rescate plan pensiones declaracion renta
Assegura la teva jubilació

Com afecta la declaració de la renda el rescat d’un pla de pensions?

març 15, 2022 4 min 22 veces compartido

El rescat d’un pla de pensions s’ha de fer amb intel·ligència. Els diners que es reben compten per a Hisenda com a rendes del treball i, per tant, compten de cara a l’IRPF. És per aquesta raó que cal valorar com fer-ho perquè fiscalment sigui més avantatjós.

Els ingressos que es reben quan es decideix rescatar el pla de pensions computen a la base general i, en conseqüència, se’ls aplica el tipus marginal corresponent. D’aquesta manera, com més es guanya, més es paga a l’Agència Tributària. Dit en altres termes, el rescat del pla de pensions tributa com a mínim al 19% i com a màxim al 45% per quan les rendes superin els 60.000 euros anuals. Els trams són els següents: fins a 12.450 euros, tributa al 19%; entre 12.451 € i 20.200 €, al 24%; entre 20.201 € i 35.200 €, al 30%; entre 35.201 € i 60.000 €, al 37%; i a partir d’aquesta quantitat, com s’ha esmentat, al 45%.

Quan hagis de fer la declaració de la renda de l’exercici 2021 haurem de tenir en compte els canvis aplicats en els trams d’IRPF. En concret, s’incorpora un nou tram d’IRPF al 47% per a les rendes superiors a 300.000 euros.

Aleshores, la pregunta és òbvia: com interessa més rescatar el pla de pensions? La resposta depèn de cada contribuent i de la seva situació personal. Repassarem aquí algunes casuístiques. Vegem-ho.

Les tres maneres de rescatar el pla de pensions són les següents:

  • Rescat total en forma de capital. Fiscalment és el menys avantatjós. Els diners del pla de pensions es lliuren d’una vegada i tributa l’any següent com a renda del treball. Depenent de la quantitat, l’Agència Tributària pot quedar-se’n gairebé la meitat. És important saber en aquest punt que les aportacions realitzades abans de l’1 de gener de 2007 tenen una reducció del 40% una vegada les hàgim cobrat. La resta serà imputada com a renda del treball sense cap tipus d’avantatge. Aquesta reducció només pot aplicar-se l’any en què es rescata el pla o en els dos anys següents, i sempre sobre la prestació que correspongui pel que s’ha aportat fins al 2007.

  • Rescat parcial en forma de renda. Si la necessitat ho permet, es tracta d’una modalitat que fiscalment és millor per al contractant. A més, es pot acordar amb l’entitat que gestiona el pla de pensions com es vol rebre la renda: mensualment, en quantitat fixa, variable…

  • Combinació d’ambdós. És una altra de les opcions. Una part es rescata en forma de capital i l’altra es va rebent en forma de renda. Fiscalment pot ser millor que la primera i pitjor que la segona. Hem de tenir en compte la reducció del 40% en el rescat total en forma de capital. Potser ens convé una part d’una manera i una altra part de l’altra per no pagar tants impostos. En aquest sentit, cal destacar que els qui es van jubilar el 2010 o abans tenen fins al 2018 per beneficiar-se d’aquest avantatge fiscal. Si la jubilació es va produir entre el 2011 i el 2014 els beneficiaris compten amb els vuit exercicis següents a la seva jubilació per poder aplicar aquesta mesura, i per als qui accedeixin a la jubilació a partir del 2015 tindran fins als dos exercicis següents. En els dos casos la reducció del 40% únicament es podrà aplicar si es rescata el pla de pensions d’una sola vegada.

És possible seguir aportant al pla de pensions una vegada que ens hem jubilat?

La resposta és sí i, a més, suposa un avantatge fiscal. L’única excepció és que el beneficiari de la prestació ja no podrà ser el titular del producte. Qui sí que podria rescatar un pla de pensions d’aquestes característiques és el beneficiari designat després de la defunció del titular. També és important assenyalar que, en cas de dependència severa, el titular pot cobrar els diners de la pensió privada.

D’altra banda, si un aturat rescata el pla de pensions abans de la seva jubilació té la possibilitat d’aportar al pla fins que es jubili i rescatar la prestació a favor seu.

Una manera d’evitar impostos als nostres éssers propers és fer-los beneficiaris del pla de pensions. D’aquesta manera, en cas de defunció, se’ls estalvia l’impost de successions i donacions i únicament tributen pel tipus marginal corresponent en l’IRPF. Aquesta fórmula és especialment beneficiosa per a aquells contribuents amb robustesa econòmica.

Més informació:

Com rescatar els plans de pensions als 10 anys?

Criteris per triar un pla de pensions

Temas relacionados