d’hora 

Si has estat estalviant durant un temps de manera sistemàtica en el teu pla de pensions i vols fer un rescat abans d’arribar a la teva jubilació, has de tenir en compte que aquest tipus de productes financers estan dissenyats perquè el capital constituït a través seu només es pugui rescatar en el moment de la jubilació. 

No obstant això, hi ha una sèrie de casos excepcionals relacionats amb la defunció, malalties greus, invalidesa o desocupació de llarga durada. 

En el cas de les assegurances d’estalvi, el seu objectiu és el cobrament d’un capital o una renda sense necessitat d’estar vinculat a la jubilació, per la qual cosa si vols pots accedir al capital acumulat en qualsevol moment.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.