cobrar l’atur de cop per anar-se’n a l’estranger
Redueix els teus impostos

És possible cobrar l’atur de cop per anar-se’n a l’estranger?

desembre 22, 2020 6 min 9 vegades compartit

Quan ens disposem a traslladar-nos fora d’Espanya i estem percebent l’atur, ens sorgeix una pregunta: es pot cobrar l’atur de cop per anar-se’n a l’estranger? La resposta és no. Això no obstant, hi ha diferents possibilitats i alguna excepció que ara t’explicarem.

Requisits perquè es pugui cobrar l’atur de cop

Per a cobrar l’atur de cop, el Servei d’Ocupació Públic Estatal (SEPE), és a dir, l’antic INEM, exigeix que es compleixin diversos requisits. Tenen a veure tant amb el tipus de prestació a què tens dret com amb la destinació dels diners. Aquestes condicions són les següents:

1.Prestació per desocupació contributiva

El primer requisit és que tinguis dret a una prestació per desocupació contributiva. És a dir, la que neix d’haver cotitzat durant més d’un any. Per tant, un altre tipus d’ajudes com la familiar o la destinada a més grans de 52 anys no et donaran opció a cobrar l’atur de cop, el que es coneix com a capitalització.

2.Mensualitats pendents

Per sol·licitar aquesta capitalització cal que tinguis, com a mínim, tres mesos de prestació per desocupació pendents de cobrament. A més, no pots haver rebut cap altre pagament únic en qualsevol de les seves variants durant els quatre anys anteriors.

3.Destinació dels diners

No pots cobrar aquest pagament únic per destinar-lo a qualsevol finalitat. Només es pot cobrar l’atur de cop per tornar al mercat laboral. I això ho pots fer entrant com a accionista en una societat mercantil o en una cooperativa, o també per començar una activitat com a autònom amb els diners.

Així mateix, en el primer cas, cal que ho facis com a soci treballador estable, no pas temporal. I si aquesta societat té menys de dotze mesos d’antiguitat, no hi pots haver tingut cap relació laboral anterior ni tampoc amb altres empreses vinculades.

4.Terminis

Sol·licitar la capitalització de l’atur també té uns terminis. Cal que la demanis abans d’iniciar la teva nova activitat laboral. I, un cop has rebut el pagament, tens un mes per començar a treballar en la teva nova feina.

5.Incompatibilitats del pagament únic

Et pots haver quedat a l’atur per un acomiadament improcedent o per una altra causa que t’hagi portat a impugnar el cessament de la relació laboral. En aquest cas, no podràs sol·licitar el pagament únic fins que es resolgui aquest conflicte a les magistratures corresponents.

Així mateix, no pots haver compaginat el pagament per desocupació amb una feina com a autònom durant els 24 mesos anteriors. I, si et disposes a treballar com a TRADE (treballador autònom dependent econòmicament), no et podràs contractar amb el teu antic ocupador.

Altres qüestions relatives a cobrar l’atur de cop

És molt habitual que qui sol·liciti la capitalització de l’atur dubti respecte a si ha de declarar aquests diners a Hisenda. Doncs sàpigues que no. Aquesta quantitat està exempta de tributació en l’impost de la renda de les persones físiques. Però sempre que mantinguis la teva nova activitat laboral durant cinc anys. En cas contrari, cal que la declaris com a rendiments del treball.

D’altra banda, també t’interessa saber que si sol·licites el pagament únic, rebràs una mica menys del que realment et correspon. Concretament, percebràs un 3% menys. Això és degut al fet que et cobren l’interès legal dels diners, que se situa en aquest percentatge el 2020.

Es pot cobrar l’atur de cop i marxar fora d’Espanya?

Tot el que t’hem explicat et farà veure que no es pot cobrar l’atur de cop i marxar a l’estranger. Efectivament, no es pot. Però cal especificar una excepció i també una alternativa.

La primera consisteix en el fet que els estrangers no residents a la Unió Europea poden cobrar el pagament únic sempre que tornin al seu país d’origen. És una sortida per als qui han vingut a treballar a Espanya, es queden a l’atur i volen tornar a la seva terra.

marxar estranger

Espanyol que es trasllada a l’estranger

Molt diferent és el cas que siguis espanyol i et traslladis a l’estranger. En aquest cas, com et dèiem, no pots sol·licitar el pagament únic per desocupació. Però tens una alternativa.

En primer lloc, si estàs percebent l’atur i et trasllades fora d’Espanya, has de comunicar-ho al SEPE. No fer-ho està sancionat amb l’extinció del dret a cobrar-lo.

D’altra banda, si el teu viatge dura menys de 12 mesos, la prestació queda suspesa, però en tornar pots reprendre-la de nou. En canvi, si el teu trasllat és per un termini superior a un any, també s’extingeix. Això no obstant, si has estat en un país que no pertany a l’Espai Econòmic Europeu ni a Suïssa o Austràlia, en tornar-ne podràs demanar un ajut com a emigrant retornat. Però això ja surt del nostre tema.

Sigui com sigui, si et trasllades a l’estranger durant més d’un any, també tens una possibilitat. Sempre que vagis a un país de l’esmentat Espai Econòmic Europeu o a Suïssa, pots demanar el que se’n diu exportació del subsidi. Això no obstant, només et durarà tres mesos, que podràs prorrogar tres mesos més.

Per poder cobrar-lo, hauràs d’inscriure’t al servei d’ocupació del país de destinació. Tens un termini de 7 dies per fer-ho, a comptar des del moment en què notifiques el teu viatge al SEPE.

En cas que et traslladis a un país no inclòs en l’esmentat territori, també tens dret a exportar-hi la teva prestació. Però, per fer-ho, caldrà que acreditis que tens permís de residència o de treball en aquest país i que t’inscrius al seu servei d’ocupació.

Respecte a aquest últim cas, cal exceptuar-ne la mateixa Suïssa, Dinamarca, Noruega, Islàndia i Liechtenstein. Pel que fa al Regne Unit, també hi podràs exportar el teu subsidi, però per un termini improrrogable de tres mesos.

En conclusió, no és possible cobrar l’atur de cop per anar-se’n a l’estranger. L’excepció és que no siguis espanyol ni resident a la Unió Europea i que et traslladis al teu país d’origen. En aquest cas, sí que podràs cobrar el pagament únic per desocupació. Això no obstant, si et vols instal·lar en un altre país, hi pots exportar el teu subsidi durant almenys tres mesos. En tot cas, si et disposes a fer-ho, t’animem que aprofundeixis en el tema i ens consultis els teus dubtes.

Temes relacionats