subsidio para mayores de 55 anos
Assegura la teva jubilació

Subsidi per a majors de 55 anys: què ha canviat?

abril 14, 2020 6 min 10 veces compartido

Durant anys, el subsidi per als més grans de 55 anys era la transició per accedir a la jubilació si ja havies esgotat el subsidi d’atur amb aquesta edat. Això no obstant, el març del 2019, el nou subsidi per a majors de 52 anys va substituir l’antiga ajuda a majors de 55 anys.

A més de l’edat d’accés a aquesta ajuda, també han canviat (cap a millor) les condicions, tant per als més grans de 52 com per als qui ja cobraven la prestació per a majors de 55 anys.

Abans de començar, si tens més de 52 anys i vols sol·licitar la prestació, et recomanem que consultis la nostra guia sobre el subsidi per a majors de 52 anys, que és el que has de sol·licitar a partir d’ara. Sabem que pot semblar confús i és molt normal perdre’s entre tants requisits, documentació i canvis. Per això en aquest apunt veurem tot el que ha canviat en aquesta ajuda des de la modificació del 2019. Si vols saber com t’afecta si ja estàs cobrant l’ajuda, continua llegint!

Què és la prestació per a majors de 55 anys?

Tant la prestació per a majors de 55 anys com l’actual per a majors de 52 estan enfocades a persones aturades que hagin esgotat la prestació per desocupació i compleixin els requisits per jubilar-se, a excepció de l’edat.

A més, no poden percebre rendes superiors al 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI). El 2022, amb l’SMI establert, només es podria accedir a aquesta ajuda rebent un màxim de 723,75 euros al mes.

L’import mensual del subsidi per a majors de 55 anys és del 80% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), una dada actualitzada any a any i que pots consultar aquí. El 2022, la quantitat és de 463 euros. L’ajuda es rep fins que la persona compleixi l’edat de jubilació o fins que trobi feina.

Modificacions del subsidi per a majors de 55 anys

Si ja cobraves aquesta ajuda abans de la modificació del 2019, t’interessarà conèixer les millores de les quals et beneficies des de llavors, que s’apliquen de sèrie, sense haver de fer cap tràmit:

 • S’amplia la durada del subsidi, ja que ara es pot rebre fins que es compleixi l’edat de jubilació ordinària corresponent. Fins al 2019, quan es complia l’edat de jubilació anticipada, calia renunciar al subsidi per a majors de 55 anys i acceptar aquesta forma de jubilació.
 • Encara que la persona hagi treballat a jornada parcial, rep el 100% del subsidi. Abans de la modificació, els beneficiaris cobraven un percentatge del subsidi si la seva última feina havia estat a temps parcial. Si era a mitja jornada, rebien un 50% de la prestació.
 • El cobrament d’aquest subsidi per a majors de 55 anys també cotitza per a la jubilació, i aquesta quantitat s’incrementa, ja que passa del 100% al 125% del límit mínim de cotització del moment.
 • Per cobrar aquest subsidi només es tenen en compte els ingressos de la persona, no els de la unitat familiar. A diferència de l’antic requisit, que comptabilitzava els ingressos dels fills o el cònjuge, ara compten les rendes pròpies.

Quina documentació haig d’aportar per cobrar el subsidi per a majors de 55 anys?

Tant si vols sol·licitar aquesta ajuda com si la vols renovar, cal que compleixis una sèrie de requisits i t’asseguris que es mantenen cada any.

Requisits que cal complir

 • Estar aturat i comprometre’s a estar buscant feina de manera activa.
 • Portar inscrit com a demandant d’ocupació almenys un mes després d’haver deixat de percebre l’ajuda per desocupació.
 • No haver rebutjat una oferta d’ocupació ni cap tipus de formació o reconversió professional.
 • No ser un treballador fix discontinu.
 • Haver cotitzat durant almenys 15 anys, de manera que dos d’aquests anys hagin tingut lloc dins dels últims 15.
 • Haver cotitzat per atur un mínim de 6 anys.

Documentació que cal aportar per sol·licitar l’ajuda

 • Document d’identitat (DNI o passaport).
 • Model oficial de sol·licitud emplenat.
 • Document bancari que reculli el número de compte del beneficiari on s’ingressarà la prestació.
 • Justificant de rendes.

El subsidi per a majors de 55 anys s’ha de renovar anualment acreditant, cada dotze mesos, que no tens rendes pròpies superiors al 75% de l’SMI. Això té sentit pels canvis anuals de l’SMI, del qual, com hem vist, depèn aquesta ajuda.

El termini per presentar la declaració de rendes és de 15 dies a partir del dia que es compleixen els dotze mesos. Si no es presenta la declaració en aquest termini, s’interromprà el pagament del subsidi i de la cotització a la Seguretat Social.

Ajudes per a majors de 55 anys que no hagin cotitzat

Tot i que un dels requisits per rebre una prestació és haver cotitzat un mínim d’anys, hi ha casos, com el d’alguns treballadors/treballadores de la llar o els mestres/mestresses de casa, que no ho han fet. També hi ha ajudes per als més grans de 55 anys que no hagin cotitzat:

 • Renda Activa d’Inserció (RAI): La RAI és una ajuda estatal per a tots els col·lectius sense ingressos que no reben cap prestació. Es pot cobrar durant 11 mesos i es pot sol·licitar fins a tres vegades. A més de l’ajuda econòmica, la RAI inclou un programa de formació per facilitar la reinserció en el mercat laboral.
 • Ingrés mínim vital: El poden sol·licitar les persones que visquin en situació de vulnerabilitat, sense ingressos o amb ingressos baixos.

Recapitulant

En definitiva, el subsidi per a majors de 55 anys s’ha convertit en l’actual ajuda per a majors de 52. Amb el canvi, a més d’augmentar els anys durant els quals es pot rebre aquesta paga, els requisits són més flexibles i les condicions, més beneficioses.

Es tracta d’una mesura que permet seguir cobrant un subsidi, tot i haver consumit la prestació per desocupació, i continuar cotitzant per a la jubilació fins a arribar a l’edat a la qual ens correspongui retirar-nos.

Per sol·licitar la prestació per a majors de 55 anys, la documentació que cal aportar no és gaire extensa. Això sí, t’has d’assegurar que compleixes, cada any que renovis l’ajuda, tots els requisits necessaris.

Temas relacionados