IRPF
Redueix els teus impostos

Tot el que has de saber sobre l’IRPF per planificar millor les teves finances

Octubre 23, 2017 5 min

Primer hem de veure per què paguem IRPF. No ens referim pas a una qüestió filosòfica o més àmplia: per què es paguen impostos. No es tracta d’això. Ens referim al fet que ens fixem com s’estructura l’impost, per quines qüestions paguem, i així poder planificar millor les nostres finances.

Característiques i objectiu de l’IRPF

L’IRPF és un impost que grava les rendes obtingudes al llarg d’un any per persones físiques que viuen a Espanya.

És un impost cabdal en el sistema tributari espanyol. El 2016 l’Estat va ingressar una mica més de 111.000 milions d’euros per impostos (sense incloure-hi les cotitzacions socials), dels quals 72.000 venien de l’IRPF. És a dir, l’impost representa més del 60%.

L’IRPF té unes característiques concretes que el caracteritzen. En primer lloc, estem davant d’un impost directe, es grava directament la persona física. Per notar la diferència, cal indicar que en el cas dels indirectes, com l’IVA, qui paga, no ho fa directament a Hisenda, sinó que l’abona al venedor del producte o prestador del servei i aquest, posteriorment, l’ingressa a l’Agència Tributària.

Una altra característica destacada és la progressivitat. Es grava segons els guanys de la persona i s’apliquen deduccions segons les seves circumstàncies, la qual cosa el converteix en un impost personal i subjectiu.

Hi ha una altra qüestió més que cal destacar. La periodicitat de l’impost és anual, encara que vegem que s’abona per aquest concepte mensualment a través de nòmines o factures (en cas de ser autònom), ja que s’ajusten els comptes a través de la declaració un cop l’any.

Llegeix també: Tot el que cal saber sobre l’IRPF dels autònoms

L’objectiu de l’IRPF és recaptar segons els ingressos de les persones físiques. Mitjançant la declaració, l’Agència Tributària pot determinar si el que s’ha abonat durant l’any és suficient o si cal abonar més o, per contra, rebre una devolució per l’excés d’impost pagat.

Quant es paga? Tipus i taules de l’IRPF

Com s’indicava anteriorment, el pagament de l’IRPF es regula segons els ingressos percebuts. Aquests operen d’acord amb una taula que, actualment, és la següent:

Des de Fins a Tipus
0 euros 12.450 euros 19,00%
12.450,01 euros 20.200 euros 24,00%
20.200,01 euros 35.200 euros 30,00%
35.200,01 euros 60.000 euros 37,00%
60.000,01 euros 45,00%

Cal tenir en compte, a l’hora de calcular el que pagarem, que aquesta taula s’aplica per trams (després s’explicarà amb un exemple).

Un cop aplicada la taula, el resultat es corregeix depenent del mínim personal i familiar. Després es divideix entre quota estatal (la que percep l’Estat) i l’autonòmica (la part de l’impost cedida a les comunitats). Per separat, a cadascuna d’aquestes quotes, se li apliquen les deduccions a què tinguem dret. Després es resta el que se’ns ha retingut durant l’any en concepte d’IRPF, a través de la nòmina, per exemple, o en els interessos de productes d’estalvi.

Llegeix també: Les novetats de la declaració de la renda 2016

Per obtenir la primera quantitat, hem d’aplicar la taula dividint el que hem guanyat en un any segons els trams. Suposem que aquesta quantitat són 50.000 euros. El resultat quedaria de la manera següent:

  • Primer tram: els primers 12.450 euros gravats al 19% donen una quota de 2.365 euros.
  • Segon tram: de 12.450 a 20.200 gravats al 24% donen una quota de 1.860 euros.
  • Tercer tram: de 20.200 euros a 35.200 euros gravats al 30% donen una quota de 4.500 euros.
  • Quart tram: de 35.200 euros a 50.000 euros gravats al 37% donen una quota de 5.476 euros.
  • Cinquè tram: en aquest exemple no s’aplica, ja que és per a rendes superiors a 60.000 euros.
  • La suma de tots els trams (2.365 + 1.860 + 4.500 + 5.476) dona una quota de 14.201 euros.

Llegeix també: Set claus per fer la declaració de la renda si tens un pla de pensions, un PIES o una AIELT

A partir d’aquí ja podrem descomptar el que ja s’ha abonat i les deduccions. Això donarà un resultat a ingressar o a retornar.

Però quant IRPF paguem? Vegem-ho a través de dos conceptes:

  • Tipus marginal de l’IRPF. És el tram més alt que paguem en l’IRPF. En l’exemple anterior, el tipus marginal quedaria fixat en el 37%, el quart tram, al qual s’arriba amb una renda de 50.000 euros. Si aquesta renda fos de 17.000 euros, el marginal quedaria en el 24%.
  • Tipus efectiu de l’IRPF. És el que realment s’ha pagat, el percentatge resultant després d’aplicar la taula. D’aquesta manera, la quota resultant dels 50.000 euros de l’exemple (14.201 euros) representa el 28,4%. Aquest és el tipus efectiu.

Rendes exemptes: cal estar atents a les notícies 

Com s’ha vist a la taula, les rendes per sota de 12.450 euros han quedat exemptes de pagar IRPF. Diem han quedat, perquè és el que ha passat des que es van aprovar aquests tipus. Però això pot canviar.

El Congrés dels Diputats ja treballa en un augment d’aquest mínim exempt fins als 14.000 euros i una reducció dels tipus aplicats fins als 18.000 euros. A més, hi haurà un increment de certes deduccions, com les de maternitat o dependència.

Llegeix també: Les 3 idees perquè el teu pla de pensions sigui més avantatjós fiscalment en la declaració de la renda

És una qüestió pactada entre Ciutadans i el Partit Popular de cara als Pressupostos Generals de l’Estat del 2018. Per tant, s’anirà concretant en les properes setmanes.

Hem parlat de la filosofia general de l’impost i de com funciona. Això serveix de base per fer-nos una idea del que pagarem d’IRPF, sempre que no vinguin canvis radicals en la seva estructura. Això no obstant, convé estar pendent de les modificacions que es negocien i aproven de cara a la propera campanya, per ser plenament conscients dels impostos que paguem.

Temes relacionats