subsidio para mayores de 55 anos
Assegura la teva jubilació

Antic subsidi per a persones de més de 55 anys el 2024

Abril 26, 2024 6 min 17 vegades compartit

De vegades, l’edat pot ser un obstacle per trobar feina. Per ajudar a la reinserció al món laboral dels qui es troben en aquesta situació hi ha molts tipus de programes, com ara l’ajuda a persones que tenen més de 55 anys o més aviat el subsidi per a més grans de 52 anys, que és el que has de sol·licitar a partir d’ara. T’ho expliquem!

Durant anys, el subsidi per a la gent de més de 55 anys era la transició per accedir a la jubilació si ja havies esgotat el subsidi per desocupació amb aquesta edat. Tot i això, des del mes de març del 2019, el nou subsidi per a persones més grans de 52 anys ha substituït l’antiga ajuda a més grans de 55 anys. Així doncs, s’allarguen els anys per rebre aquesta prestació.

A més de l’edat d’accés a aquesta ajuda, també han canviat (a millor) les condicions, tant per als més grans de 52 com per als que ja cobraven la prestació per a més grans de 55 anys. Continua llegint per descobrir tots els detalls sobre el subsidi per a persones més grans de 52 anys l’any 2024, quins són els requisits necessaris per accedir-hi i com demanar-lo.

Què és la prestació per a més grans de 52 anys?

L’ajut actual per a més grans de 52 anys és una prestació econòmica gestionada pel SEPE i es dirigeix a persones aturades que hagin esgotat l’atur, estiguin inscrites com a demandants d’ocupació i compleixin els requisits per jubilar-se, a excepció de l’edat. 

Quins són els requisits o què cal per accedir a l’ajuda?

Tant si vols sol·licitar aquest ajut com si el vols renovar, has de complir una sèrie de requisits i assegurar-te que es mantenen cada any. 

 • Trobar-se en situació de desocupació i buscar feina de manera activa.
 • Tenir 52 anys o més per accedir al subsidi.
 • Haver esgotat la prestació contributiva o el subsidi per desocupació.
 • Portar inscrit com a demandant de feina com a mínim un mes després d’haver deixat de percebre l’ajuda per desocupació.
 • Complir l’acord d’activitat inclòs en la sol·licitud del subsidi.
 • No haver rebutjat una oferta de feina ni cap mena de formació o reconversió professional.
 • No tenir rendes pròpies que superin el 75 % del Salari Mínim Interprofessional.
 • Acreditar que a la data de sol·licitar el subsidi es reuneixen tots els requisits, llevat de l’edat, per accedir a qualsevol classe de pensió contributiva de jubilació: haver cotitzat durant com a mínim 15 anys, i dos d’aquests anys dins dels últims 15. A més d’haver cotitzat per desocupació un mínim de 6 anys al llarg de la vida laboral.

Documentació que cal aportar per demanar l’ajut

 • Document d’identitat (DNI o passaport). 
 • Model oficial de sol·licitud emplenat.
 • Document bancari que reculli el número de compte del beneficiari on s’ingressarà la prestació.
 • Justificant de rendes, en cas que ho demani el Servei Públic d’Ocupació Estatal  

El subsidi per a més grans de 52 anys s’ha de renovar anualment acreditant, cada dotze mesos, que no tenen rendes pròpies superiors al 75 % de l’SMI. Això té sentit pels canvis anuals de l’SMI, del qual, com hem vist, depèn aquest ajut. El 2024 l’SMI establert és de 850,5 euros al mes, dividit en 14 pagues. Per tant, en cas que el sol·licitant de la prestació tingui uns ingressos mensuals superiors a aquesta quantitat, no podrà sol·licitar l’ajut per a més grans de 52 anys. 

El termini per presentar la declaració de rendes és de 15 dies a partir del dia que es compleixen els dotze mesos. Si no es presenta la declaració en aquest termini, s’interromp el pagament del subsidi i de la cotització a la Seguretat Social.

Quant dura i quant es cobra amb el subsidi per a persones més grans de 52 anys?

La durada per rebre aquest subsidi és fins que s’arriba a l’edat de jubilació ordinària en aquell moment i tenir, per tant, dret a aquesta pensió contributiva.

Pel que fa a l’import mensual del subsidi per desocupació, equival al 80 % de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), una dada actualitzada any rere any i que pots consultar aquí. L’any 2024, l’import és de 600 euros al mes. Per tant, la persona que té més de 52 anys que percebi l’ajuda cobrarà 480 euros al mes. L’ajut es rep fins que la persona compleixi l’edat de jubilació o fins que trobi feina.

El cobrament del subsidi també cotitza per a la jubilació. Durant el temps que es percebi, s’ingressaran les cotitzacions a la Seguretat Social amb una base de cotització del 125 % del límit mínim de cotització vigent en cada moment. Alhora, el pagament del subsidi es farà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 de cada mes.

Com sol·licitar el subsidi per a més grans de 52 anys

Hi ha diversos mètodes per presentar la sol·licitud:

 • A través de la seu electrònica del SEPE.
 • Amb cita prèvia obtinguda a la seu electrònica del SEPE o per telèfon i acudint a l’oficina de prestacions.
 • A qualsevol oficina de registre públic.
 • Per correu administratiu.

Recapitulem

En resum, el subsidi per a més grans de 55 anys ja no existeix. L’any 2019 es va convertir en l’ajuda per a més grans de 52. Amb el canvi, a més d’augmentar els anys durant els quals es pot rebre aquesta paga, els requisits són més flexibles i les condicions més beneficioses.

Es tracta d’una mesura que permet continuar cobrant un subsidi fins i tot havent consumit la prestació per desocupació i continuar cotitzant per a la jubilació fins a arribar a l’edat a què ens correspon retirar-nos. 

Per sol·licitar la prestació per a persones més grans de 52 anys, la documentació que cal aportar no és gaire extensa. Això sí, t’has d’assegurar que compleixes tots els requisits necessaris cada any que renoves l’ajuda.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.