post vc
Redueix els teus impostos

Totes les claus sobre l’ajuda familiar per als treballadors autònoms

Setembre 20, 2023 6 min 8 vegades compartit

En cas d’esgotar la prestació per desocupació (o no tenir-hi accés) i tenir càrregues familiars, a Espanya hi ha l’anomenada ajuda familiar, un subsidi de 480 euros al mes. S’assigna als aturats amb responsabilitats familiars que no tenen rendes inferiors al 75% del salari mínim.

Ara bé, es pot cobrar l’ajuda familiar i ser autònom? La resposta és sí, encara que hi ha dues circumstàncies per les quals s’accedeix a aquest ajut familiar: si hem esgotat la prestació per desocupació i si no tenim accés a l’atur per no tenir prou dies cotitzats. El requisit comú és tenir càrregues familiars. Si vols saber com sol·licitar l’ajuda familiar sent autònom, les condicions que has de complir i fins quan la pots cobrar, segueix llegint!

L’ajuda familiar per a autònoms

La quantia del subsidi de l’anomenada ajuda familiar ascendeix als 480 euros mensuals i es pot prolongar fins a un màxim de 30 mesos, tot i que cal renovar cada sis mesos. Això sí, si l’últim contracte del treballador abans de l’atur era a temps parcial, l’ajuda familiar no es cobrarà al 100%, sinó que es reduirà en funció de les hores treballades.

S’adreça a aquells treballadors per compte propi i d’altri amb una mitjana d’ingressos familiars per persona que no superi el 75% del salari mínim i amb responsabilitats familiars.

L’ajut familiar es pot començar a cobrar just després d’haver esgotat la prestació per desocupació ordinària i també es pot sol·licitar si no s’ha pogut accedir a l’atur normal. Quan es parla de responsabilitats familiars com un dels requisits per poder demanar aquest ajut, molts pensen que va dirigit únicament a persones amb fills. No és així, les persones casades (aquí no compten les parelles de fet) poden sol·licitar també aquest ajut si el seu cònjuge depèn econòmicament d’ell o ella.

Durant quant de temps es pot cobrar?

Com a norma general, es pot cobrar durant 18 mesos. Es concedeix durant una primera tanda de sis mesos, que es pot renovar fins a dues vegades.

Malgrat tot, hi ha algunes excepcions per rebre l’ajuda familiar sent autònom:

 • Per als aturats menors de 45 anys amb responsabilitats familiars i que van esgotar una prestació contributiva d’un mínim de quatre mesos: dret a sis mesos de subsidi prorrogables fins a 18 mesos.
 • Per als aturats menors de 45 anys amb responsabilitats familiars i que van esgotar una prestació contributiva de sis mesos com a mínim: dret a una quarta pròrroga fins als 24 mesos.
 • Per a aturats més grans de 45 anys amb responsabilitats familiars que hagin esgotat una prestació contributiva de quatre mesos: dret a una quarta pròrroga fins als 24 mesos.
 • Per a aturats més grans de 45 anys amb responsabilitats familiars que hagin esgotat una prestació contributiva d’un mínim de sis mesos: dret a una cinquena pròrroga fins als 30 mesos.

Requisits per a l’ajuda familiar a autònoms

Si un treballador autònom vol sol·licitar l’ajuda familiar ha d’esperar un mes des de l’últim atur (si el cobrava) i fer-ho en els 15 dies hàbils següents. Què succeeix si un es passa del termini? L’ajuda se seguirà cobrant, però es deixaran de cobrar els dies que s’hagin trigat de més.

Per poder sol·licitar aquest ajut cal acudir a una oficina del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) mitjançant cita prèvia o bé fer el tràmit per internet, per a la qual cosa caldrà clau d’accés, DNI electrònic o certificat digital. És important recordar que cal renovar l’ajuda cada mig any.

La documentació necessària per poder demanar l’ajuda familiar per als treballadors autònoms és un model de sol·licitud oficial que es pot aconseguir al SEPE i on s’inclou la declaració de rendes del sol·licitant i la dels familiars que hi convisquin o estiguin al seu càrrec, les dades per a la domiciliació bancària del pagament, el compromís d’activitat i l’autorització de petició d’informació a l’Agència Tributària.

Però quins requisits he de complir per demanar l’ajuda familiar?

 • Estar en atur i haver esgotat el subsidi per desocupació.
 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació durant un mes des de acabi la prestació, no haver rebutjat una oferta d’ocupació adequada, ni haver-se negat a participar en accions de promoció, formació o reconversió professional des de l’esgotament d’aquesta prestació.
 • Subscriure el compromís d’activitat.
 • Tenir responsabilitats familiars: fills menors de 26 anys, cònjuge o fills incapacitats a càrrec seu.
 • No tenir rendes, de qualsevol naturalesa, superiors al 75% del salari mínim.

D’altra banda, també hi ha ajut familiar per insuficiència de cotització. Com ja sabem, un dels requisits per poder obtenir l’ajuda familiar és que la prestació per desocupació s’hagi esgotat. Ara bé, hi ha casos en què la persona no cobra la desocupació perquè no ha cotitzat un mínim de 360 dies. Aquí és on entra l’anomenat subsidi per insuficiència de cotització, que també té en compte les responsabilitats familiars. Aquestes són les seves característiques:

 • Si s’han cotitzat 3, 4 o 5 mesos amb responsabilitats familiars: es poden cobrar 3, 4 o 5 mesos de subsidi (463,21 euros al mes).
 • Si s’han cotitzat més de 6 mesos però menys de 12: es cobren 6 mesos de subsidi si no es tenen responsabilitats familiars i 21 mesos si se’n tenen.

En definitiva

Els autònoms tenen dret a l’ajuda familiar de la mateixa manera que la resta dels treballadors que cotitzen per a la Seguretat Social. L’ajut familiar ofereix un subsidi que l’any 2023 és de 480 euros mensuals. Per rebre’l, cal haver esgotat les prestacions per desocupació, tenir càrregues familiars i no comptar amb rendes inferiors al 75% del salari mínim.

I què es considera responsabilitat familiar? Fills menors de 26 anys, cònjuge dependent econòmicament o fills incapacitats al seu càrrec.

Simuladors i calculadores

Calcula la teva pròxima etapa amb Ruta67

Si et planteges quant podries estalviar amb els teus ingressos o quin pla de pensions encaixa amb tu, fins i tot si busques visualitzar el teu futur, t'ho posem fàcil amb els nostres simuladors i calculadores que t'ajudaran a fer front a la teva propera etapa amb Ruta67.