IRPF
Redueix els teus impostos

Tot el que has de saber sobre l’IRPF per planificar millor les teves finances

Agost 28, 2023 7 min

Sentim aquestes sigles pràcticament cada dia a la ràdio i la televisió, però l’IRPF no és un impost més, sinó la base principal de la recaptació a Espanya. Per això és tan important entendre què és l’IRPF exactament, com s’estructura aquest impost, quant i per quines rendes paguem i per quines no cal pagar.

En aquest apunt et resolem tots aquests dubtes, perquè puguis comprendre més bé el funcionament de la declaració de la renda i així planificar millor les teves finances.

Què és l’IRPF?

Entrem en matèria, què vol dir IRPF? Aquestes sigles signifiquen exactament ‘Impost sobre la Renda de les Persones Físiques’. Però què suposa això? Bàsicament és un impost que grava els ingressos rebuts per persones residents a Espanya al llarg de l’any. Per posar-nos en context, distingirem entre persona física i persona jurídica. Les persones físiques són individus que duen a terme alguna activitat econòmica i les persones jurídiques són organitzacions o grups de persones.

Fes la teva simulació: Descobreix el pla d’estalvi ideal per al teu futur

És l’impost més important en el sistema tributari espanyol. El 2022, l’Estat va ingressar fins a 255.463 milions d’euros per impostos, la qual cosa va suposar un increment del 14,4% respecte a l’any 2021. D’aquesta quantia, 109.485 milions d’euros venien de l’IRPF, gairebé 15.000 milions més que l’any anterior. Així, podem concloure que l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques representa gairebé la meitat de tota la recaptació.

Per a què serveix l’IRPF?

L’objectiu de l’IRPF és recaptar diners segons els ingressos obtinguts. Mitjançant la declaració de la renda, l’Agència Tributària pot determinar si el que s’ha abonat durant l’any és suficient o si cal abonar més o, per contra, rebre una devolució per l’excés d’impost pagat.

Característiques de l’IRPF

L’IRPF, per definició, és un impost directe, és a dir, afecta directament la persona física. En canvi, els impostos indirectes, com l’IVA, no es paguen directament a Hisenda, sinó que s’abonen al venedor del producte o prestador del servei i aquest l’ingressa després a l’Agència Tributària.

Una altra característica de l’IRPF és que també destaca per la seva progressivitat. Això vol dir que es grava segons els guanys de la persona i s’apliquen les reduccions segons les seves circumstàncies. Això el converteix en un impost personal i subjectiu.

Aquest impost és anual, de manera que encara que vegem a les nostres nòmines o factures (en el cas dels autònoms) que s’abona cada mes, s’ajusten els comptes a través de la declaració de la renda un cop l’any.

Llegeix també: Tot el que cal saber sobre l’IRPF dels autònoms

Quant pago d’IRPF? Tipus i taules

Com ja hem vist, paguem IRPF segons els ingressos que rebem. Les retencions de l’IRPF es fixen per trams, i són més elevades com més alts són els ingressos. Es fixen cada any en els Pressupostos Generals de l’Estat, i el 2023 són els següents:

 • Fins a 12.450 euros: 19%
 • De 12.450 euros fins a 20.199 euros: 24%
 • De 20.200 euros fins a 35.199 euros: 30%
 • De 35.200 euros fins a 59.999 euros: 37%
 • De 60.000 euros fins a 299.999 euros: 45%
 • Més de 300.000 euros: 47%

Cada percentatge es divideix en dues parts: el que cobra el Govern de la comunitat autònoma on resideixes i el que va directament a l’Estat. Les comunitats autònomes s’emporten el 50% de la recaptació de l’IRPF.

Llegeix també: Les novetats de la declaració de la renda 2016

Com es calcula l’IRPF?

Després d’explicar què és l’IRPF i les seves retencions, veurem com s’aplica i com es calcula aquest impost sobre una persona física. Per fer-ho, cal diferenciar dos conceptes: la base imposable i la base liquidable. La base imposable inclou els ingressos i guanys patrimonials de la persona. D’altra banda, la base liquidable resta de la base imposable les deduccions i reduccions a què cada treballador té dret per les seves circumstàncies personals. Sobre aquesta quantitat s’aplica finalment l’IRPF corresponent.

Veurem com s’aplica l’IRPF amb un exemple pràctic. Imaginem-nos que en un any hem guanyat 50.000 euros. L’IRPF s’aplicaria respecte als trams que hem vist abans, de manera que les quantitats quedarien així:

 • Primer tram: els primers 12.450 euros gravats al 19% donen una quota de 2.365 euros.
 • Segon tram: dels 12.450 als 20.200 gravats al 24% donen una quota de 1.860 euros.
 • Tercer tram: dels 20.200 euros als 35.200 euros gravats al 30% donen una quota de 4.500 euros.
 • Quart i últim tram: dels 35.200 euros als 50.000 euros gravats al 37% donen una quota de 5.476 euros.

La suma de tots els trams (2.365 + 1.860 + 4.500 + 5.476) dona una quota de 14.201 euros.

Llegeix també: Set claus per fer la declaració de la renda si tens un pla de pensions, un PIES o una AIELT

A aquesta xifra li hem de descomptar el que ja s’ha abonat i les deduccions. Això donarà un resultat a ingressar o a retornar.

Però quant IRPF paguem? Ho veurem a través de dos conceptes:

 • Tipus marginal de l’IRPF. És el tram més alt que paguem en l’IRPF. En l’exemple anterior, el tipus marginal quedaria fixat en el 37%, el quart tram, al qual s’arriba amb una renda de 50.000 euros.
 • Tipus efectiu de l’IRPF. És el que realment s’ha pagat, el percentatge resultant després d’aplicar tots els percentatges de cada tram. Així, la quota final dels 50.000 euros de l’exemple (14.201 euros) representa el 28,4%. Aquest és el tipus efectiu.

Qui paga IRPF i quines rendes no el cotitzen?

En certs casos no es reté IRPF sobre el salari, depenent de la situació del contribuent i del nombre de fills o persones dependents. Els límits per no pagar IRPF són aquests:

 • Si el treballador és solter, vidu, divorciat o separat legalment no pot superar els 15.947 euros anuals si té un fill, o els 17.100, si en té dos o més.
 • Si el treballador té un cònjuge amb una renda inferior als 1.500 euros anuals, el límit per aplicar la retenció és 15.456 euros anuals si no té fills, 16.481 euros si té un fill i 17.634 euros, si en té dos o més.
 • Si el treballador guanya menys de 14.000 euros anuals i no té fills, menys de 14.516 si en té un i menys de 15.093 si en té dos o més.

A més, algunes rendes, encara que s’hagin de declarar, no han de pagar IRPF:

 • Baixa per maternitat
 • Indemnització per acomiadament
 • Beques públiques
 • Indemnitzacions d’assegurances per accidents
 • Premis de loteries, apostes i sortejos
 • Pensió d’aliments a favor dels fills
 • Prestacions per incapacitat i gran invalidesa
 • Prestacions per incapacitat permanent
 • Feines efectuades a l’estranger (fins als 60.100 €)
 • Dietes i treball en espècie
 • Rendes de persones amb discapacitat
 • Alguns premis literaris
 • Ajudes per a esportistes d’alt nivell
 • Plans d’Estalvi a Llarg Termini
 • PIES rescatats en forma de renda vitalícia

Llegeix també: Les 3 idees perquè el teu pla de pensions sigui més avantatjós fiscalment en la declaració de la renda

Què és l’IRPF? Conclusions

En definitiva, l’IRPF és el pilar principal de la recaptació del sistema tributari espanyol. S’aplica directament sobre els ingressos de les persones físiques.

És important saber què grava l’IRPF, com funciona, s’estructura i, sobretot, com ens afecta com a contribuents per fer-nos una idea del que pagarem finalment i per planificar millor les nostres finances.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.