pareja
Assegura la teva jubilació

Tenen avantatges fiscals els més grans de 65 anys?

Setembre 4, 2017 5 min 2 vegades compartit

Sí, els més grans de 65 disposen d’importants avantatges fiscals que han de tenir en compte en la seva declaració de la renda i aquí n’explicarem tots els detalls.

L’edat és un dels factors determinants quan hem de retre comptes amb Hisenda. En el cas dels més grans de 65 anys, hi ha un seguit d’interessants avantatges fiscals que ara anirem veient i que poden suposar un estalvi en la factura final amb l’Agència Tributària.

Des de la reforma fiscal duta a terme pel Govern el 2015, els beneficis generats per una venda o una donació patrimonial estan lliures de tributació. Això és important perquè s’hi inclouen, entre d’altres, els anomenats béns afectes a activitats econòmiques. I què vol dir això? Doncs que si un vol traspassar el seu negoci, els beneficis generats no passaran pel fisc.

Això vol dir que si amb 65 anys o més venc el meu habitatge habitual, no pagaré a Hisenda pel guany que em pugui generar? Exacte. No es tributa per la plusvàlua. Ara bé, cal tenir en compte que, quan l’Administració parla d’“habitatge habitual”, es refereix al lloc en el qual un ha viscut “de manera continuada” almenys tres anys. Com en la majoria dels casos, hi ha algunes excepcions, com poden ser els casos de separació o trasllat per motius laborals.

En el cas que la parella sigui menor de 65 anys, la rebaixa tributària es limita únicament al 50% del benefici obtingut per la compravenda del bé immoble, la qual cosa porta a pensar que, si les circumstàncies ho permeten, esperar els anys necessaris perquè els dos membres de la unitat matrimonial arribin a l’edat per poder-se beneficiar dels avantatges fiscals al seu abast és una bona idea.

En el cas de la venda d’altres béns que no siguin l’habitatge habitual, que acabem de veure, i que es tracti d’altres actius, com ara accions, drets, etcètera, Hisenda augmenta els requisits per poder beneficiar-se dels avantatges existents i poder reduir la factura amb l’Agència Tributària. Si som més grans de 65 anys i el que volem és rebaixar la nostra factura amb el fisc, hem de fer el següent.

D’una banda, col·locar tots els beneficis en el que s’anomena una renda vitalícia. És un producte d’estalvi a llarg termini que suposa un ingrés mensual per a tota la vida. Serveix per tenir les espatlles cobertes en un moment donat en què els nostres ingressos baixen, per exemple, quan ens jubilem, o bé quan les despeses s’incrementen, per exemple, per temes de salut o perquè volem disposar de més temps de lleure. Bàsicament es tracta de dur a terme una aportació inicial i, després, aquest capital es va cobrant en forma de renda mensual, alhora que el client obté una rendibilitat molt interessant. Cal recordar que es permet fer aportacions úniques des d’únicament els 601,01 euros.

En una renda vitalícia es poden invertir fins a 240.000 euros. Amb beneficis superiors a aquesta quantitat es tributa per la diferència. Dit d’una altra manera, si parlem de 260.000 euros, hi ha 20.000 euros que estaran subjectes a Hisenda.

Quan es realitzi la venda en qüestió no han de transcórrer més de sis mesos abans de la formalització del contracte amb l’asseguradora. A més, cal acordar amb l’entitat que la renda vitalícia sigui inferior o igual a un any i que el moment inicial de cobrar-la es produeixi en un període de 12 mesos. És important que l’import anual de les rendes caigui més d’un 5% anual respecte a l’exercici anterior; si no, Hisenda hi pot intervenir.

Es tracta d’una opció molt interessant si entra en els plans traspassar el negoci abans de la jubilació o simplement per dedicar-te a una cosa o una altra. L’estalvi fiscal, en el cas de treballar amb el màxim, 240.000 euros, pot arribar fins als 55.000 euros.

D’altra banda, en el cas que disposis d’un pla de pensions, és possible que tinguis previst rescatar el producte. Segons la regulació vigent, hi ha una reducció del 40% per a totes les aportacions efectuades abans del 2007 si es cobra en forma de capital. És important saber que si la jubilació s’ha fet efectiva el 2016, el termini per poder-se beneficiar d’aquest avantatge finalitza el desembre del 2018.

Per acabar, únicament cal recordar que si una persona més gran de 65 anys cobra anualment 6.700 euros, o una de 75 anys, 8.100 euros anuals, està exempta de pagar a Hisenda.

Més informació:

Com tributen les assegurances de vida?

Així respons davant Hisenda si tens un PPA

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.