Persona calculant les prestacions que no tributen en l'IRPF
Redueix els teus impostos

Com tributa la indemnització per acomiadament a la Renda?

Febrer 14, 2024 6 min 9 vegades compartit

Com justificar a Hisenda el cobrament d’una indemnització per acomiadament? He de declarar davant l’Administració pública? Aquestes són algunes de les preguntes que es fan els contribuents quan arriba la campanya de la renda, saber si les indemnitzacions per acomiadament de l’any anterior tributen o estan exemptes. La resposta a aquesta qüestió dependrà de la situació de cada treballador. En principi no es tributa, encara que cal conèixer els detalls perquè hi ha certs límits. Els descobrim a continuació!

L’IRPF de la Indemnització per acomiadament

Com a norma general, les indemnitzacions per acomiadament compten com a rendiments del treball i, per tant, cal declarar-les com a tal davant d’Hisenda. No obstant això, hi ha una sèrie d’exempcions importants contingudes a la llei de l’IRPF, a l’article 7.

El límit és a les pagues que recull l’Estatut dels Treballadors. Aquesta norma regula les compensacions per acomiadament que ha de rebre obligatòriament el treballador. Una altra cosa és que es negociï una prestació més alta, excedent per la qual haurem de tributar.

L’import de la indemnització per acomiadament perquè sigui exempta de tributació ha de ser com a màxim de 180.000 euros. A més, perquè el treballador pugui gaudir d’aquest avantatge fiscal ha de demostrar una desvinculació real i efectiva amb l’empresa. 

Per als casos en què se superi el límit establert, aquest excés a l’import s’haurà de tributar davant d’Hisenda com a rendiment de treball. Encara que per a aquest supòsit també hi ha excepcions:

 • L’excés de 180.000 euros no estarà sotmès a tributació per a les indemnitzacions per acomiadament o cessament produïts abans de l’1 d’agost del 2014
 • Quan les indemnitzacions per acomiadament a partir d’aquesta data derivin d’un expedient de regulació d’ocupació aprovat, o un acomiadament col·lectiu en què s’hagi comunicat l’obertura del període de consultes a l’autoritat laboral.

En canvi, les indemnitzacions per acomiadament que sí que tributen a Hisenda de manera íntegra són les següents:

 • Aquelles indemnitzacions per acomiadament establertes en virtut de conveni, pacte o contracte.
 • Les sumes rebudes a causa de la finalització d’un contracte laboral per raons diferents de l’acomiadament o cessament d’un treballador. S’aplica a situacions en què no hi ha una obligació legal a rebre indemnitzacions per acomiadament segons el que estableix l’Estatut dels Treballadors. Entre aquests supòsits hi ha l’extinció de contractes de treball temporals o de durada determinada, els acomiadaments disciplinaris que siguin qualificats de procedents i la finalització del contracte per voluntat del treballador.

Indemnitzacions per acomiadament exemptes de tributar a Hisenda

Hi ha diverses causes per les quals una empresa pot acomiadar un treballador de manera legal. Les indemnitzacions que recull l’Estatut dels Treballadors són les següents:

 • Acomiadament improcedent. Si el contracte va ser subscrit a partir del 12 de febrer de 2012, es paguen 33 dies per any treballat, amb un topall de 24 mensualitats. Mentre que si el contracte és abans d’aquesta data, es paguen de 45 a 33 dies per any treballat fins a un màxim de 42 mesos.
 • Acomiadament objectiu. Les causes objectives es paguen 20 dies per any treballat, amb un topall de 12 mensualitats. Llevat dels contractes de foment a la contractació indefinida abans del 12 de febrer del 2012, que es paguen 33 dies per any treballat, fins a un màxim de 24 mesos.
 • Acomiadament per voluntat del treballador. Quan la rescissió del contracte per trasllat de centre de treball implica un canvi de residència, es paguen 20 dies per cada any treballat, fins a 12 mesos; quan la rescissió del contracte per modificació perjudicial de jornada, horari o règim de treball a torns es paga 20 dies per any treballats fins a un màxim de 9 mensualitats; quan la finalització de contracte és per modificació que redundi en perjudici de la formació professional o menyscabament de la dignitat del treballador es paguen de 45 a 33 dies per any fins a 42 mesos.
 • Acomiadaments col·lectius per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i força major. Si l’acomiadament prové d’un ERO aprovat abans del 08-03-2009, es paguen 20 dies per any treballat fins a 12 mensualitats. 
 • Per mort, invalidesa o jubilació de l’empresari. En aquests casos, es paga només 1 mes en total per anys treballats. 
 • Acomiadaments derivats de l’extinció de relacions laborals especials. 
  • Si un alt directiu és acomiadat, té dret a una indemnització que equival a 7 dies de salari per any de servei, amb un límit de 6 mensualitats. 
  • En el cas dels esportistes professionals, tenen dret a una indemnització d’almenys dues mensualitats de les retribucions periòdiques.
  • Per a empleats del servei de la llar familiar, la indemnització exempta depèn de la causa del cessament o acomiadament. Si el contracte s’extingeix a causa del desistiment de l’ocupador, la indemnització exempta varia segons la data de subscripció del contracte: per a contractes després de l’1 de gener de 2012, és de 12 dies naturals per any de servei, amb un límit de 6 mensualitats; per a contractes anteriors a aquesta data, és de 7 dies per any, amb el mateix límit. En cas d’acomiadament improcedent, la indemnització exempta és de 20 dies naturals per any de servei, amb un límit de 12 mensualitats.

Per a totes les indemnitzacions cal tenir en compte un límit: 180.000 euros. Si el superem (encara que sigui la indemnització continguda a l’Estatut dels Treballadors) s’haurà de tributar pel que superi aquesta xifra. Sempre que no es compleixin les excepcions esmentades abans.

Recapitulem: tributa la indemnització per acomiadament?

En conclusió, les indemnitzacions per acomiadament tenen una sèrie d’exempcions fiscals importants segons la legislació vigent. Aquestes exempcions tenen límits específics i condicions i, en molts casos, no estan subjectes a tributació si no superen certes quantitats establertes. Tot i això, és fonamental entendre aquests detalls per garantir que no s’incompleixi la normativa fiscal i per aprofitar al màxim els avantatges d’aquestes exempcions. 

Si et trobes en una situació que et porta a rebre una indemnització per acomiadament, conèixer les implicacions fiscals i les condicions d’exempció pot repercutir de forma important en la teva situació financera. Mantenir-te informat i, en cas de dubte, consultar un professional d’impostos és essencial per complir les regulacions fiscals i optimitzar la teva situació econòmica en aquestes circumstàncies excepcionals.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.