grupos y bases cotizacion
Redueix els teus impostos

Bases i grups de cotització de la Seguretat Social: a quina pertanyo i quant es paga a cadascun?

Gener 30, 2024 8 min 26 vegades compartit

Prestacions, subsidis, protecció social, jubilació… Què tenen en comú tots aquests conceptes? Bàsicament, que tots depenen de la cotització. Calcular i conèixer la nostra base de cotització és essencial per saber quin import d’atur o pensió de jubilació rebrem en un futur, per exemple.

Les bases de cotització mínimes i màximes depenen dels grups de cotització del Règim General. En funció de la nostra categoria professional i del grup de cotització de la Seguretat Social, el percentatge del nostre sou pel qual cotitzem serà un o altre. En aquest article, et donem les claus per saber què és la base de cotització, quin és el teu grup de cotització i quant pagaràs en conseqüència; queda’t a llegir-nos!

Què són les bases de cotització de la Seguretat Social?

A Espanya, el Sistema de Pensions es regeix pel principi de contributivitat, que estableix que l’import de la pensió que un individu pot rebre en el futur depèn de les seves contribucions al sistema durant un mínim de 15 anys. Això significa que tant els treballadors per compte propi com per compte d’altri, per tal de rebre una pensió tenen l’obligació de cotitzar al Règim de la Seguretat Social (RETA per a autònoms i Règim General per a altres).

La contribució al sistema es calcula en funció de la base de cotització que es tracta de la remuneració mensual bruta que rep un treballador donat d’alta a la Seguretat Social. La base de cotització inclou totes les hores extres, les pagues extra, les vacances retribuïdes i no gaudides. En canvi, les dietes, les despeses de transport o la formació no influeixen en el càlcul.

Per tant, la base de cotització és essencial, ja que determina el percentatge que ha de tributar a la Seguretat Social tant l’ocupador com el treballador. Aquesta base influeix directament en l’accés a prestacions com l’atur o les pensions contributives, com la de jubilació o incapacitat. Cotitzar pel mínim pot resultar en subsidis inferiors, per la qual cosa l’elecció impacta en la quantia dels beneficis.

Grups de cotització 2023

La categoria professional de cada treballador determina quina serà la base de cotització, és a dir, el salari brut mensual. Incloent-hi les hores extra, les pagues extra i les vacances retribuïdes i no gaudides.

Què és un grup de cotització de la Seguretat Social?

És la categoria professional mitjançant la qual s’agrupen els treballadors segons les seves funcions. Cada grup té una base diferent de cotització. Dit d’una altra manera, els grups de cotització fixen la contribució que l’empresa ha de fer a la Seguretat Social pel treballador que té contractat. De cara a l’empleat, trobar-se en un grup o l’altre de cotització repercuteix en les bonificacions, les cobertures i el salari. Ara mateix ho veurem.

Bases i grups de cotització de la Seguretat Social per a empleats

Dins del Règim General de la Seguretat Social, hi ha 11 grups diferents de cotització. Són els següents:

 • Grup 1: Enginyers i llicenciats.
 • Grup 2: Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats.
 • Grup 3: Caps administratius i de taller.
 • Grup 4: Ajudants no titulats.
 • Grup 5: Oficials administratius.
 • Grup 6: Subalterns.
 • Grup 7: Auxiliars administratius.
 • Grup 8: Oficials de primera i de segona.
 • Grup 9: Oficials de tercera i especialistes.
 • Grup 10: Peons.
 • Grup 11: Treballadors menors de 18 anys, sigui quina sigui la seva categoria professional.

Cadascun té (llevat de Convenis Col·lectius específics), unes bases mínimes i màximes de cotització. Cada any, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) publica la taula amb les bases per les quals cotitza cada treballador en funció de la seva categoria professional.

A la taula següent es mostren les bases de cotització per contingències comunes per a tots els grups el 2023:

Grup de cotitzacióCategoria professionalBase mínima de cotització euros/mesBase màxima de cotització euros/mes
Grup de cotització 1Enginyers i llicenciats1.759,504.495,50
Grup de cotització 2Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats1.459,204.495,50
Grup de cotització 3Caps administratius i de taller1.269,30 4.495,50
Grup de cotització 4Ajudants no titulats1.260,004.495,50
Grup de cotització 5Oficials administratius1.260,004.495,50
Grup de cotització 6Subalterns1.260,004.495,50
Grup de cotització 7Auxiliars administratius1.260,004.495,50
Grup de cotització 8Oficials de primera i de segona1.260,004.495,50
Grup de cotització 9Oficials de tercera i especialistes1.260,004.495,50
Grup de cotització 10Peons1.260,004.495,50
Grup de cotització 11Treballadors menors de 18 anys1.260,004.495,50

Font: Seguretat Social

Com puc saber quin és el meu grup de cotització de la Seguretat Social?

Només cal revisar la nòmina mensual per comprovar quin és el grup de cotització a què pertany. 

Quina és la diferència entre categoria professional i grup de cotització?

Són dos conceptes diferents. El grup de cotització abasta més criteris que la categoria professional:

 1. L’aptitud professional del treballador.
 2. La seva titulació.
 3. El contingut general del lloc de feina.

El grup de cotització inclou diferents funcions, tasques i especialitats, a més de subgrups que determinen el lloc de feina. Sobretot és la titulació la que determina el grup de cotització on entra l’empleat. Però, a més, el grup permet la mobilitat laboral, és a dir, es pot ajustar el lloc a les necessitats de l’empresa. 

En canvi, la categoria professional només determina l’aptitud professional del treballador.

Quines cobertures té el fet de pertànyer a un grup o altre de cotització?

Significa que l’empresa paga més o menys pel treballador a la Seguretat Social. Com més pagui, més grans seran les cobertures que l’empleat podrà rebre.

Aquestes són les cobertures més comunes:

Quant costa un treballador a una empresa?

Veurem un exemple pràctic per comprendre-ho tot millor. Suposem que una empresa contracta un treballador i li paga 1.000 euros bruts al mes per 40 hores setmanals. A aquest salari se li ha de descomptar primer el següent:

 • 4,70 % per contingències comunes
 • 0,10 % per formació
 • 1,55 % en concepte de desocupació si el contracte és fix. Si és temporal, aleshores és de l’1,6 %.

A això cal afegir allò que es paga d’IRPF, que va en funció del salari i de qüestions personals com, per exemple, si es tenen fills o no.

A més del salari brut, l’empresa ha de pagar a la Seguretat Social el 23,60 % per contingències comunes i un 0,60 % per formació, més un 0,20 % al Fons de Garantia Salarial i un 5,50 % de la cotització per desocupació si el contracte és fix o el 6,70 % si el contracte és temporal.

També cal afegir els límits de cotització per accidents de treball o malaltia professional, que varia del màxim 4.495,50 al mínim 1.260,00.

Tot això aplicat al nostre exemple, amb un salari de 1.000 euros bruts, quedaria de la manera següent:

 • Deduccions del treballador
  • 4,70 % de contingències comunes: 47 euros
  • 0,10 % per formació: 1 euro
  • 1,55 % per desocupació: 15,5 euros
  • 2 % de retenció per IRPF: 20 euros
 • Total de deduccions mensuals: 83,5 euros
 • 1.000 – 83,5 = 916,5 euros nets al mes (el salari final que rep l’empleat)
 • Assegurances socials que ha de pagar l’empresa:
 • 23,60 % per contingències comunes: 236 euros
 • 0,60 % per formació: 6 euros
 • 0,20 % per Fons de Garantia Salarial: 2 euros
 • 6,70 % per cotització de desocupació: 67 euros
 • 1,50% per accidents de treball o malaltia: 15 euros
 • Total a pagar per l’empresa: 326 euros
 • 1.000 + 326 = 1.326 euros (el cost total del treballador per a l’empresa)

En definitiva, després de les deduccions, el treballador rebrà un salari net de 916,5 euros al mes, i l’empresa haurà de pagar per ell (entre sou i cotitzacions) 1.326 euros al mes. 

Grups de cotització de la Seguretat Social: conclusions

El grup de cotització i la categoria professional d’un empleat en determina la base de cotització, és a dir, el percentatge de sou que destina a la Seguretat Social i, per tant, a les cobertures. 

De cara a l’empleat, trobar-se en un grup o l’altre de cotització repercuteix en les bonificacions, les cobertures i també en el salari. Hi ha 11 grups de cotització diferents, i cada any el BOE publica la taula amb les bases per les quals cotitza cada treballador. És important saber-ho per tenir un control de les proteccions que tenim en cas d’accident, desocupació o de cara a la pensió de jubilació. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.