subsidio para mayores de 52 años: requisitos y novedades
Assegura la teva jubilació

Subsidi per a majors de 52 anys. Requisits i novetats

Setembre 5, 2023 9 min 17 vegades compartit

Hi ha molts tipus d’ajuts però, sovint, és fàcil perdre’s entre la infinitat de requisits, modificacions i tipus que cal revisar. Si tens més de 52 anys i has esgotat la prestació o subsidi d’atur, tens la possibilitat de sol·licitar un ajut el subsidi per a persones més grans de 52 anys.

En aquest article, veurem en què consisteix el subsidi per a més grans de 52 anys, quins requisits cal complir i com sol·licitar aquest ajut. Si no te’n vols perdre els detalls, continua llegint!

Subsidi per a persones més grans de 52 anys: què és?

Es tracta d’un ajut enfocat a aturats que tinguin més de 52 anys i que en el moment de sol·licitar-lo compleixin amb els requisits per jubilar-se, a excepció de l’edat. L’import mensual del subsidi per a més grans de 52 anys és del 80 % de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). Pots consultar-lo, actualitzat any per any, aquí. El 2023, la quantitat és de 480 €.

L’ajut es rep fins que la persona compleixi l’edat de jubilació o fins que trobi feina. 

El març del 2019, el nou ajut per a persones més grans de 52 anys va substituir l’antic subsidi per a persones més grans de 55 anys. A diferència de l’anterior, aquesta nova prestació sí que cotitza de cara a la jubilació. 

Què saber abans de sol·licitar el subsidi per a persones més grans de 52 anys

Abans de sol·licitar-lo has de saber que cal renovar aquest ajut anualment. Així, aquells qui vulguin continuar percebent el subsidi per a més grans de 52 anys han d’assegurar-se de proporcionar cada any els requisits necessaris per rebre’l.

Per renovar aquest ajut, cal acreditar de manera anual que no es tenen rendes pròpies o ingressos superiors al 75 % del salari mínim interprofessional (SMI). El 2023, amb l’SMI que hi ha establert, només es podria accedir a aquest ajut rebent un màxim de 810 euros al mes. Per tant, si els ingressos rebuts fossin superiors a aquesta quantitat, no seria possible sol·licitar l’ajut per a més grans de 52 anys. 

Requisits per accedir al subsidi per a persones més grans de 52 anys

A més del que s’ha comentat, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) estableix que qui vulgui accedir a aquest ajut ha de complir amb una sèrie de requisits. El primer d’aquests és haver complert almenys 52 anys en el moment de la sol·licitud. Pel que fa a la resta, podem dividir-los en dos grups:

 1. Requisits relacionats amb la situació laboral
 • Trobar-se en situació d’atur i comprometre’s a cercar feina de manera activa
 • Haver estat inscrit com a demandant de feina com a mínim un mes després d’haver deixat de percebre l’ajut per desocupació 
 • No haver rebutjat cap oferta de feina ni cap mena de formació o reconversió professional durant aquell mes
 • No ser un treballador fix discontinu
 1. Requisits relacionats amb la cotització
 • Haver cotitzat durant 15 anys, com a mínim; dos d’aquests anys han d’estar dins dels últims 15
 • Haver cotitzat per desocupació un mínim de 6 anys al llarg de la vida laboral 

També tenen dret a aquest subsidi les persones més grans de 52 anys que es trobin en alguna d’aquestes situacions:

 • Haver esgotat la prestació contributiva o el subsidi per desocupació
 • Ser emigrant de tornada a Espanya havent cotitzat, almenys, 12 mesos en els últims 6 anys des de l’última sortida del nostre país. Aquesta cotització s’ha d’haver dut a terme en països fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu. A més del que s’ha esmentat, la persona no pot tenir dret a percebre la prestació per desocupació
 • Ser alliberat de la presó després d’almenys 6 mesos i no tenir dret a sol·licitar la prestació per desocupació
 • Ser declarat plenament capaç o persona amb incapacitat permanent parcial, després d’haver superat la revisió d’una incapacitat permanent
 • Estar en situació legal d’atur i no tenir dret a prestació contributiva per desocupació, havent cotitzat almenys entre 90 i 359 dies

Durada i import de l’ajut per a persones més grans de 52 anys

El subsidi per a persones més grans de 52 anys proporciona un ajut econòmic mensual que el 2023 ascendeix a 480 €. Aquesta quantitat es fixa i actualitza de manera anual, ja que varia en funció de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). Concretament, el subsidi correspon al 80 % del que s’estableix a l’IPREM. Aquest índex funciona com una referència a Espanya a l’hora de concedir ajuts, subvencions o per accedir al subsidi per desocupació. 

L’ajut es rep fins que la persona assoleixi l’edat ordinària que li correspongui per accedir a la jubilació o fins que trobi feina. 

Guia per sol·licitar l’ajut a persones més grans de 52 anys

Un cop s’hagi comprovat que es compleixen tots els requisits, el pas següent consisteix a presentar la sol·licitud. Per fer-ho, hauràs d’acudir a l’oficina d’ocupació corresponent, a qualsevol oficina de registre públic o bé a través de la pàgina web del SEPE.

Quant a la documentació

Detallem a continuació la documentació que cal presentar a l’hora de sol·licitar el subsidi per a persones més grans de 52 anys: 

 • Document d’identitat (DNI o passaport)
 • Model oficial de sol·licitud, degudament emplenat.
 • Document bancari que reculli el número de compte del beneficiari en què s’ingressarà la prestació
 • Justificant de rendes en cas que el SEPE ho sol·liciti

Quant als terminis

Recorda que abans de presentar la sol·licitud, cal haver complert un mes des de l’esgotament de la prestació de desocupació. A continuació, hi ha un termini de 15 dies hàbils per lliurar la documentació esmentada. Si aquest no és el teu cas, pots presentar la documentació després d’acreditar una situació legal d’atur haver cessat de manera involuntària en una feina.

M’han retirat el subsidi per a persones més grans de 52 anys, què he de fer?

Si t’han retirat el subsidi per a persones més grans de 52 anys, has de saber que tens la possibilitat de reclamar al SEPE. Per a aquest tràmit, pots acudir a una oficina de registre públic o bé fer la gestió de manera telemàtica des de la seva seu electrònica. 

Ara bé, tingues en compte que disposes d’un total de 30 dies hàbils. De la seva banda, el SEPE tindrà 45 dies per donar-te una resposta. 

De tota manera, abans de reclamar has de conèixer el motiu pel qual se t’ha retirat l’ajuda. Normalment, la raó es basa en haver comès una infracció. Aquestes poden ser de tres tipus: lleu, greu o molt greu. Vegem a continuació quines accions suposen una infracció i quines conseqüències podrien tenir. 

Infraccions lleus

En cas d’incomplir aquestes normes una vegada, es retirarà la prestació durant un mes. En canvi, si s’incompleixen dues vegades, es retirarà la prestació durant tres mesos i, en cas d’incomplir-se una tercera vegada, es retirarà durant sis mesos. Ara bé, has de parar esment al tipus d’accions que suposen cometre una infracció lleu, ja que si es cometen quatre infraccions lleus, es retirarà el total del subsidi. 

Si es dona algun dels comportaments següents, s’estarà cometent una infracció lleu:

 • No acudir a les cites de les oficines d’ocupació o del SEPE
 • No justificar les absències a les trucades del SEPE
 • No complir els requisits de compromís d’activitat, que impliquen la cerca activa de feina o formació
 • No comunicar al SEPE els canvis de domicili o de dades de contacte
 • No renovar la demanda d’ocupació

Infraccions greus

Una infracció greu suposa la retirada de l’ajut durant tres mesos. Dues infraccions greus, una sanció de sis mesos. En canvi, una tercera infracció suposarà la retirada total del subsidi. Vegem quines accions suposen una infracció greu:

 • No avisar el SEPE en cas de no complir els requisits per continuar cobrant el subsidi per a persones més grans de 52 anys
 • Rebutjar una oferta de feina sense una justificació
 • Rebutjar la participació en programes de formació, ocupació o orientació laboral del SEPE 

Infraccions molt greus

Si es dona alguna de les circumstàncies següents, es retirarà directament la prestació:

 • Falsificació de documents 
 • Compatibilitzar el subsidi per a persones més grans de 52 anys amb un altre sou de treball
 • Servir-se d’un ocupador per cobrar el subsidi de manera il·legal
 • Desviar l’import de l’ajut a altres finalitats que no siguin les estipulades pel SEPE

Recapitulem

En definitiva, el subsidi per a persones més grans de 52 anys és un ajut que permet continuar cobrant una prestació fins i tot després d’haver esgotat la prestació d’atur. De fet, ofereix la possibilitat de percebre una quantitat fins que es compleixi l’edat de jubilació i fins i tot que aquesta quantitat cotitzi de cara a la futura pensió de jubilació.

El procediment que cal seguir per sol·licitar-la és senzill, però cal revisar detingudament que es compleixen tots els requisits necessaris. Recorda revisar la llista d’objectius, tot i que la llista segurament s’anirà actualitzant amb els anys. 

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.