940×480 1
Assegura la teva jubilació

Tindran sentit en el futur les pensions de viduïtat tal com estan plantejades avui?

Setembre 18, 2017 5 min 6 vegades compartit

El marc legal en què neixen les pensions de viduïtat a Espanya té data de 1963. El món ha canviat des de llavors. Serveix avui allò que es va legislar fa 54 anys? Vegem-ho.

Fa més de mig segle, a Espanya, la taxa d’activitat femenina s’acostava al 20%. La idea dels legisladors en aquell moment, en un país amb un context polític, social, econòmic i cultural diferent de l’actual, no era altra que la protecció d’aquelles dones que havien dedicat la seva vida a la cura de la llar i els fills, mitjançant una renda vitalícia mínima que ajudés a sobreposar-se de la caiguda d’ingressos familiars després de la mort del marit.

La taxa d’activitat femenina el 2017 és de més del 80% entre els 25 i els 50 anys (la mitjana és del 53,6%). Actualment, els diferents agents socials espanyols debaten el futur de les pensions, recollit en el Pacte de Toledo. Alguns experts apunten, pel que fa a la qüestió concreta de la pensió de viduïtat, que per poder-la cobrar en el futur potser s’haurien de replantejar alguns requisits i que, per exemple, únicament la tinguin aquelles persones que no arriben a una mínima renda, o que per ser-ne beneficiari/ària es tingui un mínim d’edat (45 anys si no hi ha fills?), o bé que es posin nous límits al fet de compatibilitzar aquesta pensió amb una feina.

A 1 de gener de 2017, la pensió mínima de viduïtat amb càrregues familiars és de 737,5 euros mensuals (1,8 euros més que el 2016), en 14 pagues. La quantia mínima per a aquelles persones amb 65 anys o més, o amb una discapacitat superior al 65%, és aquest any de 637,7 euros (1,6 euros més que el 2016). L’import mínim per als beneficiaris de la pensió de viduïtat d’entre 60 i 64 anys és de 596,5 euros al mes, i si es tenen menys de 60 anys, 482,8 euros (1,2 euros més que l’any passat).

Com es calcula la pensió de viduïtat i quant es cobra?

Com hem vist, l’objectiu de la pensió de viduïtat és evitar la desprotecció en les famílies en les quals un dels membres és el principal generador dels ingressos.

Per poder-la cobrar, el mort ha d’estar en situació d’alta o assimilada a l’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social. A més, s’ha d’acreditar un període mínim de cotització, que varia en funció de cada cas. Per exemple, si el decés es produeix per una malaltia comuna, cal acreditar 500 dies cotitzats en un període ininterromput de cinc anys previs a la mort. En el cas d’accident o malaltia professional, no s’exigeixen cotitzacions prèvies.

Post-it-abuelos

D’altra banda, els beneficiaris de la pensió de viduïtat són tots aquells que han tingut vincle matrimonial o han estat parella de fet. Cal recordar, com ja vam veure a M’he tornat a casar. Perdré la pensió de viduïtat?, que el fet de tornar a contraure matrimoni no impedeix cobrar una pensió de viduïtat, si bé s’han de complir aquestes condicions:

  • La persona que rep la pensió ha de ser més gran de 61 anys o, en el cas de ser menor d’aquesta edat, cal que tingui reconeguda la incapacitat permanent absoluta o una discapacitat superior al 65%.
  • Cal acreditar que la principal o única font d’ingressos del pensionista és la pensió de viduïtat. Els ingressos anuals per aquesta partida han de representar almenys el 75% del total del que ingressa el beneficiari anualment.
  • Els ingressos del nou matrimoni no poden superar dues vegades l’import del salari mínim interprofessional vigent en l’any en curs.
  • Si es genera una nova pensió de viduïtat s’haurà d’optar per una.

Cal recordar en aquest punt que, en els casos de separació judicial o divorci amb un sol beneficiari, aquest percebrà la quantia íntegra. Si hi ha diversos beneficiaris, la pensió serà reconeguda en quantia proporcional al temps viscut cadascun d’ells amb el causant. En tot cas, es garanteix el 40% a favor del cònjuge o supervivent d’una parella de fet amb dret a pensió de viduïtat.

D’altra banda, també cal afegir que s’és beneficiari de la pensió de viduïtat si el cònjuge mor per una malaltia comuna anterior al matrimoni.

Ja hem vist que aquest 2017 la pensió mínima de viduïtat és de 737,5 euros mensuals. Per tenir una altra referència sobre com es calcula, cal tenir en compte que, amb caràcter general, la prestació és el 52% de la base reguladora del mort. El percentatge augmenta fins al 70% si es donen aquestes tres circumstàncies simultàniament:

  • Que hi hagi càrregues familiars del pensionista.
  • Que la pensió de viduïtat sigui l’única font d’ingressos.
  • Que la suma de tots els rendiments del pensionista no superi uns mínims.

Així mateix, la prestació pot augmentar en els casos d’accident laboral o malaltia professional, en funció de la gravetat, d’un 30% a un 50%.

Finalment, cal recordar que la pensió de viduïtat és compatible amb les rendes del treball i amb la pensió de jubilació o incapacitat del beneficiari.

També et pot interessar:

M’he tornat a casar. Perdré la pensió de viduïtat?

Què implica designar beneficiaris d’un pla de pensions, un PIES o una AIELT?

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.