Ja està disponible “Les voltes que dona la vida”! No t’ho perdis!

subsidio para mayores de 55 anos
Assegura la teva jubilació

Subsidi per a majors de 55 anys el 2023: què ha canviat?

Juny 8, 2023 8 min 13 vegades compartit

De vegades, l’edat pot ser un obstacle per trobar feina. Per ajudar a la reinserció al món laboral dels qui es troben en aquesta situació hi ha molts tipus de programes, com ara l’ajuda a persones que tenen més de 55 anys.

Durant anys, el subsidi per a la gent de més de 55 anys era la transició per accedir a la jubilació si ja havies esgotat el subsidi per desocupació amb aquesta edat. Tot i això, el març del 2019, el nou subsidi per a més grans de 52 anys va substituir l’antiga ajuda a més grans de 55 anys. Així doncs, s’allarguen els anys per rebre aquesta prestació.

A més de l’edat d’accés a aquesta ajuda, també han canviat (a millor) les condicions, tant per als més grans de 52 com per als que ja cobraven la prestació per a més grans de 55 anys. En aquest article, veurem en què consisteix el subsidi per a les persones que tenen més de 55 anys el 2023, quins són els requisits necessaris per accedir-hi i quins altres ajuts hi ha per a majors de 55 anys que no hagin cotitzat.

Abans de començar, si tens més de 52 anys i vols demanar la prestació, et recomanem que consultis la nostra guia sobre el subsidi per a gent més gran de 52 anys, que és el que has de sol·licitar a partir d’ara. Sabem que pot ser una mica confús i és molt comú perdre’s entre tants requisits, documentacions i canvis. Per això en aquest article veurem tot el que ha canviat en aquest ajut des de la modificació del 2019. Si vols saber com t’afecta si ja cobres l’ajuda, continua llegint!

Què és la prestació per a més grans de 55 anys?

Tant la prestació per a més grans de 55 anys com l’actual per a més grans de 52 estan enfocades a persones aturades que hagin esgotat l’atur i compleixin els requisits per jubilar-se, a excepció de l’edat. 

A més, no poden percebre rendes superiors al 75 % del Salari Mínim Interprofessional (SMI). El 2023, amb l’SMI establert, només es podria accedir a aquest ajut rebent un màxim de 810 euros al mes. És a dir, en cas que el sol·licitant de la prestació tingui uns ingressos mensuals superiors a aquesta quantitat, no podrà sol·licitar l’ajut per a més grans de 55 anys.

Al mateix temps, l’import mensual del subsidi per a persones de més de 55 anys és del 80 % de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM), una dada actualitzada any a any i que pots consultar aquí. El 2023, la quantitat del subsidi per desocupació és de 480 euros. L’ajut es rep fins que la persona compleixi l’edat de jubilació o fins que trobi feina.

Modificacions del subsidi per a més grans de 55 anys el 2023

Si ja cobraves aquest ajut abans de la modificació del 2019, t’interessarà conèixer les millores de les que et beneficies des de llavors, que s’apliquen de sèrie, sense necessitat de fer cap tràmit:

 • S’amplia la durada del subsidi, ja que ara es pot rebre fins que es compleix l’edat de jubilació ordinària corresponent. Fins al 2019, quan es complia l’edat de jubilació anticipada, s’havia de renunciar al subsidi per a més grans de 55 anys i acceptar aquesta forma de jubilació.
 • Tot i que la persona hagi treballat a jornada parcial, rep el 100 % del subsidi. Abans de la modificació, els beneficiaris cobraven un percentatge del subsidi si la seva última feina havia estat a temps parcial. Si era a mitja jornada, rebien un 50 % de la prestació. 
 • El cobrament d’aquest subsidi per a més grans de 55 anys també cotitza per a la jubilació, i aquesta quantitat s’incrementa, passant del 100 % al 125 % del límit mínim de cotització del moment.
 • Per cobrar aquest subsidi només es tenen en compte els ingressos de la persona, no els de la unitat familiar. A diferència de l’antic requisit, que comptabilitzava els ingressos de fills o cònjuges, ara compten les rendes pròpies.

Quina documentació he d’aportar per cobrar el subsidi per a més grans de 55 anys?

Tant si vols sol·licitar aquest ajut com si el vols renovar, has de complir una sèrie de requisits i assegurar-te que es mantenen cada any. 

Requisits que s’han de complir

 • Estar aturat i comprometre’s a buscar feina de manera activa.
 • Portar inscrit com a demandant de feina com a mínim un mes després d’haver deixat de percebre l’ajuda per desocupació.
 • No haver rebutjat una oferta de feina ni cap mena de formació o reconversió professional.
 • No ser un treballador fix discontinu.
 • Haver cotitzat durant 15 anys, com a mínim; dos d’aquests anys han d’estar dins dels últims 15 anys.
 • Haver cotitzat per desocupació un mínim de 6 anys.

Documentació que cal aportar per demanar l’ajut

 • Document d’identitat (DNI o passaport).
 • Model oficial de sol·licitud emplenat.
 • Document bancari que reculli el número de compte del beneficiari on s’ingressarà la prestació.
 • Justificant de rendes. 

El subsidi per a més grans de 55 anys s’ha de renovar anualment acreditant, cada dotze mesos, que no tenen rendes pròpies superiors al 75 % de l’SMI. Això té sentit pels canvis anuals de l’SMI, del qual, com hem vist, depèn aquest ajut.

El termini per presentar la declaració de rendes és de 15 dies a partir del dia que es compleixen els dotze mesos. Si no es presenta la declaració en aquest termini, s’interromp el pagament del subsidi i de la cotització a la Seguretat Social.

Ajuts per a més grans de 55 anys que no hagin cotitzat 

Tot i que un dels requisits per rebre una prestació és haver cotitzat un mínim d’anys, hi ha casos, com el d’alguns empleats/des de la llar o els i les mestresses de casa, que no ho han fet. La Seguretat Social i el Servei Públic d’Ocupació Estatal tenen diferents prestacions per sostenir l’economia de les persones que tenen més de 55 anys. Vegem quins són els ajuts per als més grans de 55 anys que no hagin cotitzat:

 • Renda Activa d’Inserció (RAI): La RAI és una ajuda estatal per a tots els col·lectius sense ingressos que no reben cap prestació. L’objectiu principal d’aquest ajut és incrementar les oportunitats de retorn al món laboral a les persones aturades amb necessitats econòmiques i dificultat per trobar feina. Es pot cobrar durant 11 mesos i es pot demanar fins a tres vegades. A més de l’ajut econòmic, la RAI ve amb un programa de formació per facilitar la reinserció al mercat de treball.
 • Ingrés Mínim Vital (IMV): És una prestació mensual per cobrir les necessitats bàsiques per a persones que viuen soles o famílies. El poden sol·licitar les persones que visquin en situació de vulnerabilitat, sense ingressos o amb ingressos baixos. L’objectiu principal és garantir una millora en la inclusió social i laboral. A aquest ajut hi pot accedir gran part de la població espanyola, entre la qual trobem les persones més grans de 55 anys que no hagin cotitzat. Malgrat tot, cal reunir uns requisits mínims: tenir residència a Espanya i trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica.
 • Subsidi Extraordinari per Atur (SED en castellà): ajut econòmic destinat a desocupats de llarga durada, que ja han esgotat totes les prestacions per desocupació, PREPARA o RAI i tinguin responsabilitats familiars. A més, un dels requisits principals per sol·licitar aquest ajut és acreditar que es troba a la recerca activa d’ocupació i que encara no tinguin l’edat per accedir a la pensió de jubilació. A l’article següent t’expliquem com demanar el subsidi extraordinari per desocupació.

En l’actualitat, estar cobrant alguna d’aquestes ajudes és compatible amb la prestació per a més grans de 55 anys. Sempre que s’acreditin les cotitzacions exigides per fer-ho i quan s’hagi percebut un altre subsidi diferent del SED amb anterioritat i que, des de llavors, s’hagi mantingut la cerca activa d’ocupació de manera ininterrompuda o amb interrupcions inferiors a 90 dies naturals.

Recapitulem

En definitiva, el subsidi per a més grans de 55 anys el 2023 es va convertir el 2019 en l’actual ajuda per a més grans de 52 anys. Amb el canvi, a més d’augmentar els anys durant els quals es pot rebre aquesta paga, els requisits són més flexibles i les condicions més beneficioses.

Es tracta d’una mesura que permet continuar cobrant un subsidi fins i tot havent consumit la prestació per desocupació i continuar cotitzant per a la jubilació fins a arribar a l’edat a què ens correspon retirar-nos. 
Per sol·licitar la prestació per a persones més grans de 55 anys, la documentació que cal aportar no és gaire extensa. Això sí, t’has d’assegurar que compleixes tots els requisits necessaris cada any que renoves l’ajuda.

Simuladores y calculadoras

Calcula tu próxima etapa con Ruta67

Si te planteas cuánto podrías ahorrar con tus ingresos o qué plan de pensiones encaja contigo, incluso si buscas visualizar tu futuro, te lo ponemos fácil con nuestros simuladores y calculadoras que te ayudarán a afrontar tu próxima etapa con Ruta67.